EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1885

Provedbena odluka Komisije (EU, Euratom) 2018/1885 оd 30. studenoga 2018. o izmjeni Odluke 96/566/Euratom, EZ o odobrenju Finskoj da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a ne uzima u obzir određene kategorije transakcija te da primjenjuje određene približne procjene (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7840)

C/2018/7840

OJ L 308, 4.12.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1885/oj

4.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 308/43


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU, Euratom) 2018/1885

оd 30. studenoga 2018.

o izmjeni Odluke 96/566/Euratom, EZ o odobrenju Finskoj da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a ne uzima u obzir određene kategorije transakcija te da primjenjuje određene približne procjene

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7840)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na finskom i švedskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 6. stavak 3. drugu alineju,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za vlastita sredstva,

budući da:

(1)

Na temelju članka 379. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (2) Finska može, u skladu s uvjetima koji su se primjenjivali u toj državi članici na datum njezina pristupanja, nastaviti izuzimati od PDV-a isporuke usluga autora, umjetnika i izvođača navedenih u točki 2. dijela B Priloga X. kao i transakcije navedene u točkama 9. i 10. dijela B Priloga X. toj direktivi ako se ista izuzeća primjenjuju u bilo kojoj od država članica koje su bile članice Zajednice na dan 31. prosinca 1994. U skladu s tim člankom te se transakcije moraju uzeti u obzir pri utvrđivanju osnovice vlastitih sredstava od poreza na dodanu vrijednost (PDV).

(2)

Odlukom Komisije 96/566/Euratom, EZ (3) Finskoj je među ostalim odobrena primjena približnih procjena za izračun osnovice vlastitih sredstava od PDV-a među ostalim za transakcije iz točaka 2., 9. i 10. dijela B Priloga X. Direktivi 2006/112/EZ u pogledu određenih isporuka usluga autora, umjetnika i izvođača, određenih isporuka zemljišta te prijevoza putnika.

(3)

U dopisu od 26. travnja 2018. Finska je zatražila od Komisije da joj odobri primjenu fiksnih postotaka međuosnovice za izračun osnovice vlastitih sredstava od PDV-a za transakcije iz točaka 2., 9. i 10. dijela B Priloga X. Direktivi 2006/112/EZ u pogledu isporuke usluga slobodnih profesija, isporuke novih objekata ili zemljišta na kojem se nalaze, isporuke građevinskog zemljišta i prijevoza putnika. Finska je dokazala da je postotak primijenjen na međuosnovicu bio stabilan u godinama od 2014. do 2016. (točke 2. i 10.) i od 2012. do 2016. (točka 9.). Odobravanjem primjene fiksnih postotaka dodatno bi se smanjilo administrativno opterećenje pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a za takve transakcije. Stoga bi Finskoj trebalo odobriti da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a u pogledu isporuke usluga slobodnih profesija, isporuke novih objekata ili zemljišta na kojem se nalaze, isporuke građevinskog zemljišta i prijevoza putnika primjenjuje fiksne postotke.

(4)

Radi transparentnosti i pravne sigurnosti primjereno je vremenski ograničiti primjenjivost odobrenja.

(5)

Odluku 96/566/Euratom, EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Odluci 96/566/Euratom, EZ umeću se sljedeći članci 2.a, 2.b i 2.c:

„Članak 2.a

Odstupajući od članka 2. stavka 1. ove Odluke, Finskoj se odobrava da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. za transakcije iz točke 2. dijela B Priloga X. Direktivi Vijeća 2006/112/EZ (*1) primjenjuje 0,0002 % međuosnovice.

Članak 2.b

Odstupajući od članka 2. stavka 2. ove Odluke, Finskoj se odobrava da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. za transakcije iz točke 9. dijela B Priloga X. Direktivi 2006/112/EZ primjenjuje 0,53 % međuosnovice.

Članak 2.c

Odstupajući od članka 2. stavka 3. ove Odluke, Finskoj se odobrava da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2020. za transakcije iz točke 10. dijela B Priloga X. Direktivi 2006/112/EZ primjenjuje 0,11 % međuosnovice.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Finskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2018.

Za Komisiju

Günther OETTINGER

Član Komisije


(1)  SL L 155, 7.6.1989., str. 9.

(2)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 96/566/Euratom, EZ od 11. rujna 1996. o odobrenju Finskoj da pri izračunu osnovice vlastitih sredstava od PDV-a ne uzima u obzir određene kategorije transakcija te da primjenjuje određene približne procjene (SL L 247, 28.9.1996., str. 43.).


Top