EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2074

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2074 оd 25. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu tvari „aluminijev salicilat, bazični” (Tekst značajan za EGP )

C/2016/7513

OJ L 320, 26.11.2016, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2074/oj

26.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2074

оd 25. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu tvari „aluminijev salicilat, bazični”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 14. u vezi s člankom 17.,

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za lijekove koje je izdao Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode,

budući da:

(1)

Člankom 17. Uredbe (EZ) br. 470/2009 zahtijeva se da se uredbom utvrdi najveća dopuštena količina rezidua (dalje u tekstu „NDK”) farmakološki djelatnih tvari namijenjenih za uporabu u Uniji u veterinarsko-medicinskim proizvodima za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane ili u biocidnim proizvodima koji se upotrebljavaju u uzgoju životinja.

(2)

U tablici 1. Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 37/2010 (2) utvrđene su farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla.

(3)

Aluminijev salicilat, bazični, trenutačno je uvršten u tu tablicu kao dopuštena tvar za vanjsku primjenu za sve vrste životinja koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane, osim goveda, koza, kopitara, kunića i riba. Aluminijev salicilat, bazični, također je dopuštena tvar za goveda, koze, kopitare i kuniće u skladu s privremenim NKD-om utvrđenim za tu tvar koji prestaje vrijediti 31. prosinca 2016.

(4)

Zahtjev za izmjenu postojećeg unosa za aluminijev salicilat, bazični, radi uklanjanja privremenog statusa NKD-a za goveda, koze, kopitare i kuniće podnesen je Europskoj agenciji za lijekove (dalje u tekstu „EMA”).

(5)

Na temelju mišljenja Odbora za veterinarsko-medicinske proizvode EMA je preporučila uklanjanje privremenog statusa NKD-a za aluminijev salicilat, bazični, za goveda, koze, kopitare i kuniće.

(6)

Uredbu (EU) br. 37/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za veterinarsko-medicinske proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 37/2010 mijenja se kako je utvrđeno u prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (SL L 15, 20.1.2010., str. 1.).


PRILOG

U tablici 1. Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 unos za tvar „aluminijev salicilat, bazični” zamjenjuje se sljedećim unosom:

Farmakološki djelatna tvar

Marker rezidua

Vrsta životinje

NDK

Ciljno tkivo

Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)

Terapeutska klasifikacija

„Aluminijev salicilat, bazični

Salicilna kiselina

Goveda,

koze,

kopitari,

kunići

200 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

NEMA UNOSA

Sredstvo protiv proljeva i protiv upale crijeva”

Goveda,

koze,

kopitari

9 μg/kg

Mlijeko

 

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se upotrebljavaju za proizvodnju hrane, osim goveda, koza, kopitara, kunića i riba

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

Samo za vanjsku primjenu.

 


Top