EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014D0946

2014/946/EU: Odluka br. 1/2014 Vijeća za stabilizaciju i pridruŽivanje EU-a i Srbije od 17. prosinca 2014. o zamjeni Protokola 3. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje

SL L 367, 23.12.2014, p. 119–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/946/oj

23.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 367/119


ODLUKA br. 1/2014 VIJEĆA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU-A I SRBIJE

od 17. prosinca 2014.

o zamjeni Protokola 3. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje

(2014/946/EU)

VIJEĆE ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU-a I SRBIJE,

uzimajući u obzir Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, potpisan u Luxembourgu 29. travnja 2008. (1), a posebno njegov članak 44.,

uzimajući u obzir Protokol 3. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje,

budući da:

(1)

U članku 44. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane („Sporazum”) upućuje se na Protokol 3. o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina administrativne suradnje („Protokol 3.”), kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu i predviđa kumulacija podrijetla između Unije, Srbije, Turske i bilo koje druge zemlje ili državnog područja koje sudjeluje u procesu stabilizacije i pridruživanja Unije.

(2)

Člankom 39. Protokola 3. predviđa se da Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje uspostavljeno člankom 119. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe tog Protokola.

(3)

Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu (2) („Konvencija”), protokole o pravilima podrijetla koji su na snazi u državama paneuromediteranskog područja nastoji se zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom. Srbija i ostali sudionici procesa stabilizacije i pridruživanja sa zapadnog Balkana pozvani su da se pridruže sustavu paneuropske dijagonalne kumulacije podrijetla utvrđenom Solunskim programom koji je podržalo Europsko vijeće u lipnju 2003. Odlukom Euro-mediteranske ministarske konferencije od listopada 2007. pozvani su da pristupe Konvenciji.

(4)

Unija i Srbija potpisale su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 12. studenoga 2012.

(5)

Unija i Srbija dostavile su depozitaru Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 1. srpnja 2013. Stoga je, primjenom članka 10. stavka 3. Konvencije, Konvencija stupila na snagu 1. svibnja 2012. za Uniju i 1. rujna 2013. za Srbiju.

(6)

Ako prijelaz na Konvenciju nije istodoban za sve ugovorne stranke u zoni kumulacije, to ne bi smjelo dovesti do manje povoljnog položaja u usporedbi s ranijim položajem u okviru Protokola 3.

(7)

Protokol 3. trebalo bi stoga zamijeniti novim protokolom koji uključuje upućivanje na Konvenciju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 3. uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. veljače 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2014.

Za Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje

Predsjednica

J. JOKSIMOVIĆ


(1)  SL L 278, 18.10.2013., str. 16.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


PRILOG

Protokol 3.

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu (1) („Konvencija”).

Sva upućivanja na „odgovarajući Sporazum” u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

Sporovi o postupcima provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji, koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu provjere, podnose se Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje.

U svakom slučaju rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može donijeti odluku o izmjeni ovog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Srbija depozitaru konvencije dostave pismenu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Europska unija i Srbija odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu radi provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu novoutvrđenih pravila o podrijetlu na ovaj Sporazum i dalje se primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, po potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, po potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena dvostrana kumulacija samo između Europske unije i Srbije.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

1.   Neovisno o članku 3. Dodatka I. Konvenciji, pravila o kumulaciji utvrđena člancima 3. i 4. Protokola 3. uz ovaj Sporazum, kako je usvojen od strane Europske unije i Srbije u trenutku sklapanja Sporazuma (2), i dalje se primjenjuju između stranaka ovog Sporazuma dok Konvencija ne postane primjenjiva za sve ugovorne stranke Konvencije navedene u tim člancima.

2.   Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, ako kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku i sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja, dokaz podrijetla može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(2)  SL L 278, 18.10.2013., str. 16.


Top