EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2140

Odluka Komisije (EU) 2019/2140 оd 21. listopada 2019. o državnoj potpori SA.52194 – 2019/C (ex 2018/FC) – Slovačka Republika – Porez na promet u maloprodaji u Slovačkoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7474) (Vjerodostojan je samo tekst na slovačkom jeziku) (Tekst značajan za EGP)

C/2019/7474

SL L 324, 13.12.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2140/oj

13.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 324/11


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/2140

оd 21. listopada 2019.

o državnoj potpori SA.52194 – 2019/C (ex 2018/FC) – Slovačka Republika – Porez na promet u maloprodaji u Slovačkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7474)

(Vjerodostojan je samo tekst na slovačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 108. stavak 2. prvi podstavak,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.

Slovački parlament donio je 13. prosinca 2018. Zakon o posebnom nametu na maloprodajne lance („Zakon o porezu na maloprodaju”) (1) kojim je uveden porez na promet trgovaca na malo koji prodaju hranu krajnjim potrošačima („porez na maloprodaju”). Zakon o porezu na maloprodaju stupio je na snagu 1. siječnja 2019. Prvo razdoblje obračuna poreza bilo je razdoblje od siječnja do ožujka 2019., a rok za plaćanje dospjelog poreza bio je do kraja travnja 2019.

2.

Komisija je saznala za porez na maloprodaju na temelju tržišnih informacija koje je primala od listopada 2018. nadalje. Komisija je 21. prosinca 2018. primila pritužbu u kojoj se navodi da izuzeća od poreza na temelju Zakona o porezu na maloprodaju čine državnu potporu određenim trgovcima na malo.

3.

Službe Komisije poslale su 11. siječnja 2019. dopis Slovačkoj Republici u kojem su zatražile informacije o porezu na maloprodaju. Službe Komisije proslijedile su 22. siječnja 2019. pritužbu Slovačkoj Republici kako bi mogla podnijeti primjedbe.

4.

Komisija je 7. veljače 2019. zaprimila odgovor Slovačke Republike na dopis Komisije od 11. siječnja 2019. i njezine primjedbe u pogledu pritužbe.

5.

Službe Komisije poslale su 13. veljače 2019. dopis Slovačkoj Republici u kojem iznose svoja preliminarna stajališta o predmetu te obavještavaju Slovačku Republiku da Komisija razmatra izdavanje naloga za obustavu u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EU) 2015/1589 (2) te je Slovačkoj Republici pružena priliku da dostavi primjedbe.

6.

Slovačka Republika dostavila je 5. ožujka 2019. odgovor na dopis Komisije od 13. veljače 2019.

7.

Komisija je dopisom od 2. travnja 2019. obavijestila Slovačku Republiku da je u pogledu mjere uvedene Zakonom o porezu na maloprodaju odlučila pokrenuti postupak („odluka o pokretanju postupka”) utvrđen člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”). Komisija je zatražila i da se mjera odmah suspendira u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) 2015/1589.

8.

Odluka o pokretanju postupka objavljena je u Službenom listu Europske unije (3). Komisija je pozvala zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe u pogledu mjere potpore.

9.

Slovačka Republika dostavila je dopisom od 13. svibnja 2019. očitovanja o odluci o pokretanju postupka te je obavijestila Komisiju da je Zakon o porezu na maloprodaju stavljen izvan snage.

10.

Na temelju informacija koje je Slovačka Republika dostavila 13. svibnja 2019., službe Komisije poslale su 29. svibnja 2019. dopis Slovačkoj Republici u kojem su zatražile dodatne informacije o pravnom statusu Zakona o porezu na maloprodaju. Slovačka Republika dostavila je Komisiji odgovor 10. lipnja 2019.

11.

Komisija nije zaprimila primjedbe na odluku o pokretanju postupka od zainteresiranih strana.

2.   OPIS MJERE

12.

Zakonom o porezu na maloprodaju uveden je porez sa sljedećim glavnim značajkama:

(a)

primjenjuje se porezna stopa od 2,5 % na cjelokupni promet trgovaca na malo koji prodaju hranu (uključujući promet od prodaje neprehrambenih proizvoda);

(b)

ako ostvaruju najmanje 25 % svojeg prometa prodajom hrane krajnjim potrošačima;

(c)

ako posluju u najmanje 15 % svih slovačkih okruga;

(d)

u pogledu ispunjavanja uvjeta za primjenu poreza na maloprodaju, članovi/povezani subjekti franšiza i trgovinskih saveza smatraju se posebnim poreznim obveznicima;

(e)

sljedeći trgovci na malo izuzeti su od plaćanja poreza:

1.

mala i srednja poduzeća kako su definirana Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 (4);

2.

veliki ugostiteljski objekti;

3.

trgovci na malo koji su proizvođači hrane (ili su povezani s proizvođačima hrane) i koji najmanje 80 % svojeg neto prometa ostvaruju prodajom hrane koju su sami proizveli krajnjim potrošačima;

4.

trgovci na malo ako najmanje 80 % svojeg neto prometa ostvaruju prodajom hrane iz jedne kategorije;

5.

trgovci na malo čiji iznos poreza ne prelazi 5 000 EUR po tromjesečju;

(f)

porezna osnovica ne uključuje neto promet maloprodajnih objekata koji se nalaze u:

1.

najslabije razvijenim okruzima u Slovačkoj i koji imaju najviše 10 zaposlenika;

2.

općinama u kojima ne postoji više od tri komercijalna objekta koja prodaju hranu krajnjim potrošačima.

13.

Prema Zakonu o porezu na maloprodaju, Ministarstvo poljoprivrede koristi neto prihode od poreza na maloprodaju prije svega za potporu poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Neto prihodi su razlika između (a) prihoda od poreza na maloprodaju i (b) iznosa smanjenja poreza na dobit zbog odbitka poreza na maloprodaju.

3.   UKIDANJE MJERE

14.

Slovačka Republika je 13. svibnja 2019. dopisom obavijestila Komisiju da je Zakon o porezu na maloprodaju stavljen izvan snage Zakonom br. 88/2019 od 9. travnja 2019. („Zakon o stavljanju izvan snage”) (vidjeti uvodnu izjavu 9.). Stoga je Slovačka Republika iznijela stajalište da službena istraga Komisije više nije relevantna.

15.

Kao odgovor na zahtjev za detaljnije informacije, Slovačka Republika je 10. lipnja 2019. dopisom obavijestila Komisiju da Zakon o porezu na maloprodaju nije ukinut s retroaktivnim učinkom jer se temeljnim načelom vladavine prava u Slovačkoj Republici zabranjuje retroaktivan učinak poreznog zakonodavstva. Zakon o stavljanju izvan snage stupio je na snagu 9. travnja 2019., a Zakon o porezu na maloprodaju stavljen je izvan snage od tog datuma.

16.

Osim toga, na zahtjev službi Komisije Slovačka Republika navela je da subjekti na koje se Zakon o porezu na maloprodaju koji je stavljen izvan snage primjenjivao tijekom razdoblja u kojem je bio na snazi nisu imali obvezu plaćati porez na maloprodaju te da Slovačka Republika nije imala zakonsko pravo za naplatu poreza na maloprodaju. Naposljetku, Slovačka Republika potvrdila je da nijedan subjekt nije platio porez na maloprodaju.

17.

Stoga, prema informacijama koje je dostavila Slovačka Republika, Zakon o porezu na maloprodaju stavljen je izvan snage i nije doveo do plaćanja poreza ili do porezne obveze za razdoblje u kojem je bio na snazi.

18.

S obzirom na to da je Slovačka Republika stavila izvan snage Zakon o porezu na maloprodaju, formalni istražni postupak pokrenut u pogledu mjere potpore na temelju tog zakona postao je bespredmetan.

4.   ZAKLJUČAK

19.

Postupak utvrđen člankom 108. stavkom 2. UFEU-a postao je bespredmetan jer je Slovačka Republika stavila izvan snage Zakon o porezu na maloprodaju i trebalo bi ga obustaviti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Budući da je Slovačka Republika stavila izvan snage Zakon o porezu na maloprodaju, formalni istražni postupak utvrđen člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, pokrenut 2. travnja 2019. u pogledu mjere potpore na temelju Zakona o porezu na maloprodaju, postao je bespredmetan te se obustavlja.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. listopada 2019.

Za Komisiju

Margrethe VESTAGER

Članica Komisije


(1)  Zakon br. 385/2018 Zb. od 13. prosinca 2018. o posebnom nametu na maloprodajne lance i o izmjenama Zakona br. 595/2003 Zb. o porezu na dohodak, kako je naknadno izmijenjen.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 248, 24.9.2015., str. 9.).

(3)  SL C 194, 7.6.2019., str. 11.

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).


Top