EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019B1809

Konačno donošenje (EU, Euratom) 2019/1809 izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019.

OJ L 284, 5.11.2019, p. 21–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2019/2/oj

5.11.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 284/21


KONAČNO DONOŠENJE (EU, Euratom) 2019/1809

izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019.

PREDSJEDNIK EUROPSKOG PARLAMENTA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 314. stavak 4. točku (a) i stavak 9.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (2),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. –2 020. (3),

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (4),

uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019., konačno donesen 12. prosinca 2018. (5),

uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019., koji je Komisija usvojila 15. svibnja 2019.,

uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i proslijedilo Parlamentu istog dana,

uzimajući u obzir da je Parlament 18. rujna 2019. prihvatio stajalište Vijeća,

uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika Europskog parlamenta,

UTVRĐUJE:

Article unique

da je postupak u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije završen i da je izmjena proračuna br. 2 Europske unije za financijsku godinu 2019. konačno donesena.

Sastavljeno u Strasbourgu, 18. rujna 2019.

Predsjednik

D. M.SASSOLI


(1)  SL L 168, 7.6.2014., str. 105.

(2)  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(3)  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(4)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(5)  SL L 67, 7.3.2019.


IZMJENA PRORAČUNA br. 2 ZA FINANCIJSKU GODINU 2019.

SADRŽAJ

NACRT PRIHODA I TROŠKOVA PO ODJELJCIMA

Dio III.: Komisija

— Rashodi 24

— Glava 08:

Istraživanje i inovacije 27

— Glava 15:

Obrazovanje i kultura 37

SECTION III

COMMISSION

RASHODI

Glava

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

01

GOSPODARSKI I FINANCIJSKI POSLOVI

336 080 338

1 203 618 938

 

 

336 080 338

1 203 618 938

02

UNUTARNJE TRŽIŠTE, INDUSTRIJA, PODUZETNIŠTVO TE MALA I SREDNJA PODUZEĆA

2 796 047 759

2 473 254 542

 

 

2 796 047 759

2 473 254 542

03

TRŽIŠNO NATJECANJE

111 419 935

111 419 935

 

 

111 419 935

111 419 935

04

ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA PITANJA I UKLJUČENOST

14 753 357 684

11 910 403 179

 

 

14 753 357 684

11 910 403 179

Pričuve (400 241 )

2 124 650

2 124 650

 

 

2 124 650

2 124 650

 

14 755 482 334

11 912 527 829

 

 

14 755 482 334

11 912 527 829

05

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

58 407 290 788

56 640 808 555

 

 

58 407 290 788

56 640 808 555

06

MOBILNOST I PROMET

4 808 120 781

2 509 542 057

 

 

4 808 120 781

2 509 542 057

07

OKOLIŠ

524 637 568

370 305 068

 

 

524 637 568

370 305 068

08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

09

KOMUNIKACIJSKE MREŽE, SADRŽAJI I TEHNOLOGIJE

2 429 876 987

2 133 586 653

 

 

2 429 876 987

2 133 586 653

10

IZRAVNO ISTRAŽIVANJE

439 836 973

428 260 154

 

 

439 836 973

428 260 154

11

POMORSTVO I RIBARSTVO

1 027 770 112

660 534 435

 

 

1 027 770 112

660 534 435

Pričuve (400 241 )

117 158 000

108 850 000

 

 

117 158 000

108 850 000

 

1 144 928 112

769 384 435

 

 

1 144 928 112

769 384 435

12

FINANCIJSKA STABILNOST, FINANCIJSKE USLUGE I UNIJA TRŽIŠTA KAPITALA

118 629 491

120 397 491

 

 

118 629 491

120 397 491

13

REGIONALNA I URBANA POLITIKA

41 290 035 252

34 798 506 413

 

 

41 290 035 252

34 798 506 413

14

OPOREZIVANJE I CARINSKA UNIJA

177 189 872

176 043 872

 

 

177 189 872

176 043 872

15

OBRAZOVANJE I KULTURA

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

16

KOMUNIKACIJA

216 190 642

213 072 642

 

 

216 190 642

213 072 642

17

ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

616 863 058

561 494 331

 

 

616 863 058

561 494 331

18

MIGRACIJE I UNUTARNJI POSLOVI

2 271 495 179

2 575 769 156

 

 

2 271 495 179

2 575 769 156

Pričuve (400 241 )

520 082 000

159 985 000

 

 

520 082 000

159 985 000

 

2 791 577 179

2 735 754 156

 

 

2 791 577 179

2 735 754 156

19

INSTRUMENTI VANJSKE POLITIKE

869 399 248

721 583 145

 

 

869 399 248

721 583 145

20

TRGOVINA

115 720 915

114 996 915

 

 

115 720 915

114 996 915

21

MEĐUNARODNA SURADNJA I RAZVOJ

3 716 766 158

3 301 481 774

 

 

3 716 766 158

3 301 481 774

22

SUSJEDSTVO I PREGOVORI O PROŠIRENJU

5 072 397 502

3 769 644 975

 

 

5 072 397 502

3 769 644 975

23

HUMANITARNA POMOĆ I CIVILNA ZAŠTITA

1 764 263 810

1 704 662 100

 

 

1 764 263 810

1 704 662 100

Pričuve (400 241 )

117 200 000

54 760 000

 

 

117 200 000

54 760 000

 

1 881 463 810

1 759 422 100

 

 

1 881 463 810

1 759 422 100

24

BORBA PROTIV PRIJEVARA

82 812 100

82 945 264

 

 

82 812 100

82 945 264

25

KOORDINACIJA POLITIKA KOMISIJE I PRAVNO SAVJETOVANJE

260 051 836

260 126 836

 

 

260 051 836

260 126 836

26

ADMINISTRACIJA KOMISIJE

1 143 259 951

1 142 431 971

 

 

1 143 259 951

1 142 431 971

Pričuve (400 241 )

620 000

310 000

 

 

620 000

310 000

 

1 143 879 951

1 142 741 971

 

 

1 143 879 951

1 142 741 971

27

PRORAČUN

73 674 246

73 674 246

 

 

73 674 246

73 674 246

28

REVIZIJA

19 730 856

19 730 856

 

 

19 730 856

19 730 856

29

STATISTIKA

159 791 212

143 606 212

 

 

159 791 212

143 606 212

30

MIROVINE I S NJIMA POVEZANI RASHODI

2 008 091 000

2 008 091 000

 

 

2 008 091 000

2 008 091 000

31

JEZIČNE USLUGE

403 346 735

403 346 735

 

 

403 346 735

403 346 735

32

ENERGETIKA

2 006 200 068

1 627 907 277

 

 

2 006 200 068

1 627 907 277

33

PRAVOSUĐE I POTROŠAČI

264 795 838

247 037 892

 

 

264 795 838

247 037 892

Pričuve (400 241 )

345 000

259 000

 

 

345 000

259 000

 

265 140 838

247 296 892

 

 

265 140 838

247 296 892

34

KLIMATSKA POLITIKA

165 102 178

108 439 678

 

 

165 102 178

108 439 678

40

PRIČUVE

1 284 777 650

677 788 650

 

 

1 284 777 650

677 788 650

 

Ukupno

161 680 190 965

144 083 485 387

100 000 000

 

161 780 190 965

144 083 485 387

Od toga pričuve (400 241 )

757 529 650

326 288 650

 

 

757 529 650

326 288 650

GLAVA 08

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

0 801

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE „ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE”

349 779 197

349 779 197

 

 

349 779 197

349 779 197

0 802

PROGRAM OBZOR 2020. — ISTRAŽIVANJE

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

0 803

PROGRAM EURATOM — NEIZRAVNA DJELOVANJA

228 728 410

226 253 253

 

 

228 728 410

226 253 253

0 805

ISTRAŽIVAČKI PROGRAM ISTRAŽIVAČKOG FONDA ZA UGLJEN I ČELIK

1 275 000

637 500

 

 

1 275 000

637 500

 

Glava 08 - Ukupno

7 405 465 948

6 736 960 766

80 000 000

 

7 485 465 948

6 736 960 766

Napomene

Ove napomene odnose se na sve proračunske linije u ovoj glavi.

Istraživačkim i inovacijskim aktivnostima pod ovom glavom pridonijet će se dvama glavnim istraživačkim programima, tj. programu Obzor 2020. i programu Euratom. Obuhvatit će se i istraživački programi Istraživačkog fonda za ugljen i čelik.

Program će se provoditi radi ostvarenja općih ciljeva utvrđenih u članku 179. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u svrhu doprinosa stvaranju društva znanja utemeljenog na Europskom istraživačkom prostoru. Ti su ciljevi podupiranje transnacionalne suradnje na svim razinama u cijeloj Uniji, povećanje dinamičnosti, kreativnosti i izvrsnosti europskih istraživanja do granica spoznaje, kvantitativno i kvalitativno jačanje ljudskih potencijala u području istraživanja i tehnologije u Europi te istraživačkih i inovacijskih sposobnosti u cijeloj Europi, kao i osiguravanje njihove optimalne upotrebe.

U programu Obzor 2020. rodna ravnopravnost rješavat će se kao međusektorsko pitanje kako bi se ispravile neravnoteže između muškaraca i žena te kako bi se u sadržaj istraživanja i inovacija uključila rodna dimenzija. Osobito će se uzeti u obzir potreba za ulaganjem većih napora u cilju povećanja sudjelovanja žena u području istraživanja i inovacija na svim razinama, uključujući donošenje odluka.

U ove članke i stavke unose se i troškovi sastanaka, konferencija, radionica i seminara na visokoj znanstvenoj i tehnološkoj razini koje zbog njihove europske važnosti organizira Komisija, financiranja analiza i procjena na visokoj znanstvenoj i tehnološkoj razini koje se u ime Unije provode radi ispitivanja novih istraživačkih područja pogodnih za djelovanje Unije, uz ostalo u kontekstu Europskog istraživačkog prostora, te mjerâ za praćenje i širenje rezultata programâ, uključujući mjere u okviru prethodnih okvirnih programa.

Ova odobrena sredstva namijenjena su i pokrivanju administrativnih rashoda, uključujući rashode za osoblje, bilo da je ono obuhvaćeno Pravilnikom o osoblju ili nije, kao i rashode za informiranje, publikacije, administrativno i tehničko poslovanje te određene ostale stavke rashoda koje se odnose na unutarnju infrastrukturu, a povezane su s ostvarivanjem cilja mjere čiji su sastavni dio, uključujući djelovanje i inicijative nužne za pripremu i praćenje strategije Unije za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (RTD).

Prihodi ostvareni na temelju sporazuma o suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju i Švicarske unose se u stavku 6 011 računa prihoda te mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. Financijske uredbe.

Svi prihodi od doprinosa vanjskih tijela za aktivnosti Unije unijet će se u stavku 6 033 računa prihoda i mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. Financijske uredbe.

Dodatna odobrena sredstva bit će dostupna u stavkama 08 025 001, 08 035 001 i 08 045 001.

Administrativna odobrena sredstva iz ove glave bit će dostupna u članku 080 105.

POGLAVLJE 0 802 —   PROGRAM OBZOR 2020. — ISTRAŽIVANJE

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

0 802

PROGRAM OBZOR 2020. — ISTRAŽIVANJE

080 201

Izvrsna znanost

08 020 101

Jačanje pionirskih istraživanja u Europskom istraživačkom vijeću

1,1

1 969 672 172

1 624 989 887

 

 

1 969 672 172

1 624 989 887

08 020 102

Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

1,1

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

08 020 103

Jačanje europskih istraživačkih infrastruktura, uključujući e-infrastrukture

1,1

235 362 607

187 233 718

 

 

235 362 607

187 233 718

 

Članak 080 201 - Međuzbroj

 

2 205 034 779

1 812 223 605

45 400 000

 

2 250 434 779

1 812 223 605

080 202

Vodeći položaj industrije

08 020 201

Vodeći položaj u području nanotehnologije, naprednih materijala, laserske tehnologije, biotehnologije te napredne proizvodnje i obrade

1,1

535 119 776

498 152 158

 

 

535 119 776

498 152 158

08 020 202

Jačanje pristupa rizičnom financiranju za ulaganje u istraživanje i inovacije

1,1

435 388 299

324 237 047

 

 

435 388 299

324 237 047

08 020 203

Povećanje inovacija u malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima)

1,1

46 085 771

30 811 397

 

 

46 085 771

30 811 397

 

Članak 080 202 - Međuzbroj

 

1 016 593 846

853 200 602

 

 

1 016 593 846

853 200 602

080 203

Društveni izazovi

08 020 301

Poboljšanje cjeloživotnog zdravlja i dobrobiti

1,1

673 524 898

458 962 266

 

 

673 524 898

458 962 266

08 020 302

Osiguranje dovoljnih zaliha sigurne, zdrave visokokvalitetne hrane i drugih bioproizvoda

1,1

177 650 893

162 170 942

 

 

177 650 893

162 170 942

08 020 303

Prelazak na pouzdan, održiv i konkurentan energetski sustav

1,1

337 583 939

292 185 559

 

 

337 583 939

292 185 559

08 020 304

Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

1,1

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

08 020 305

Izgradnja resursno učinkovitog gospodarstva otpornog na klimatske promjene te održiva opskrba sirovinama

1,1

312 327 206

290 605 621

 

 

312 327 206

290 605 621

08 020 306

Poticanje uključivih, inovativnih i promišljenih europskih društava

1,1

130 000 611

126 186 096

 

 

130 000 611

126 186 096

 

Članak 080 203 - Međuzbroj

 

1 892 034 452

1 569 955 600

34 600 000

 

1 926 634 452

1 569 955 600

080 204

Širenje izvrsnosti i sudjelovanja

1,1

129 149 390

148 909 913

 

 

129 149 390

148 909 913

080 205

Horizontalne aktivnosti programa Obzor 2020.

1,1

111 617 998

100 150 249

 

 

111 617 998

100 150 249

080 206

Znanost s društvom i za društvo

1,1

68 387 298

63 859 544

 

 

68 387 298

63 859 544

080 207

Zajednička poduzeća

08 020 731

Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI2) Zajedničko poduzeće — Rashodi za potporu

1,1

5 384 615

5 384 615

 

 

5 384 615

5 384 615

08 020 732

Inicijativa za inovativne lijekove 2 (IMI2) Zajedničko poduzeće

1,1

256 117 000

131 530 049

 

 

256 117 000

131 530 049

08 020 733

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI) — Rashodi za potporu

1,1

1 184 579

1 184 579

 

 

1 184 579

1 184 579

08 020 734

Zajedničko poduzeće za bioindustriju (BBI)

1,1

132 424 316

162 648 921

 

 

132 424 316

162 648 921

08 020 735

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2 — Rashodi za potporu

1,1

4 649 515

4 649 515

 

 

4 649 515

4 649 515

08 020 736

Zajedničko poduzeće Clean Sky 2

1,1

278 720 388

310 846 929

 

 

278 720 388

310 846 929

08 020 737

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH 2) — Rashodi za potporu

1,1

2 622 363

2 622 363

 

 

2 622 363

2 622 363

08 020 738

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 (FCH 2)

1,1

79 823 275

103 162 807

 

 

79 823 275

103 162 807

 

Članak 080 207 - Međuzbroj

 

760 926 051

722 029 778

 

 

760 926 051

722 029 778

080 208

Instrument za MSP-ove

1,1

641 589 527

512 502 033

 

 

641 589 527

512 502 033

080 250

Odobrena sredstva koja proizlaze iz doprinosa trećih strana (izvan Europskog gospodarskog prostora) za istraživanje i tehnološki razvoj

08 025 001

Odobrena sredstva koja proizlaze iz doprinosa trećih strana (izvan Europskog gospodarskog prostora) za istraživanje i tehnološki razvoj (2014.–2020.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 025 002

Odobrena sredstva koja proizlaze iz doprinosa trećih strana (izvan Europskog gospodarskog prostora) za istraživanje i tehnološki razvoj (prije 2014.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Članak 080 250 - Međuzbroj

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 251

Završetak prethodnog istraživačkog okvirnog programa — Sedmi okvirni program – Neizravno djelovanje EZ-a (2007.–2013.)

1,1

p.m.

377 104 525

 

 

p.m.

377 104 525

080 252

Završetak prethodnih okvirnih istraživačkih programa — Neizravno djelovanje (prije 2007.)

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

080 277

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

08 027 701

Pilot-projekt — Koordinacija istraživanja o primjeni homeopatije i fitoterapije u stočarstvu

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 703

Pilot-projekt — Istraživanje i razvoj za bolesti povezane sa siromaštvom i zanemarene bolesti u cilju postizanja univerzalnog zdravstvenog osiguranja nakon 2015.

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 705

Pilot-projekt — cijepljenje trudnica: Popunjavanje praznina u znanju radi promicanja cijepljenja trudnica u okruženjima s niskim resursima

1,1

p.m.

179 967

 

 

p.m.

179 967

08 027 706

Pripremno djelovanje — Aktivno političko suodređivanje i suodlučivanje mlađih i starijih naraštaja u Europi

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

08 027 710

Pilot-projekt – referentna studija kojom će se definirati pravedan povrat za javno zdravstvo i pomoći da se osigura pravedan povrat od ulaganja Unije u istraživanje i razvoj u području medicine

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

 

Članak 080 277 - Međuzbroj

 

350 000

354 967

 

 

350 000

354 967

 

Poglavlje 0 802 - Ukupno

 

6 825 683 341

6 160 290 816

80 000 000

 

6 905 683 341

6 160 290 816

Napomene

Ove proračunske napomene odnose se na sve proračunske linije u ovom poglavlju.

Ova odobrena sredstva upotrebljavat će se za Okvirni program za istraživanje i inovacije Obzor 2020., kojim je obuhvaćeno razdoblje od 2014. do 2020. i kojim su okupljena sva postojeća sredstva Unije za istraživanje i inovacije, uključujući okvirni program za istraživanje, aktivnosti povezane s inovacijama unutar okvirnog programa za konkurentnost i inovacije te Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT). Programu je dodijeljena središnja uloga u provedbi inicijative Unija inovacija unutar strategije Europa 2020. te drugih vodećih inicijativa, posebno inicijativa Digitalna agenda za Europu, Resursno učinkovita Europa i Industrijska politika za razdoblje globalizacije, kao i u razvoju i funkcioniranju europskog istraživačkog prostora (ERA). Programom Obzor 2020. pridonosi se izgradnji gospodarstva temeljenog na znanju i inovacijama diljem Unije poticanjem dovoljnog dodatnog financiranja istraživanja, razvoja i inovacija. Ova odobrena sredstva upotrijebit će se i za završetak prethodnih istraživačkih programa (Sedmi okvirni program i prethodni okvirni programi).

Ova će se odobrena sredstva upotrebljavati u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

U skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegovim člankom 82. i Protokolom 32., odobrenim sredstvima unesenima u ovu proračunsku liniju moraju se dodati doprinosi država članica EFTA-e. Potrebno je napomenuti da ti iznosi proizlaze iz doprinosa država članica EFTA-e unesenih u članak 6 3 0 računa prihoda, koji čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe; oni rezultiraju odgovarajućim odobrenim sredstvima i izvršenjem u skladu s prilogom „Europski gospodarski prostor” ovom dijelu računa rashoda u ovom dijelu, koji je sastavni dio općeg proračuna.

Svi prihodi od doprinosa država kandidatkinja i, ako je primjenjivo, potencijalnih kandidata sa zapadnog Balkana za potrebe sudjelovanja u programima Unije uneseni u stavku 6 031 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

08 02 01
Izvrsna znanost

Napomene

Cilj je ovog prioriteta programa Obzor 2020. učvrstiti i proširiti izvrsnost znanstvene baze Unije te omogućiti stalan tijek istraživanja na svjetskoj razini u cilju dugoročne konkurentnosti Unije. Tim će se prioritetom podupirati najbolje ideje, razvijati darovitost u Uniji, istraživačima omogućiti pristup prioritetnoj istraživačkoj infrastrukturi te će se od Unije učiniti privlačno mjesto za vodeće svjetske istraživače. Istraživačke aktivnosti koje će se financirati bit će utvrđene na temelju potreba i mogućnosti znanosti, bez prethodnog utvrđivanja tematskih prioriteta. Uspostavit će se program istraživanja usko povezan sa znanstvenom zajednicom, a istraživanje će se financirati na temelju izvrsnosti.

08 020 102
Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

p.m.

p.m.

45 400 000

 

45 400 000

p.m.

Napomene

Aktivnostima pod posebnim ciljem „Buduće i tehnologije u nastajanju” (FET) podupiru se temeljna znanstvena i tehnološka istraživanja novih tehnologija propitivanjem postojećih paradigmi i zalaženjem u nepoznata područja. Osim toga, aktivnostima FET-a obuhvaćene su brojne obećavajuće teme u području izviđajnog istraživanja koje bi mogle stvoriti kritičnu masu međusobno povezanih projekata koji zajedno čine opsežan i višeobrazan europski fond znanja. Naposljetku, aktivnostima FET-a podupiru se ambiciozna, znanstveno usmjerena istraživanja velikog opsega kojima su cilj znanstvena prijelomna otkrića. Takvim aktivnostima koristit će usklađenost europskih i nacionalnih programa.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.), a posebno njezin članak 3. stavak 1. točka (b).

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

08 02 03
Društveni izazovi

Napomene

Ovim prioritetom programa Obzor 2020. izravno se odgovara na prioritete politike i društvene izazove utvrđene u strategiji Europa 2020. Te će se aktivnosti provoditi zauzimanjem pristupa temeljenog na izazovima kojim se objedinjuju resursi i znanje u različitim područjima, tehnologijama i disciplinama. Tim će aktivnostima biti obuhvaćen cijeli ciklus od istraživanja do tržišta, pri čemu će se novi naglasak staviti na aktivnosti povezane s inovacijama, kao što su pokusno izvođenje, demonstracije, testne platforme, potpore javnoj nabavi, dizajn, inovacije usmjerene na krajnjeg korisnika, društvene inovacije i uvođenje inovacija na tržište. Aktivnostima će se izravno poduprijeti odgovarajuće nadležnosti sektorskih politika na razini Unije te će se zauzeti rodno osviješten pristup u cilju ujednačenog sudjelovanja muškaraca i žena.

08 020 304
Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

260 946 905

239 845 116

34 600 000

 

295 546 905

239 845 116

Napomene

Naglasak ove aktivnosti dat će se resursno učinkovitom prometu (primjerice, ubrzanje razvoja i primjene nove generacije električnih zrakoplova, vozila i plovila s niskim emisijama ili bez emisija) i boljoj mobilnosti s manje zagušenja te boljoj sigurnosti i zaštiti (primjerice, promicanje integriranog prometa „od vrata do vrata” i logistike). Naglasak će se dati i jačanju konkurentnosti i rezultata europskih prometnih proizvodnih industrija i s njima povezanih usluga, primjerice, razvijanjem nove generacije inovativnih prijevoznih sredstava i pripremanjem temelja za iduću generaciju. Poduprijet će se i aktivnosti kojima je cilj bolje razumijevanje društveno-gospodarskih trendova i mogućnosti povezanih s prometom te kojima se kreatorima politika žele dostaviti podaci i analize utemeljeni na dokazima.

Pravna osnova

Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.), a posebno njezin članak 3. stavak 3. točka (d).

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

Uredba (EU) 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015. o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (SL L 169, 1.7.2015., str. 1.).

GLAVA 15

OBRAZOVANJE I KULTURA

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 501

ADMINISTRATIVNI RASHODI U PODRUČJU POLITIKE „OBRAZOVANJE I KULTURA”

128 158 832

128 158 832

 

 

128 158 832

128 158 832

1 502

PROGRAM ERASMUS+

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

1 503

OBZOR 2020.

1 401 735 695

1 182 518 932

 

 

1 401 735 695

1 182 518 932

1 504

PROGRAM KREATIVNA EUROPA

119 593 000

83 573 370

 

 

119 593 000

83 573 370

1 505

EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

138 774 568

115 000 000

 

 

138 774 568

115 000 000

 

Glava 15 - Ukupno

4 539 701 295

4 052 011 674

20 000 000

 

4 559 701 295

4 052 011 674

POGLAVLJE 1 502 —   PROGRAM ERASMUS+

Glava

Poglavlje

Članak

Stavka

Podnaslov

FO

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1 502

PROGRAM ERASMUS+

150 201

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja, osposobljavanja i mladih, njihova značenja za tržište rada i sudjelovanja mladih u europskom demokratskom životu

15 020 101

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

1,1

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

15 020 102

Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europske mladeži i sudjelovanja mladih osoba u europskom demokratskom životu

1,1

185 870 000

175 950 000

 

 

185 870 000

175 950 000

 

Članak 150 201 - Međuzbroj

 

2 626 906 200

2 436 950 000

20 000 000

 

2 646 906 200

2 436 950 000

150 202

Promicanje izvrsnosti u podučavanju i istraživačkim aktivnostima u području europske integracije u cijelom svijetu s pomoću aktivnosti Jean Monnet

1,1

45 000 000

43 858 000

 

 

45 000 000

43 858 000

150 203

Razvoj europske dimenzije u sportu

1,1

55 200 000

43 000 000

 

 

55 200 000

43 000 000

150 251

Završna djelovanja u području cjeloživotnog učenja, uključujući višejezičnost

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 253

Završna djelovanja u području mladi i sport

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

150 277

Pilot-projekti i pripremna djelovanja

15 027 709

Pripremno djelovanje — E-platforma za susjedstvo

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 710

Pilot-projekt — Promicanje tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje diljem Europe

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 711

Pilot-projekt — Poboljšanje ishoda učenja pružanjem potpore novim učiteljima preko učenja, podučavanja i tutorstva na internetu

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 716

Pripremno djelovanje — Evaluacija poduzetničkih programa institucija visokog obrazovanja

1,1

p.m.

242 024

 

 

p.m.

242 024

15 027 717

Pilot-projekt — Nagrada „Altiero Spinelli” za aktivnosti informiranja

1,1

p.m.

200 000

 

 

p.m.

200 000

15 027 718

Pilot-projekt — Sport kao instrument za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica

3

p.m.

197 463

 

 

p.m.

197 463

15 027 719

Pilot-projekt — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije

3

p.m.

146 553

 

 

p.m.

146 553

15 027 720

Pripremno djelovanje — DiscoverEU: besplatna propusnica za putovanje za Europljane koji navršavaju 18 godina

1,1

16 000 000

14 000 000

 

 

16 000 000

14 000 000

15 027 721

Pripremno djelovanje — Razmjena i mobilnost u sportu

1,1

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

15 027 722

Pripremno djelovanje — Sportue — Promidžba europskih vrijednosti s pomoću sportskih inicijativa na općinskoj razini

1,1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

15 027 723

Pripremno djelovanje — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije

1,1

2 000 000

1 000 000

 

 

2 000 000

1 000 000

15 027 724

Pilot-projekt — Prvi korak prema europskom okviru za mobilnost stvaratelja (eng. makers)

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 725

Pripremno djelovanje — Nagrada „Altiero Spinelli” za aktivnosti informiranja

1,1

800 000

400 000

 

 

800 000

400 000

15 027 726

Pilot-projekt — Nagrada Jan Amos za najboljeg nastavnika Unije o EU-u

1,1

350 000

175 000

 

 

350 000

175 000

15 027 727

Pripremno djelovanje — Priznavanje razdoblja studiranja u inozemstvu

1,1

333 000

166 500

 

 

333 000

166 500

15 027 728

Pripremno djelovanje — Sport kao instrument za integraciju i socijalnu uključenost izbjeglica

1,1

3 000 000

1 500 000

 

 

3 000 000

1 500 000

 

Članak 150 277 - Međuzbroj

 

24 333 000

18 952 540

 

 

24 333 000

18 952 540

 

Poglavlje 1 502 - Ukupno

 

2 751 439 200

2 542 760 540

20 000 000

 

2 771 439 200

2 542 760 540

15 02 01
Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja, osposobljavanja i mladih, njihova značenja za tržište rada i sudjelovanja mladih u europskom demokratskom životu

15 020 101
Promicanje izvrsnosti i suradnje u području europskog obrazovanja i osposobljavanja te njegovo značenje za tržište rada

Proračun 2019.

Izmjena proracuna br. 2/2019

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2 441 036 200

2 261 000 000

20 000 000

 

2 461 036 200

2 261 000 000

Napomene

U skladu s općim ciljem programa Erasmus+, a posebno u skladu s ciljevima strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.), te u cilju podupiranja održivog razvoja u trećim zemljama u području visokog obrazovanja, ova odobrena sredstva namijenjena su postizanju sljedećih konkretnih ciljeva u području obrazovanja i osposobljavanja:

poboljšanju razine ključnih sposobnosti i vještina, osobito u pogledu njihova značenja za tržište rada i doprinosa bolje povezanom društvu, posebno većim prilikama za obrazovnu mobilnost i jačom suradnjom između svijeta obrazovanja i osposobljavanja i svijeta tržišta rada,

poticanju poboljšanja kakvoće, izvrsnosti u inovacijama i internacionalizacije na razini ustanova za obrazovanje i osposobljavanje, osobito jačanjem transnacionalne suradnje između ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i drugih dionika,

promicanju oblikovanja europskog prostora cjeloživotnog učenja i podizanju svijesti o njemu, nadopunjavanju reforme politike na nacionalnoj razini i poticanju modernizacije sustava obrazovanja i osposobljavanja, osobito pojačanom političkom suradnjom, boljom upotrebom alata Unije za transparentnost i priznavanje te širenjem dobrih praksi,

unapređenju međunarodne dimenzije obrazovanja i osposobljavanja, osobito suradnjom između Unije i ustanova trećih zemalja u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (VET) te u području visokog obrazovanja, jačanjem privlačnosti europskih ustanova visokog obrazovanja i poticanjem vanjskog djelovanja Unije, uključujući njezine razvojne ciljeve, promicanjem mobilnosti i suradnje između ustanova visokog obrazovanja Unije i trećih zemalja te ciljanom izgradnjom kapaciteta u trećim zemljama,

poboljšanju podučavanja i učenja jezika te promicanju široke jezične raznolikosti Unije, uključujući manjinske i ugrožene jezike,

davanju potpore besplatnom, visokokvalitetnom javnom obrazovanju na način da se nijednom učeniku ili studentu zbog financijskih prilika ne odbije pristup bilo kojoj razini obrazovanja ili da je zbog njih prisiljen prekinuti obrazovanje, pri čemu bi se posebna pozornost pridavala prvim godinama naobrazbe kako bi se spriječilo rano prekidanje školovanja i osigurala potpuna integracija djece iz najugroženijih društvenih skupina.

U skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegovim člankom 82. i Protokolom 32., odobrenim sredstvima unesenima u ovu stavku moraju se dodati doprinosi država članica EFTA-e. Potrebno je napomenuti da ti iznosi proizlaze iz doprinosa država članica EFTA-e unesenih u članak 6 3 0 računa prihoda, koji čine namjenske prihode u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe; oni rezultiraju odgovarajućim odobrenim sredstvima i izvršenjem u skladu s prilogom „Europski gospodarski prostor” ovom dijelu računa rashoda u ovom dijelu nacrta proračuna, koji je sastavni dio općeg proračuna.

Svi prihodi od doprinosa država kandidatkinja i, ako je primjenjivo, potencijalnih kandidata sa zapadnog Balkana za potrebe sudjelovanja u programima Unije uneseni u stavku 6 031 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima, prema istom omjeru kao između iznosa odobrenog za rashode za administrativno upravljanje i ukupnih odobrenih sredstava unesenih za program, u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

Svi prihodi od doprinosa država europskog susjedstva u skladu s postupcima utvrđenima s tim državama prema okvirnim sporazumima kojima se predviđa njihovo sudjelovanje u programima Europske unije uneseni u stavku 6 033 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima, prema istom omjeru kao između iznosa odobrenog za rashode za administrativno upravljanje i ukupnih odobrenih sredstava unesenih za program, u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

Svi prihodi od doprinosa Švicarske Konfederacije za sudjelovanje u programima Unije uneseni u stavku 6 033 računa prihoda mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkama (b), (e) i (f) Financijske uredbe.

Sve otplate iz financijskih instrumenata u skladu s člankom 209. stavkom 3. Financijske uredbe, uključujući otplate kapitala, vraćena jamstva te otplate glavnice zajmova, vraćene Komisiji i unesene u stavku 6 411 izvještaja o prihodima mogu rezultirati dodatnim odobrenim sredstvima u skladu s člankom 21. stavkom 3. točkom (f) Financijske uredbe.

Odobrena sredstva trebala bi se koristiti i za provedbu inicijativa u okviru programa Erasmus+ kako bi se nastavio rad na integraciji izbjeglica i doprinijelo odgovarajućoj strategiji na razini Unije.

Pravna osnova

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 50.).


Top