EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1811

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1811 оd 11. listopada 2016. o izmjeni Priloga II. Odluci 93/52/EEZ u pogledu priznavanja pokrajine Brindisi u talijanskoj regiji Puglia kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6290) (Tekst značajan za EGP)

C/2016/6290

OJ L 276, 13.10.2016, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1811/oj

13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/11


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1811

оd 11. listopada 2016.

o izmjeni Priloga II. Odluci 93/52/EEZ u pogledu priznavanja pokrajine Brindisi u talijanskoj regiji Puglia kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6290)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/68/EEZ od 28. siječnja 1991. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (1), a posebno njezin Prilog A poglavlje 1. odjeljak II.,

budući da:

(1)

Direktivom 91/68/EEZ utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Unije. Njome se određuju uvjeti uz koje je države članice ili njihove regije moguće priznati kao službeno slobodne od bruceloze.

(2)

U Prilogu II. Odluci Komisije 93/52/EEZ (2) nalazi se popis regija država članica koje su priznate kao službeno slobodne od bruceloze (B. melitensis) u skladu s Direktivom 91/68/EEZ. Člankom 2. točkom 14. Direktive 91/68/EEZ pojam „regija” definira se za Italiju kao dio te države članice koji, među ostalim, uključuje najmanje jednu pokrajinu.

(3)

Italija je Komisiji dostavila dokumentaciju kojom se dokazuje sukladnost s uvjetima utvrđenima Direktivom 91/68/EEZ kako bi se pokrajina Brindisi u regiji Puglia priznala kao službeno slobodna od bruceloze (B. melitensis). Na temelju ocjene dokumentacije koju je dostavila Italija pokrajinu Brindisi u regiji Puglia trebalo bi priznati kao službeno slobodnu od bruceloze (B. melitensis).

(4)

Unos za Italiju u Prilogu II. Odluci 93/52/EEZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 93/52/EEZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. listopada 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(2)  Odluka Komisije 93/52/EEZ od 21. prosinca 1992. o utvrđivanju sukladnosti određenih država članica ili regija zahtjevima u pogledu bruceloze (B. melitensis) i o statusu države članice ili regije službeno slobodne od te bolesti (SL L 13, 21.1.1993., str. 14.).


PRILOG

U Prilogu II. Odluci 93/52/EEZ unos za Italiju zamjenjuje se sljedećim:

„U Italiji:

regija Abruzzo: pokrajina Pescara,

pokrajina Bolzano,

regija Emilia-Romagna,

regija Friuli-Venezia Giulia,

regija Lacij,

regija Ligurija,

regija Lombardija,

regija Marche,

regija Molise,

regija Pijemont,

regija Puglia: pokrajina Brindisi,

regija Sardinija,

regija Toskana,

pokrajina Trento,

regija Umbrija,

regija Valle d'Aosta,

regija Veneto.”


Top