EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2106

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2106 оd 1. prosinca 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 884/2014 uvođenjem posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz začina iz Etiopije, kikirikija iz Argentine i lješnjaka iz Azerbajdžana te izmjenom posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz suhih smokava i lješnjaka iz Turske i kikirikija iz Indije (Tekst značajan za EGP )

C/2016/7696

OJ L 327, 2.12.2016, p. 44–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implicitno stavljeno izvan snage 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2106/oj

2.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2106

оd 1. prosinca 2016.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 884/2014 uvođenjem posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz začina iz Etiopije, kikirikija iz Argentine i lješnjaka iz Azerbajdžana te izmjenom posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz suhih smokava i lješnjaka iz Turske i kikirikija iz Indije

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 884/2014 (2) uvode se posebni uvjeti kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima.

(2)

Od 2015. u Sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) bilo je više prijava u kojima se navode visoke razine aflatoksina i okratoksina A u začinima (ili njihovim mješavinama) iz Etiopije. Kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i životinja u Uniji, potrebno je predvidjeti dodatna jamstva u pogledu začina iz Etiopije.

(3)

U RASFF-u je nedavno zabilježeno povećanje broja utvrđenih nesukladnosti sa zakonodavstvom Unije o aflatoksinima za kikiriki iz Argentine i lješnjake iz Azerbajdžana. Oba proizvoda u prošlosti su bila na popisu za povećanu razinu službenih kontrola uvoza u okviru Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 (3) te su uklonjeni s popisa nakon povoljnih rezultata pregleda u okviru službenih kontrola. S obzirom na nedavno povećanje broja utvrđenih nesukladnosti, potrebno je predvidjeti dodatna jamstva i osigurati da nadležno tijelo zemlje podrijetla provede potrebne kontrole prije izvoza u Uniju. Stoga je potreban zahtjev za prilaganjem zdravstvenog certifikata uz svaku pošiljku kikirikija iz Argentine i lješnjaka iz Azerbajdžana za uvoz u Uniju kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi i životinja u Uniji.

(4)

Treba napomenuti da je složena hrana i hrana za životinje koja sadržava hranu ili hranu za životinje obuhvaćenu posebnim uvjetima iz ove Uredbe u količini većoj od 20 % također obuhvaćena posebnim uvjetima iz ove Uredbe. Treba napomenuti i da se tih 20 % odnosi na zbroj proizvoda obuhvaćenih posebnim uvjetima iz ove Uredbe.

(5)

Budući da su u određenim situacijama pošiljke stigle na određeno mjesto uvoza (DPI) bez popunjenih odgovarajućih rubrika u Zajedničkom ulaznom dokumentu (ZUD) za pregled isprava, prikladno je izričito predvidjeti da se prijevoz pošiljke na određeno mjesto uvoza može odobriti samo nakon podnošenja popunjenog ZUD-a za pregled isprava.

(6)

Na temelju rezultata službenih kontrolnih ispitivanja primjerene su sljedeće izmjene za proizvode koji podliježu posebnim uvjetima i/ili učestalosti kontrola: smanjenje učestalosti uzorkovanja za suhe smokve iz Turske s obzirom na zadovoljavajuće rezultate ispitivanja, smanjenje učestalosti uzorkovanja za kikiriki iz Indije s obzirom na zadovoljavajuće rezultate ispitivanja, povećanje učestalosti uzorkovanja za lješnjake iz Turske s obzirom na povećan broj utvrđenih nesukladnosti putem RASFF-a.

(7)

Nadalje, oznaku KN za suhe plodove roda Capsicum, cijele, osim slatke paprike (Capsicum annuum), treba ažurirati kako bi se opsegom uskladila s unosom za Capsicum annuum, drobljen ili mljeven, tj. kako ne bi obuhvaćala rod Pimenta.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) br. 884/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 884/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaju se sljedeće točke (l), (m) i (n):

„(l)

začini podrijetlom iz Etiopije ili otpremljeni iz Etiopije;

(m)

kikiriki u ljusci i oljušten, maslac od kikirikija, kikiriki drukčije pripremljen ili konzerviran (hrana za životinje i hrana), podrijetlom iz Argentine ili otpremljen iz Argentine;

(n)

lješnjaci u ljusci i oljušteni, mješavine orašastih plodova ili sušenog voća koje sadržavaju lješnjake, pasta od lješnjaka, lješnjaci, pripremljeni ili konzervirani, uključujući mješavine, brašno, krupicu i prah lješnjaka, lješnjaci rezani na komadiće i ploške i smrvljeni te ulje lješnjaka podrijetlom iz Azerbajdžana ili otpremljeni iz Azerbajdžana;”

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova se Uredba primjenjuje i na hranu i hranu za životinje dobivenu preradom hrane i hrane za životinje iz stavka 1. te na složenu hranu i hranu za životinje koja sadržava bilo koju hranu ili hranu za životinje iz stavka 1. u količini većoj od 20 % jednog proizvoda ili zbroja proizvoda iz stavka 1.”

2.

U članku 5. stavku 2. dodaju se sljedeće točke (j), (k) i (l):

„(j)

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja za hranu iz Etiopije;

(k)

Nacionalna služba za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (SENASA) za hranu i hranu za životinje iz Argentine;

(l)

Centar stručnosti za potrošačke proizvode (CCEC) Državne službe za protumonopolsku politiku i zaštitu prava potrošača (SSAPPCR) u okviru Ministarstva gospodarskog razvoja (MED) za hranu iz Azerbajdžana.”

3.

U članku 9. stavku 4. prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Carinska tijela odobravaju prijevoz pošiljke do DPI-ja nakon zadovoljavajućih rezultata pregleda iz stavka 2. i popunjavanja odgovarajućih rubrika u dijelu II. ZUD-a (II.3., II.5., II.8. i II.9.) te ako je subjekt u poslovanju s hranom ili hranom za životinje odnosno njegov zastupnik carinskim tijelima fizički ili elektronički podnio popunjeni ZUD.”

4.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Pošiljke hrane i hrane za životinje iz članka 1. stavka 1. točaka (l), (m) i (n) koje su napustile zemlju podrijetla prije stupanja na snagu ove Uredbe mogu se uvesti u Uniju bez priloženog zdravstvenog certifikata i rezultata uzorkovanja i analize.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 884/2014 od 13. kolovoza 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1152/2009 (SL L 242, 14.8.2014., str. 4.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25.7.2009., str. 11.).


PRILOG

Prilog I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 884/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Dodaju se sljedeći unosi:

Hrana i hrana za životinje

(namjena)

Oznaka KN (1)

TARIC potpodjela

Zemlja podrijetla ili zemlja otpreme

Učestalost fizičkih i identifikacijskih pregleda (%) pri uvozu

„—

papar roda Piper; suhi, drobljeni ili mljeveni plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta

0904

 

Etiopija (ET)

50

ingver (đumbir), šafran, kurkuma (‚curcuma’), majčina dušica, listovi lovora, kari (‚curry’) i ostali začini

0910

(Hrana – sušeni začini)

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Argentina (AR)

5

kikiriki, oljušten

1202 42 00

maslac od kikirikija

2008 11 10

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana i hrana za životinje)

 

lješnjaci (Corylus sp.), u ljusci

0802 21 00

 

Azerbajdžan (AZ)

20”

lješnjaci (Corylus sp.), oljušteni

0802 22 00

mješavine orašastih plodova ili sušenog voća koje sadržavaju lješnjake

ex 0813 50

pasta od lješnjaka

ex 2007 10 ili ex 2007 99

lješnjaci, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući mješavine

ex 2008 19

brašno, krupica i prah lješnjaka

ex 1106 30 90

lješnjaci rezani na komadiće i ploške ili smrvljeni

ex 0802 22 00

lješnjaci rezani na komadiće i ploške ili smrvljeni, drukčije pripremljeni ili konzervirani

ex 2008 19

ulje lješnjaka

ex 1515 90 99

(Hrana)

 

2.

Peti unos, koji se odnosi na suhe smokve, mješavine orašastih plodova ili sušenog voća koje sadržavaju smokve, pastu od smokava i smokve, pripremljene ili konzervirane, uključujući mješavine, iz Turske, zamjenjuje se sljedećim:

„—

suhe smokve

0804 20 90

 

Turska (TR)

10”

mješavine orašastih plodova ili sušenog voća koje sadržavaju smokve

ex 0813 50

pasta od smokava

ex 2007 10 ili ex 2007 99

smokve, pripremljene ili konzervirane, uključujući mješavine

ex 2008 99 ili ex 2008 97

(Hrana)

 

3.

Šesti unos, koji se odnosi na lješnjake, mješavine orašastih plodova ili sušenog voća koje sadržavaju lješnjake, lješnjake, pripremljene ili konzervirane, uključujući mješavine, brašno, krupicu i prah lješnjaka, lješnjake rezane na komadiće i ploške i smrvljene te ulje lješnjaka iz Turske, zamjenjuje se sljedećim:

„—

lješnjaci (Corylus sp.), u ljusci

0802 21 00

 

Turska (TR)

5”

lješnjaci (Corylus sp.), oljušteni

0802 22 00

mješavine orašastih plodova ili sušenog voća koje sadržavaju lješnjake

ex 0813 50

pasta od lješnjaka

ex 2007 10 ili ex 2007 99

lješnjaci, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući mješavine

ex 2008 19

brašno, krupica i prah lješnjaka

ex 1106 30 90

lješnjaci rezani na komadiće i ploške ili smrvljeni

ex 0802 22 00

lješnjaci rezani na komadiće i ploške ili smrvljeni, drukčije pripremljeni ili konzervirani

ex 2008 19

ulje lješnjaka

ex 1515 90 99

(Hrana)

 

4.

Deveti unos, koji se odnosi na kikiriki u ljusci i oljušteni, maslac od kikirikija te kikiriki drukčije pripremljen ili konzerviran iz Indije, zamjenjuje se sljedećim:

„—

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

Indija (IN)

10”

kikiriki, oljušten

1202 42 00

maslac od kikirikija

2008 11 10

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Hrana i hrana za životinje)

 

5.

Dvanaesti unos, koji se odnosi na Capsicum annuum, cijeli, drobljen ili mljeven, suhe plodove roda Capsicum, cijele, osim slatke paprike (Capsicum annuum) i muškatni oraščić (Myristica fragrans) iz Indije, zamjenjuje se sljedećim:

„—

Capsicum annuum, cijeli

0904 21 10

 

Indija (IN)

20”

Capsicum annuum, drobljen ili mljeven

ex 0904 22 00

10

suhi plodovi roda Capsicum, cijeli, osim slatke paprike (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

muškatni oraščić (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Hrana – sušeni začini)

 

 


Top