EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1140

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1140 оd 8. srpnja 2016. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

C/2016/4498

OJ L 189, 14.7.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2020; stavljeno izvan snage 32020R0868

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1140/oj

14.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 189/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1140

оd 8. srpnja 2016.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (1), a posebno njezin članak 57. stavak 4. i članak 58. stavak 2.,

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvodi daljnja podjela te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije radi primjene tarifnih i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi trebalo bi na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2).

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 osoba kojoj su dane obvezujuće tarifne informacije za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, može nastaviti navoditi te informacije tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Odbor za carinski zakonik nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

U skladu s člankom 34. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 952/2013 obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Stephen QUEST

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 269, 10.10.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

1.

Proizvod u obliku samozagrijavajućeg naljepka za ublažavanje boli.

Naljepak je proizveden od prianjajućih materijala namijenjenih pričvršćivanju na kožu (vrata, ručnog zgloba ili ramena).

Proizvod je izrađen od mekanog sintetičkog materijala koji se prilagođuje obliku tijela i sadrži određen broj diskova koji se zagrijavaju kad su izloženi zraku.

Diskovi sadržavaju željezni prah, ugljen, sol i vodu. Kada se pojedinačni paketi u kojima je naljepak otvore i izlože zraku, dolazi do egzotermne reakcije.

3824 90 96

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3 (b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 3824 , 3824 90 i 3824 90 96 .

Diskovi koje proizvod sadržava upotrebljavaju se kao izvor topline zbog egzotermne reakcije. To proizvodu daje bitnu značajku pripravka iz tarifnog broja 3824 .

Stoga se proizvod ne može smatrati zavojima i sličnim proizvodima iz tarifnog broja 3005 .

Proizvod bi stoga trebalo razvrstati u oznaku KN 3824 90 96 .

2.

Proizvod u obliku samozagrijavajućeg pojasa za ublažavanje boli.

Pojas je izrađen od neprianjajućeg materijala koji se pričvršćuje s pomoću samoljepljive trake.

Proizvod je izrađen od mekanog sintetičkog materijala koji se prilagođuje obliku tijela i sadrži određen broj diskova koji se zagrijavaju kad su izloženi zraku.

Diskovi sadržavaju željezni prah, ugljen, sol i vodu. Kada se pojedinačni paketi u kojima je pojas otvore i izlože zraku, dolazi do egzotermne reakcije.

3824 90 96

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1, 3 (b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i nazivima oznaka KN 3824 , 3824 90 i 3824 90 96 .

Diskovi koje proizvod sadržava upotrebljavaju se kao izvor topline zbog egzotermne reakcije. To proizvodu daje bitnu značajku pripravka iz tarifnog broja 3824 .

Proizvod bi stoga trebalo razvrstati u oznaku KN 3824 90 96 .


Top