EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1810

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1810 оd 12. listopada 2016. o utvrđivanju postotka prihvaćanja za izdavanje izvoznih dozvola, odbijanju zahtjeva za izvozne dozvole i suspenziji podnošenja zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote

OJ L 276, 13.10.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1810/oj

13.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1810

оd 12. listopada 2016.

o utvrđivanju postotka prihvaćanja za izdavanje izvoznih dozvola, odbijanju zahtjeva za izvozne dozvole i suspenziji podnošenja zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (2), a posebno njezin članak 7.e u vezi s člankom 9. stavkom 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 139. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 šećer koji je proizveden tijekom tržišne godine i premašuje kvotu iz članka 136. te Uredbe smije se izvoziti samo u okviru količinskog ograničenja koje utvrđuje Komisija.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1713 (3) utvrđuju se takva količinska ograničenja.

(3)

Količine šećera koje su obuhvaćene zahtjevima za izvozne dozvole premašuju količinsko ograničenje određeno Provedbenom uredbom (EU) 2016/1713. Stoga je potrebno odrediti postotak prihvaćanja za količine za koje je zahtjev podnesen od 3. do 7. listopada 2016. U skladu s tim svi se zahtjevi za izvozne dozvole za šećer podneseni nakon 7. listopada 2016. trebaju odbiti, a podnošenje zahtjeva za izvozne dozvole treba se suspendirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Izvozne dozvole za šećer izvan kvote za koje su zahtjevi podneseni od 3. do 7. listopada 2016. izdaju se za količine za koje su podneseni zahtjevi, pomnožene s postotkom prihvaćanja od 33,246381 %.

2.   Zahtjevi za izvozne dozvole za šećer izvan kvote podneseni 10, 11, 12, 13 i 14. listopada 2016. ovime se odbijaju.

3.   Podnošenje zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote suspendira se za razdoblje od 17. listopada 2016. do 30. rujna 2017.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 178, 1.7.2006., str. 24.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1713 od 20. rujna 2016. o utvrđivanju količinskog ograničenja za izvoz šećera i izoglukoze izvan kvote do kraja tržišne godine 2016./2017. (SL L 258, 24.9.2016., str. 8.).


Top