EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1482

Uredba Komisije (EU) 2018/1482 оd 4. listopada 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kofeina i teobromina (Tekst značajan za EGP.)

C/2018/6355

OJ L 251, 5.10.2018, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1482/oj

5.10.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 251/19


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1482

оd 4. listopada 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu kofeina i teobromina

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o aromama i nekim sastojcima hrane s osobinama aroma za upotrebu u i na hrani te o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91, uredbi (EZ) br. 2232/96 i (EZ) br. 110/2008 te Direktive 2000/13/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 utvrđen je Unijin popis aroma i sirovina odobrenih za upotrebu u i na hrani te uvjeti njihove upotrebe.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 872/2012 (3) donesen je popis aromatičnih tvari te je taj popis unesen u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008.

(3)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva koji je podnijela država članica ili zainteresirana strana.

(4)

Dio A popisa Unije sadržava ocijenjene aromatične tvari bez bilješke i aromatične tvari u postupku ocjenjivanja koje su na tom popisu označene bilješkama od 1. do 4.

(5)

Tvari kofein [FL br. 16.016] i teobromin [FL br. 16.032] uvrštene su s bilješkom 1. u skladu s kojom je Europska agencija za sigurnost hrane morala dovršiti ocjenjivanje tih tvari („Agencija”).

(6)

Agencija je 31. siječnja 2017. dovršila ocjenjivanje sigurnosti kofeina [FL br. 16.016] i teobromina [FL br. 16.032] kada se upotrebljavaju kao aromatične tvari (4) te je na temelju procijenjenih razina njihova unosa u određenim kategorijama hrane zaključila da njihova uporaba kao aromatične tvari ne izaziva zabrinutost. Uvjeti uporabe koji su već utvrđeni u popisu Unije mogu se stoga zadržati.

(7)

Stoga bi kofein [FL br. 16.016] i teobromin [FL br. 16.032] trebalo navesti kao ocijenjene tvari na Unijinu popisu aromatičnih tvari bez bilješke sadržane u njihovu sadašnjem unosu na tom popisu.

(8)

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. listopada 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 34.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 872/2012 od 1. listopada 2012. o donošenju popisa aromatičnih tvari utvrđenih Uredbom (EZ) br. 2232/96 Europskog parlamenta i Vijeća, o njegovom unošenju u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 1565/2000 i Odluke Komisije 1999/217/EZ (SL L 267, 2.10.2012., str. 1.).

(4)  EFSA Journal 2017.; 15(4):4729.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U odjeljku 2. dijela A unos za FL br. 16.016 zamjenjuje se sljedećim:

„16.016

Kofein

58-08-2

 

11741

 

Ograničenja u pogledu uporabe kao aromatične tvari:

U kategoriji 1 – najviše 70 mg/kg

U kategoriji 3 – najviše 70 mg/kg

U kategoriji 5 – najviše 100 mg/kg

U kategoriji 14.1 – najviše 150 mg/kg

 

EFSA”

2.

U odjeljku 2. dijela A unos za FL br. 16.032 zamjenjuje se sljedećim:

„16.032

Teobromin

83-67-0

 

 

 

Ograničenja u pogledu uporabe kao aromatične tvari:

U kategoriji 1 – najviše 70 mg/kg

U kategoriji 14.1 – najviše 100 mg/kg

 

EFSA”


Top