EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2284

Uredba (EU) 2015/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera

SL L 327, 11.12.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2284/oj

11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 327/23


UREDBA (EU) 2015/2284 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. studenoga 2015.

o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. prvi stavak, članak 43. stavak 2. i članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Poboljšanje transparentnosti prava Unije ključni je element strategije za bolju izradu zakonodavstva koju institucije Unije provode. U tom je kontekstu primjereno staviti izvan snage one pravne akte koji više nemaju stvarni učinak.

(2)

Sljedeći su pravni akti koji se odnose na zajedničku poljoprivrednu politiku zastarjeli, iako su službeno još uvijek na snazi:

Direktiva Vijeća 76/621/EEZ (3). Sadržaj te Direktive preuzet je Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (4),

Uredba Vijeća (EZ) br. 320/2006 (5). Privremeni sustav uspostavljen tom Uredbom primjenjivao se samo do tržišne godine 2009/2010.

(3)

Radi pravne sigurnosti i jasnoće te bi zastarjele pravne akte trebalo staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 76/621/EEZ i Uredba (EZ) br. 320/2006 stavljaju se izvan snage.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  Mišljenje od 1. srpnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 16. studenoga 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Direktiva Vijeća 76/621/EEZ od 20. srpnja 1976. o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima namijenjenim kao takvima prehrani ljudi te u hrani koja sadrži dodana ulja ili masti (SL L 202, 28.7.1976., str. 35.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 320/2006 od 20. veljače 2006. o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera u Zajednici i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1290/2005 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 58, 28.2.2006., str. 42.).


Top