EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2139

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2019/2139 od 10. prosinca 2019. o imenovanju dvaju članova odbora neovisnih uglednih osoba u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

ST/13803/2019/INIT

SL L 324, 13.12.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2139/oj

13.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 324/9


ODLUKA VIJEĆA (EU, Euratom) 2019/2139

od 10. prosinca 2019.

o imenovanju dvaju članova odbora neovisnih uglednih osoba u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (1), a posebno njezin članak 11. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 osniva se odbor neovisnih uglednih osoba („odbor”).

(2)

Člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 predviđa se da se odbor sastoji od šest članova, od kojih po dvoje imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija. Članovi odbora mijenjaju se unutar šest mjeseci nakon kraja prve sjednice Europskog parlamenta nakon svakih izbora za Europski parlament. Mandat članova ne može se obnoviti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sljedeće se osobe imenuju članovima odbora neovisnih uglednih osoba na vrijeme trajanja mandata tog odbora:

g. Algis KRUPAVIČIUS,

g. Christian WALDHOFF.

2.   Imenovanje podliježe uvjetu da svaki od predloženih članova potpiše izjavu o neovisnosti i nepostojanju sukoba interesa koja je priložena ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

T. TUPPURAINEN


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 1.


PRILOG

IZJAVA O NEOVISNOSTI I NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Ja, nižepotpisani, ...................................., izjavljujem da sam primio na znanje članak 11. stavak 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada te da ću izvršavati svoje dužnosti kao član odbora neovisnih uglednih osoba u punoj neovisnosti i u potpunosti poštujući pravila te uredbe.

Neću tražiti ni primati upute ni od koje institucije ili vlade ni od bilo kojeg drugog tijela, ureda ili agencije. Suzdržavat ću se od svih radnji koje nisu u skladu s prirodom mojih dužnosti.

Izjavljujem da se, koliko znam, ne nalazim u situaciji sukoba interesa. Sukob interesa postoji ako se nepristrano i objektivno izvršavanje mojih dužnosti kao člana odbora neovisnih uglednih osoba ugrozi zbog razloga koji uključuju obiteljske veze, osobni život, političku, nacionalnu, filozofsku ili religijsku pripadnost, ekonomske interese ili bilo koji drugi zajednički interes s primateljem.

Osobito izjavljujem da nisam član Europskog parlamenta, Vijeća ni Komisije. Ne obnašam nikakav izborni mandat. Nisam dužnosnik ni drugi službenik Europske unije. Nisam, niti sam ikada bio, zaposlenik neke europske političke stranke ili europske političke zaklade.

Sastavljeno u …

[DATUM + POTPIS

predloženog člana

odbora

neovisnih uglednih osoba]


Top