EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0239

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/239 od 6. veljače 2019. o izmjeni Odluke 2011/891/EU i provedbenih odluka (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 i (EU) 2017/2450 u pogledu predstavnika ili nositelja odobrenja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 736) (Tekst značajan za EGP.)

C/2019/736

OJ L 39, 11.2.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/239/oj

11.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/7


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/239

od 6. veljače 2019.

o izmjeni Odluke 2011/891/EU i provedbenih odluka (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 i (EU) 2017/2450 u pogledu predstavnika ili nositelja odobrenja

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 736)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom i engleskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. i članak 21. stavak 2.,

budući da:

(1)

Dow AgroSciences Europe, sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini, predstavnik je u Uniji za društva Dow AgroSciences LLC, Mycogen Seeds i M.S. Technologies LLC, sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, na temelju Odluke Komisije 2011/891/EU (2) i provedbenih odluka Komisije (EU) 2017/1211 (3), (EU) 2017/2449 (4) i (EU) 2017/2450 (5) za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003.

(2)

Dow AgroSciences Europe također je nositelj odobrenja za genetski modificirane proizvode odobrene na temelju Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/1212 (6).

(3)

Dopisom od 13. rujna 2018. društvo Dow AgroSciences Europe zatražilo je od Komisije u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske Unije da se odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje za koje je društvo predstavnik ili nositelj odobrenja prenesu na Dow AgroSciences Distribution S.A.S. sa sjedištem u Francuskoj. Društvo Dow AgroSciences Distribution S.A.S potvrdilo je dopisom od 7. rujna 2018. svoju suglasnost s prijenosom.

(4)

Dopisom od 10. listopada 2018. društvo M.S. Technologies LLC potvrdilo je svoju suglasnost s prijenosom odobrenja s trenutačnog predstavnika.

(5)

Dopisom od 12. listopada 2018., društvo Dow AgroSciences LLC također je potvrdilo svoju suglasnost s prijenosom predstavnika i objasnilo da je Mycogen Seeds društvo kći društva Dow AgroSciences LLC.

(6)

Predložene izmjene koje se odnose na nositelje odobrenja, a time i adresate odluka o odobrenju isključivo su administrativne prirode i ne iziskuju novu procjenu predmetnih proizvoda.

(7)

Odluku 2011/891/EU i provedbene odluke (EU) 2017/1211, (EU) 2017/1212, (EU) 2017/2449 i (EU) 2017/2450 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena Odluke 2011/891/EU

Odluka 2011/891/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja jest društvo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francuska, koje zastupa društvo Mycogen Seeds, Sjedinjene Američke Države.”.

2.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresati

Ova Odluka upućena je društvu Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”.

3.

Točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja

Naziv: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adresa: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”.

Članak 2.

Izmjena Provedbene odluke (EU) 2017/1211

Provedbena odluka (EU) 2017/1211 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja jest društvo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francuska, koje zastupa društvo Mycogen Seeds, Sjedinjene Američke Države.”.

2.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresati

Ova Odluka upućena je društvu Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”.

3.

Točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenja

Naziv: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adresa: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”.

Članak 3.

Izmjena Provedbene odluke (EU) 2017/1212

Provedbena odluka (EU) 2017/1212 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 6.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja jest društvo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francuska.”.

2.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Adresati

Ova Odluka upućena je društvu Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”.

3.

Točka (a) Priloga zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Nositelj odobrenja

Naziv: Dow AgroSciences Distribution S.A.S.

Adresa: 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”.

Članak 4.

Izmjena Provedbene odluke (EU) 2017/2449

Provedbena odluka (EU) 2017/2449 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja jest društvo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francuska, u ime društva Dow AgroSciences LLC.”.

2.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresati

Ova Odluka upućena je društvu Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”

3.

U točki (a) Priloga naziv „Dow AgroSciences Europe” zamjenjuje se nazivom „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”; adresa „European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Ujedinjena Kraljevina” zamjenjuje se sa „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska”.

Članak 5.

Izmjena Provedbene odluke (EU) 2017/2450

Provedbena odluka (EU) 2017/2450 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja jest društvo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francuska, koje zastupa društvo Dow AgroSciences LLC, Sjedinjene Američke Države, i društvo M.S. Technologies LLC, Sjedinjene Američke Države.”.

2.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Adresati

Ova Odluka upućena je društvu Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.”.

3.

U točki (a) Priloga naziv „Dow AgroSciences Europe” zamjenjuje se nazivom „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.”; adresa „European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Ujedinjena Kraljevina” zamjenjuje se sa „6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska”.

Članak 6.

Adresati

Ova Odluka upućena je društvu Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francuska.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 2019.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2011/891/EU od 22. prosinca 2011. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju, sastoje se ili su proizvedeni od genetski modificiranog pamuka 281-24-236x3006-210-23 (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 344, 28.12.2011., str. 51.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1211 od 4. srpnja 2017. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani pamuk 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5 × DAS-21Ø23-5 × MON-88913-8), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 6.7.2017., str. 38.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2449 od 21. prosinca 2017. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-68416-4 ili se sastoje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 346, 28.12.2017., str. 12.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2450 od 21. prosinca 2017. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-44406-6 ili se sastoje ili su proizvedeni od nje, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 346, 28.12.2017., str. 16.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1212 od 4. srpnja 2017. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz DAS-40278-9 ili se sastoje ili su proizvedeni od njega, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 173, 6.7.2017., str. 43.).


Top