EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0436

Odluka (EU) 2015/436 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije

OJ L 72, 17.3.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/436/oj

17.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/6


ODLUKA (EU) 2015/436 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. prosinca 2014.

o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Europska unija osnovala je Fond solidarnosti Europske unije („Fond”) kako bi pokazala solidarnost prema stanovništvu iz regija pogođenih katastrofama.

(2)

Člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (3) omogućuje se aktivacija Fonda do godišnje gornje granice od 500 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.).

(3)

Uredba (EZ) br. 2012/2002 sadrži odredbe u skladu s kojima se Fond može aktivirati.

(4)

Italija je podnijela zahtjev za aktivaciju Fonda zbog poplava.

(5)

Grčka je podnijela zahtjev za aktivaciju Fonda zbog potresa.

(6)

Slovenija je podnijela zahtjev za aktivaciju Fonda zbog ledenih oluja.

(7)

Hrvatska je podnijela zahtjev za aktivaciju Fonda zbog ledenih oluja nakon kojih su uslijedile poplave,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014. aktivira se Fond solidarnosti Europske unije i osigurava se iznos od 46 998 528 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. aktivira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se pružio iznos od 46 998 528 EUR u odobrenim sredstvima za plaćanje.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. prosinca 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

B. DELLA VEDOVA


(1)  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


Top