EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2036

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/2036 оd 18. listopada 2018. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru

C/2018/6718

OJ L 327, 21.12.2018, p. 27–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2036/oj

21.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2036

оd 18. listopada 2018.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EU) br. 1380/2013 postupno je napuštanje prakse odbacivanja ulova u svim vrstama ribolova Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova za vrste podložne ograničenjima ulova, a u Sredozemnome moru za vrste koje podliježu minimalnim veličinama kako su definirane u Prilogu III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (2).

(2)

U skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja primjenjuje se na ribolov pridnenih vrsta u Sredozemnome moru najkasnije od 1. siječnja 2017. na vrste koje definiraju ribarstvo i najkasnije od 1. siječnja 2019. na sve ostale vrste.

(3)

Kako bi se provela obveza iskrcavanja, člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji su dodijeljene ovlasti za donošenje planova za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine, koje se može produljiti za dodatno razdoblje od ukupno tri godine, na temelju zajedničkih preporuka koje izrađuju države članice uz savjetovanje s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(4)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 (3) uspostavljen je plan za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019., nakon triju zajedničkih preporuka koje su Komisiji 2016. dostavile određene države članice koje imaju izravan upravljački interes u Sredozemnome moru (Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Malta i Slovenija). Te tri zajedničke preporuke odnosile su se redom na zapadno Sredozemno more, Jadransko more i jugoistočno Sredozemno more.

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/86 izmijenjena je Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/153 (4) nakon što su relevantne države članice s izravnim upravljačkim interesom dostavile dvije zajedničke preporuke koje se odnose na zapadno Sredozemno more i Jadransko more.

(6)

Francuska, Italija i Španjolska Komisiji su 4. lipnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku za „Plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u zapadnom Sredozemnome moru” („nova zajednička preporuka za zapadno Sredozemno more”) nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Pescamed. Zajednička preporuka izmijenjena je 27. kolovoza 2018.

(7)

Francuska, Italija i Španjolska Komisiji su 7. lipnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku za „Plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u jugoistočnom Sredozemnome moru” („nova zajednička preporuka za jugoistočno Sredozemno more”) nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Sudestmed. Zajednička preporuka izmijenjena je 28. kolovoza 2018.

(8)

Hrvatska, Italija i Slovenija Komisiji su 8. lipnja 2018. dostavile novu zajedničku preporuku za „Plan za odbačeni ulov za ribolov pridnenih vrsta u Jadranskome moru” („nova zajednička preporuka za Jadransko more”) nakon savjetovanja s regionalnom skupinom na visokoj razini Adriatica. Zajednička preporuka izmijenjena je 29. kolovoza 2018.

(9)

Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) te je zajedničke preporuke ocijenio na svojoj ljetnoj plenarnoj sjednici održanoj 2.–6. srpnja 2018. (5).

(10)

U skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisija je razmotrila ocjenu STECF-a i potrebu za time da države članice osiguraju potpunu provedbu obveze iskrcavanja od 1. siječnja 2019. U nekoliko slučajeva izuzeća zahtijevaju kontinuiranu ribolovnu aktivnost i prikupljanje podataka kako bi se odgovorilo na primjedbe STECF-a. U tim slučajevima Komisija smatra da bi bilo pragmatično i razborito upravljanju ribarstvom pristupiti tako da se privremeno odobre izuzeća pod pretpostavkom da bi se u suprotnom onemogućilo potrebno prikupljanje podataka neophodnih za pravilno i informirano upravljanje odbačenim ulovom s obzirom na potpuno stupanje na snagu obveze iskrcavanja.

(11)

U novoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se da se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja predviđenih člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 za jakovljeve kapice (Pecten jacobeus), kućice (Venerupis spp.) i prnjavice (Venus spp.) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) produlji do 31. prosinca 2021. To izuzeće na temelju stope preživljavanja uvedeno je Delegiranom uredbom (EU) 2017/86. U svojoj ocjeni nove zajedničke preporuke STECF je naveo da nisu dostavljene dodatne informacije u prilog tom izuzeću. Međutim znanstveni podaci iz literature dokazuju preživljavanje tih vrsta. Budući da su moguće visoke stope preživljavanja te uzimajući u obzir značajke alata, ribolovnih praksi i ekosustava, Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja, uzimajući u obzir činjenicu da se okolnosti nisu promijenile.

(12)

U novoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se produljenje primjene izuzeća na temelju stope preživljavanja za škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) do 31. prosinca 2021. To izuzeće na temelju stope preživljavanja uvedeno je Delegiranom uredbom (EU) 2018/153. U novoj zajedničkoj preporuci prvotno se predlagalo da se to izuzeće ne primjenjuje u srpnju, kolovozu i rujnu, kada bi se primjenjivalo novo izuzeće de minimis. STECF je smatrao da nema dokaza u prilog primjeni izuzeća de minimis tijekom ljetnih mjeseci i nije iznio dodatne primjedbe. Međutim, postoje znanstveni dokazi o preživljavanju te vrste u toj i drugim regijama. Budući da su moguće visoke stope preživljavanja te uzimajući u obzir značajke alata, ribolovnih praksi i ekosustava, Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja tijekom cijele godine.

(13)

U novoj zajedničkoj preporuci za Jadransko more predlaže se produljenje primjene izuzeća na temelju stope preživljavanja za lista (Solea solea) ulovljenog mrežom „rapido” (TBB). To izuzeće na temelju stope preživljavanja uvedeno je Delegiranom uredbom (EU) 2017/86. STECF nije ocijenio taj novi zahtjev. Međutim u tijeku je provedba ad hoc studije o stopama preživljavanja te vrste na području GSA17 u Jadranskome moru. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo produljiti još samo za godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(14)

U trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. STECF je smatrao da nisu dostavljene konkretne informacije u prilog tom izuzeću. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo uvesti samo na godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti dodatne relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(15)

U trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. STECF je smatrao da bi se trebali dostaviti dodatni dokazi kako bi se u potpunosti poduprlo predloženo izuzeće. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo uvesti samo na godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti dodatne relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(16)

U trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za hlapa (Homarus gammarus) i jastoga (Palinuridae) ulovljene mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. STECF je smatrao da je studija o preživljavanju za jastoga koju su dostavile predmetne države članice prilično pouzdana i da pokazuje kratkoročne stope preživljavanja, ali napominje da je veličina uzorka bila malena. Trebali bi se dostaviti dodatni znanstveni dodaci za obje vrste, jastoga i hlapa. Stoga Komisija smatra da bi se izuzeće trebalo uvesti samo na godinu dana. Predmetne države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. dostaviti dodatne relevantne podatke kako bi STECF mogao provesti dodatnu ocjenu.

(17)

U novim zajedničkim preporukama za Jadransko more i za jugoistočno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja za škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) u Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. U novoj zajedničkoj preporuci prvotno se predlagalo da se to izuzeće ne primjenjuje u srpnju, kolovozu i rujnu, kada bi se primjenjivalo novo izuzeće de minimis. STECF je smatrao da nema dokaza u prilog primjeni izuzeća de minimis tijekom ljetnih mjeseci i nije iznio dodatne primjedbe. Međutim, postoje znanstveni dokazi o preživljavanju te vrste u drugim regijama. Budući da su moguće visoke stope preživljavanja te uzimajući u obzir značajke alata, ribolovnih praksi i ekosustava, Komisija smatra da bi se trebala uvesti primjena izuzeća na temelju stope preživljavanja tijekom cijele godine.

(18)

U trima novim zajedničkim preporukama nadalje se predlaže proširenje primjene izuzeća de minimis, kako je predviđeno u članku 15. stavku 4. točki (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013, na oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT i TX) te do 1 % (za 2019., 2020. i 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 uvedeno je izuzeće de minimis za te vrste. Na temelju znanstvenih dokaza koji su tom prilikom izneseni u zajedničkoj preporuci i koje je STECF preispitao te uzimajući u obzir značajke alata, velik broj vrsta u ribolovnim operacijama, strukturu ribolova i posebnosti Sredozemnog mora (npr. prevlast malog ribolova) Komisija smatra da bi bilo primjereno utvrditi takva izuzeća de minimis kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima. STECF nije ocijenio novu preporuku u pogledu pridnenih povlačnih mreža (koća). U svojoj ocjeni nove zajedničke preporuke za jednostruke i trostruke mreže stajaćice STECF je istaknuo da informacije koje su dostavile predmetne države članice nisu potpune. Međutim, s obzirom na činjenicu da se okolnosti nisu promijenile Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća de minimis prema prethodno navedenim postocima.

(19)

U novoj zajedničkoj preporuci za Jadransko more predlaže se proširenje primjene izuzeća de minimis na oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019., 2020. i 2021. plovilima koja se koriste alatom „rapido” (TBB) i na lista (Solea solea), do 3 % ukupnih godišnjih ulova te vrste ostvarenih 2019., 2020. i 2021. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT i TX) u Jadranskome moru. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 uvedeno je izuzeće de minimis za te vrste. Na temelju znanstvenih dokaza koji su tom prilikom izneseni u zajedničkoj preporuci i koje je STECF preispitao te uzimajući u obzir značajke alata, velik broj vrsta u ribolovnim operacijama, strukturu ribolova i posebnosti Sredozemnog mora (npr. prevlast malog ribolova) Komisija je smatrala primjerenim utvrditi takva izuzeća de minimis (do 1 % za oslića i trlje i do 3 % za lista) kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima. U svojoj ocjeni nove zajedničke preporuke STECF je smatrao da nisu dostavljene posebne informacije koje bi išle u prilog velikom povećanju primijenjenih postotaka. S obzirom na činjenicu da se nisu promijenile okolnosti za primjenu postojeće razine postotaka Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća prema navedenim postocima.

(20)

U novoj zajedničkoj preporuci za jugoistočno Sredozemno more predlaže se proširenje primjene izuzeća de minimis na dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova te vrste ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT i TX) u jugoistočnom Sredozemnome moru. Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/86 uvedeno je izuzeće de minimis za tu vrstu. Na temelju znanstvenih dokaza koji su tom prilikom izneseni u zajedničkoj preporuci i koje je STECF preispitao te uzimajući u obzir značajke alata, velik broj vrsta u ribolovnim operacijama, strukturu ribolova i posebnosti Sredozemnog mora (npr. prevlast malog ribolova) Komisija je smatrala primjerenim utvrditi takvo izuzeće de minimis kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima. STECF nije ocijenio tu novu preporuku. Međutim, s obzirom na činjenicu da se okolnosti nisu promijenile Komisija smatra da bi se trebala nastaviti primjena izuzeća prema navedenim postocima.

(21)

U novoj zajedničkoj preporuci za zapadno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim dubokomorske kozice, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana i dubokomorske kozice, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

U novoj zajedničkoj preporuci za Jadransko more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim dubokomorske kozice, ali uključujući lista, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana i dubokomorske kozice, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

U novoj zajedničkoj preporuci za jugoistočno Sredozemno more predlaže se primjena izuzeća de minimis na lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); do 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) te do 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta, osim rumenca okana, ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

Konačno, u trima novim zajedničkim preporukama predlaže se primjena izuzeća de minimis na inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru.

(25)

STECF je istaknuo da je izuzećima navedenima u uvodnim izjavama 21., 22. i 23. obuhvaćena opsežna skupina vrsta, široka raspona stopa odbacivanja, te da nisu dostavljene konkretne informacije kojima bi se u potpunosti poduprla zatražena izuzeća. Međutim Komisija ističe da se ta izuzeća primjenjuju na skupine vrsta koje obuhvaćaju preostale vrste koje podliježu minimalnim veličinama kako su definirane u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1967/2006 i koje u ovoj fazi ne podliježu ograničenjima ulova; stoga se ne primjenjuje članak 15. stavci 8. i 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Osim toga, te se vrste love istodobno, u znatno različitim količinama, zbog čega je teško primijeniti pristup temeljen na zasebnim stokovima. Nadalje, te se vrste love malim ribarskim plovilima i iskrcavaju na mnogo različitih točaka iskrcaja uzduž obale; stoga su vrlo vjerojatni nerazmjerni troškovi rukovanja neželjenim ulovima tijekom prvih godina potpune provedbe obveze iskrcavanja. Treba uzeti u obzir i činjenicu da su izuzeća u pravilu manja od maksimalnih dopuštenih ograničenja. U tom kontekstu Komisija smatra da bi se ta izuzeća de minimis trebala uvesti samo na jednu godinu. Države članice trebale bi do 1. svibnja 2019. Komisiji dostaviti relevantne podatke kako bi STECF mogao u potpunosti ocijeniti utemeljenost izuzeća te kako bi Komisija mogla provesti preispitivanje.

(26)

Konačno, Komisija prima na znanje da države članice nastoje povećati selektivnost ribolovnih alata u skladu s rezultatima postojećih istraživačkih programa kako bi se smanjili i ograničili neželjeni ulovi, a posebno ulovi ispod minimalnih referentnih veličina za očuvanje.

(27)

Komisija osim toga napominje da u skladu sa zajedničkom preporukom za zapadno Sredozemno more predmetne države članice potiču dobrovoljnu upotrebu povlačnih mreža sa sakom i/ili produžetkom tipa T90 veličine oka mrežnog tega od 50 mm i nastavak probnih zabrana ribolova u stvarnom vremenu.

(28)

Mjere predložene u novim zajedničkim preporukama u skladu su s člankom 15. stavkom 4., člankom 15. stavkom 5. točkom (c) i člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga se mogu uključiti u plan za odbačeni ulov uspostavljen Delegiranom uredbom (EU) 2017/86.

(29)

Izuzeća de minimis za male pelagične vrste u ciljanom ribolovu tih vrsta navode se u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2018/161 (6). Suprotno tomu, izuzeća de minimis za usputni ulov malih pelagičnih vrsta u ribolovu pridnenih vrsta trebala bi se uvrstiti u Delegiranu uredbu (EU) 2017/86.

(30)

Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2017/86 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(31)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na planiranje sezone ribolova plovila Unije i na povezane gospodarske aktivnosti, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2019.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2017/86 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

1.   Izuzeće od obveze iskrcavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 za vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja primjenjuje se na:

(a)

lista (Solea solea) ulovljenog mrežom „rapido” (TBB) (*1) u Jadranskome moru do 31. prosinca 2019.;

(b)

jakovljeve kapice (Pecten jacobeus) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) u zapadnom Sredozemnome moru;

(c)

kućice (Venerupis spp.) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) u zapadnom Sredozemnome moru;

(d)

prnjavice (Venus spp.) ulovljene mehaničkim dredžama (HMD) u zapadnom Sredozemnome moru;

(e)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog svim pridnenim povlačnim mrežama (koćama) (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru;

(f)

škampa (Nephrops norvegicus) ulovljenog vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.;

(g)

rumenca okana (Pagellus bogaraveo) ulovljenog udičarskim ribolovnim alatom (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.;

(h)

hlapa (Homarus gammarus) ulovljenog mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.;

(i)

jastoga (Palinuridae) ulovljenog mrežama (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) i vršama i klopkama (FPO, FIX) u zapadnom Sredozemnome moru, Jadranskome moru i jugoistočnom Sredozemnome moru do 31. prosinca 2019.

2.   List (Solea solea), jakovljeve kapice (Pecten jacobeus), kućice (Venerupis spp.), prnjavice (Venus spp.), škamp (Nephrops norvegicus), rumenac okan (Pagellus bogaraveo), hlap (Homarus gammarus) i jastog (Palinuridae) ulovljeni u slučajevima iz stavka 1. odmah se puštaju u more na području na kojem su ulovljeni.

3.   Do 1. svibnja 2019. države članice koje imaju izravan interes u upravljanju ribarstvom u Sredozemnome moru Komisiji dostavljaju dodatne podatke o odbačenom ulovu, uz one navedene u zajedničkim preporukama iz lipnja 2018., kako su izmijenjene u kolovozu 2018., te sve druge relevantne znanstvene informacije u prilog izuzeću utvrđenom u stavku 1. točkama (a), (f), (g), (h) i (i). Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocjenjuje te podatke i informacije najkasnije do srpnja 2019.

(*1)  Oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 122, 30.4.2011., str. 1.). Za plovila čija je duljina preko svega (LOA) manja od 10 m, oznake alata iz ove Uredbe odnose se na oznake iz klasifikacije ribolovnih alata FAO-a.”"

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Izuzeće de minimis

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (c) te uredbe mogu se odbaciti sljedeće količine vrsta:

(a)

u zapadnom Sredozemnome moru (točka 1. Priloga):

i.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

ii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

iii.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

iv.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne),, arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

vi.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

(b)

u Jadranskome moru (točka 2. Priloga):

i.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

ii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

iii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste mrežama „rapido” (TBB);

iv.

za lista (Solea solea), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), komarču (Sparus aurata) i dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

vi.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

vii.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne),, arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

viii.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama).

(c)

u jugoistočnom Sredozemnome moru (točka 3. Priloga):

i.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

ii.

za oslića (Merluccius merluccius) i trlje (Mullus spp.), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

iii.

za dubokomorsku kozicu (Parapenaeus longirostris), do najviše 6 % (za 2019. i 2020.) odnosno 5 % (za 2021.) ukupnih godišnjih ulova te vrste ostvarenih plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

iv.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 5 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama);

v.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne), rumenca okana (Pagellus bogaraveo), arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 3 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste jednostrukim i trostrukim mrežama stajaćicama;

vi.

za lubina (Dicentrarchus labrax), špara (Diplodus annularis), pica (Diplodus puntazzo), šarga (Diplodus sargus), fratra (Diplodus vulgaris), kirnje (Epinephelus spp.), ovčicu (Lithognathus mormyrus), batoglavca (Pagellus acarne),, arbuna (Pagellus erythrinus), pagra (Pagrus pagrus), kirnju glavulju (Polyprion americanus), lista (Solea solea) i komarču (Sparus aurata), do najviše 1 % ukupnih godišnjih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste udičarskim ribolovnim alatom;

vii.

za inćuna (Engraulis encrasicolus), srdelu (Sardina pilchardus), plavice (Scomber spp.) i šarune (Trachurus spp.), do najviše 5 % ukupnih godišnjih usputnih ulova tih vrsta ostvarenih 2019. plovilima koja se koriste pridnenim povlačnim mrežama (koćama).

2.   Do 1. svibnja 2019. države članice koje imaju izravan interes u upravljanju ribolovom u Sredozemnome moru Komisiji dostavljaju dodatne podatke o odbačenom ulovu, uz one navedene u zajedničkim preporukama iz lipnja 2018., kako su izmijenjene u kolovozu 2018., te sve druge relevantne znanstvene informacije u prilog izuzećima utvrđenima u stavku 1. točki (a) podtočkama od iii. do vi., stavku 1. točki (b) podtočkama od v. do viii. i stavku 1. točki (c) podtočkama od iv. do vii. STECF ocjenjuje te podatke i informacije najkasnije do srpnja 2019.”

3.

U članku 6. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2021.”

4.

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/86 od 20. listopada 2016. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru (SL L 14, 18.1.2017., str. 4.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/153 оd 23. listopada 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/86 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sredozemnome moru, SL L 29, 1.2.2018., str. 1.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/161 оd 23. listopada 2017. o utvrđivanju izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta u Sredozemnome moru (SL L 30, 2.2.2018., str. 1.).


PRILOG

1.   Zapadno Sredozemno more

Ribolov

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Obveza iskrcavanja

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Škamp (Nephrops norvegicus)

Dubokomorska kozica (Parapaneus longirostris)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

Usputni ulovi:

 

Inćun (Engraulis encrasicolus)

 

Srdela (Sardina pilchardus)

 

Plavice (Scomber spp.)

 

Šaruni (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Svi parangali

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Jakovljeva kapica (Pecten jacobeus)

Kućice (Venerupis spp.)

Prnjavice (Venus spp.)

HMD

Sve mehaničke dredže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

FPO, FIX

Sve vrše i klopke

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

2.   Jadransko more

Ribolov

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Obveza iskrcavanja

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Škamp (Nephrops norvegicus)

Dubokomorska kozica (Parapaneus longirostris)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

Usputni ulovi:

 

Inćun (Engraulis encrasicolus)

 

Srdela (Sardina pilchardus)

 

Plavice (Scomber spp.)

 

Šaruni (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Svi parangali

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

List (Solea vulgaris)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo), šarag (Diplodus sargus),

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus), pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Jakovljeva kapica (Pecten jacobeus)

Kućice (Venerupis spp.)

Prnjavice (Venus spp.)

HMD

Sve mehaničke dredže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus), pagar (Pagrus pagrus)

Špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo), šarag (Diplodus sargus),

Fratar (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Sve vrše i klopke, stajaći kogoli

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

3.   Jugoistočno Sredozemno more

Ribolov

Oznaka alata

Opis ribolovnog alata

Obveza iskrcavanja

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

Škamp (Nephrops norvegicus)

Dubokomorska kozica (Parapaneus longirostris)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

Usputni ulovi:

 

Inćun (Engraulis encrasicolus)

 

Srdela (Sardina pilchardus)

 

Plavice (Scomber spp.)

 

Šaruni (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Sve pridnene povlačne mreže

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis), pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Svi parangali

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Oslić (Merluccius merluccius)

Trlje (Mullus spp.)

Oznake FAO-a: MUT, MUR, MUX

List (Solea vulgaris)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Lubin (Dicentrarchus labrax)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

Kirnje (Epinephelus spp.)

Ovčica (Lithognathus mormyrus)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo),

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Kirnja glavulja (Polyprion americanus)

List (Solea vulgaris)

Komarča (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Sve trostruke i jednostruke mreže stajaćice

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.

Škamp (Nephrops norvegicus)

Hlap (Homarus gammarus)

Jastozi (Palinuridae)

Batoglavac (Pagellus acarne)

Rumenac okan (Pagellus bogaraveo)

Arbun (Pagellus erythrinus)

Pagar (Pagrus pagrus)

Špar (Diplodus annularis)

Pic (Diplodus puntazzo)

Šarag (Diplodus sargus)

Fratar (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Sve vrše i klopke, stajaći kogoli

Svi ulovi podliježu obvezi iskrcavanja.


Top