EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0710

Odluka Vijeća (EU) 2015/710 od 21. travnja 2015. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu zamjene Protokola 1. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

OJ L 113, 1.5.2015, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/710/oj

1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/53


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/710

od 21. travnja 2015.

o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu zamjene Protokola 1. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Protokol 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (1) („Sporazum”) odnosi se na definiciju pojma „proizvodi s podrijetlom” i načine administrativne suradnje („Protokol 1.”).

(2)

Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”) predviđene su odredbe o podrijetlu robe kojom se trguje na temelju odgovarajućih ugovora sklopljenih između ugovornih stranaka.

(3)

Unija i Turska potpisale su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 4. studenoga 2011.

(4)

Unija i Turska položile su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 4. prosinca 2013. Stoga je Konvencija, primjenom njezinog članka 10. stavka 3., stupila na snagu 1. svibnja 2012. u pogledu Unije, a 1. veljače 2014. u pogledu Turske.

(5)

Člankom 6. Konvencije predviđa se da svaka ugovorna stranka treba poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osigurala učinkovita primjena Konvencije. U tu svrhu, Zajednički odbor osnovan Sporazumom trebao bi donijeti odluku kojom se Protokol 1. zamjenjuje novim protokolom kojim se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Konvenciju.

(6)

Stajalište Unije u okviru Zajedničkog odbora trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu zamjene Protokola 1. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora priloženom ovoj Odluci.

Predstavnici Unije u Zajedničkom odboru mogu prihvatiti manje izmjene nacrta odluke Zajedničkog odbora bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Odluka Zajedničkog odbora objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. travnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 227, 7.9.1996., str. 3.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


NACRT

ODLUKE br. … ZAJEDNIČKOG ODBORA EU – TURSKA

od …

o zamjeni Protokola 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

ZAJEDNIČKI ODBOR EU – TURSKA,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (1), a posebno njegov članak 6. stavak 2.,

uzimajući u obzir Protokol 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

Člankom 6. stavkom 2. Sporazuma između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik („Sporazum”), upućuje se na Protokol 1. uz Sporazum („Protokol 1.”) kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu i predviđa kumulacija podrijetla između Unije, Turske i drugih ugovornih stranaka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”).

(2)

Člankom 39. Protokola 1. predviđa se da Zajednički odbor utvrđen u skladu s člankom 14. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe tog Protokola.

(3)

Konvencijom se nastoji protokole o pravilima o podrijetlu koji su trenutačno na snazi u zemljama paneuromediteranskog područja zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom.

(4)

Unija i Turska potpisale su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 4. studenoga 2011.

(5)

Unija i Turska položile su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 4. prosinca 2013. Stoga je Konvencija, primjenom njezinog članka 10. stavka 3., stupila na snagu 1. svibnja 2012. u pogledu Europske unije, a 1. veljače 2014. u pogledu Turske.

(6)

Konvencijom su sudionici procesa stabilizacije i pridruživanja uključeni u paneuromediteransku zonu kumulacije podrijetla.

(7)

Protokol 1. stoga bi trebalo zamijeniti novim protokolom kojim se upućuje na Konvenciju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od … (*).

Sastavljeno u

Za Zajednički odbor EU-Turska

Predsjednik


(1)  SL L 227, 7.9.1996., str. 3.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(*)  Datum primjene treba odrediti Zajednički odbor.

PRILOG

„Protokol 1.

o definiciji pojma ‚proizvodi s podrijetlom’ i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

1.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (‚Konvencija’).

2.   Sva upućivanja na ‚odgovarajući ugovor’ u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.   Sporovi u pogledu postupaka provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji, koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu provjere, upućuju se Zajedničkom odboru.

2.   U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti ovaj Protokol.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Turska depozitaru Konvencije dostave pisanu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s člankom 9. Konvencije, Europska unija i Turska odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu radi provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu takvih novodogovorenih pravila o podrijetlu na ovaj Sporazum i dalje se primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Europske unije i Turske.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, ako kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku i sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja, dokaz o podrijetlu može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.”


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


Top