EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0704

Uredba Komisije (EU) 2015/704 оd 30. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias) (Tekst značajan za EGP)

C/2015/2774

OJ L 113, 1.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/704/oj

1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/27


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/704

оd 30. travnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontaminante u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene razine dioksina, dioksinima sličnih polikloriranih bifenila (PCB) i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u ribi i proizvodima ribarstva.

(2)

Udruge dionika dostavile su podatke o prisutnosti PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias). Iz tih se podataka može zaključiti da nakon primjene dobre prakse ribarstva u normalnim uvjetima ulova i uzgoja trenutačna najveća dopuštena količina 75 ng/g mokre težine često nije ostvariva. Iz dostavljenih se podataka može vidjeti da trenutačna najveća dopuštena količina nije u skladu s načelom utvrđivanja najvećih dopuštenih količina kontaminanata na najnižoj razumno ostvarivoj razini. Stoga je primjereno povećati trenutačnu najveću dopuštenu količinu PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias), a da se ne ugrožava javno zdravlje.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Točka 5.3. zamjenjuje se sljedećim:

„5.3.

Mišićno meso riba i proizvodi ribarstva (25) (34), osim:

divlje ulovljenih jegulja,

divlje ulovljenog psa kostelja piknjavca (Squalus acanthias),

divlje ulovljene slatkovodne ribe, osim diadromnih vrsta riba iz slatkovodnog ulova,

riblje jetre i iz nje dobivenih proizvoda,

ulja iz morskih organizama.

Najveća dopuštena količina za rakove primjenjuje se na mišićno meso iz kliješta i abdomena (44). U slučaju rakova te kratkorepaca i srednjorepaca (Brachyura i Anomura) najveća dopuštena količina primjenjuje se na mišićno meso iz kliješta.

3,5 pg/g mokre težine

6,5 pg/g mokre težine

75 ng/g mokre težine”

2.

Iza točke 5.4. umeće se sljedeća točka 5.4.a:

„5.4.a

Mišićno meso divlje ulovljenog psa kostelja piknjavca (Squalus acanthias) i njegovih proizvoda (34)

3,5 pg/g mokre težine

6,5 pg/g mokre težine

200 ng/g mokre težine”


Top