EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2136

Odluka Vijeća (EU) 2019/2136 od 5. prosinca 2019. o odobravanju otvaranja pregovora radi izmjene Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.

ST/14380/2019/REV/1

SL L 324, 13.12.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2136/oj

13.12.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 324/3


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2019/2136

od 5. prosinca 2019.

o odobravanju otvaranja pregovora radi izmjene Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavcima 3. i 4.,

uzimajući u obzir preporuku Europske komisije,

budući da:

(1)

Odlukom Vijeća 92/580/EEZ (1) Unija je postala stranka Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. (2) („MSŠ”) i članica Međunarodne organizacije za šećer („MOŠ”).

(2)

Unija je od 1995. odobravala produljenje MSŠ-a na dvogodišnja razdoblja. Komisija se na temelju odobrenja Vijeća na 55. zasjedanju Međunarodnog vijeća za šećer („MVŠ”) 19. srpnja 2019. izjasnila za daljnje produljenje MSŠ-a na razdoblje od najviše dvije godine koje završava 31. prosinca 2021.

(3)

MVŠ je 19. srpnja 2019. donio odluku o produljenju MSŠ-a za dvije godine, do 31. prosinca 2021.

(4)

U skladu s člankom 8. MSŠ-a MVŠ obavlja sve djelatnosti ili omogućuje obavljanje svih djelatnosti potrebnih za izvršenje odredbi MSŠ-a. U skladu s člankom 13. MSŠ-a sve odluke MVŠ-a u načelu se donose konsenzusom. Ako konsenzus nije postignut, odluke se donose običnom većinom glasova, osim ako je MSŠ-om predviđeno posebno glasovanje.

(5)

U skladu s člankom 25. MSŠ-a članice MOŠ-a imaju ukupno 2 000 glasova. Svaka članica MOŠ-a raspolaže određenim brojem glasova koji se svake godine prilagođava u skladu s kriterijima utvrđenima u MSŠ-u.

(6)

U interesu je Unije sudjelovati u međunarodnom sporazumu o šećeru, s obzirom na važnost tog sektora za velik broj država članica i za poslovanje europskog sektora šećera.

(7)

Međutim, institucijski okvir MSŠ-a, a osobito raspodjela glasova među članicama MOŠ-a na temelju koje se određuje i financijski doprinos članica MOŠ-u, više ne odgovaraju stvarnosti na globalnom tržištu šećera.

(8)

Prema pravilima MSŠ-a o financijskim doprinosima MOŠ-u udio financijskog doprinosa Unije ostao je isti od 1992. iako su se globalno tržište šećera, a osobito relativni položaj Unije na njemu, otada znatno promijenili. Posljedica toga je da Unija posljednjih godina snosi neproporcionalno velik udio proračunskih troškova i odgovornosti u MOŠ-u.

(9)

Odlukom Vijeća (EU) 2017/2242 (3) Vijeće je ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s drugim strankama MSŠ-a u okviru MVŠ-a s ciljem modernizacije MSŠ-a, a posebno s obzirom na neusklađenosti između broja glasova i financijskih doprinosa članica MOŠ-a, s jedne strane, i njihova relativnog položaja na globalnom tržištu šećera, s druge strane. To ovlaštenje vrijedi do 31. prosinca 2019.

(10)

Na temelju ovlaštenja dodijeljenog Odlukom (EU) 2017/2242 Komisija je otvorila pregovore s državama članicama MOŠ-a te je iznijela prijedloge za izmjenu članka 25. MSŠ-a. MVŠ je 19. srpnja 2019. donio odluku o otvaranju pregovora o djelomičnoj reviziji MSŠ-a prije svojeg sastanka u studenome 2019. pod vodstvom Konferencije Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (UNCTAD). Na temelju zahtjeva nekoliko država članica MOŠ-a MVŠ je odlučio da će se, uz izmjenu članka 25. MSŠ-a, provesti revizija drugih dijelova MSŠ-a, a posebno onih koji obuhvaćaju ciljeve i program rada MOŠ-a. U skladu s odlukom MVŠ-a pregovori moraju završiti najkasnije 31. prosinca 2021.

(11)

Stoga je potrebno novo ovlaštenje Vijeća kako bi se obuhvatili prošireni opseg i vremenski okvir pregovora.

(12)

Izmjene dogovorene u okviru pregovora trebalo bi donijeti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 44. MSŠ-a. Na temelju tog članka MVŠ može posebnim glasovanjem preporučiti članicama MOŠ-a izmjenu MSŠ-a. Unija bi kao članica MVŠ-a u skladu s člankom 7. MSŠ-a trebala moći sudjelovati u pregovorima s ciljem izmjene institucijskog okvira MSŠ-a.

(13)

Stoga je primjereno da se Komisiju ovlasti za otvaranje pregovora u okviru MVŠ-a radi izmjene MSŠ-a, da se utvrde pregovaračke smjernice i da se Komisija tijekom pregovora nastavi savjetovati s posebnim odborom imenovanim Odlukom (EU) 2017/2242,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Komisiju se ovlašćuje za otvaranje pregovora radi izmjene Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.

2.   Pregovori se vode na temelju pregovaračkih smjernica Vijeća koje su navedene u dodatku ovoj Odluci.

Članak 2.

Pregovori se vode uz savjetovanje s Radnom skupinom za sirovine.

Članak 3.

Ova Odluka primjenjuje se do 31. prosinca 2021.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. prosinca 2019.

Za Vijeće

Predsjednik

M. LINTILÄ


(1)  Odluka Vijeća 92/580/EEZ od 13. studenoga 1992. o potpisivanju i sklapanju Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. (SL L 379, 23.12.1992., str. 15.).

(2)  Međunarodni sporazum o šećeru iz 1992. (SL L 379, 23.12.1992., str. 16.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2017/2242 od 30. studenoga 2017. o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992. (SL L 322, 7.12.2017., str. 29.).


Top