EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0531

2014/531/EU: Provedbena odluka Komisije оd 14. kolovoza 2014. o usklađenosti europskih normi EN 16433:2014 i EN 16434:2014 i određenih odredbi europske norme EN 13120:2009+A1:2014 za unutarnje zastore s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o objavljivanju uputa na te norme u Službenom listu Europske unije Tekst značajan za EGP

OJ L 243, 15.8.2014, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2019; stavljeno izvan snage 32019D1698

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/531/oj

15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/54


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 14. kolovoza 2014.

o usklađenosti europskih normi EN 16433:2014 i EN 16434:2014 i određenih odredbi europske norme EN 13120:2009+A1:2014 za unutarnje zastore s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o objavljivanju uputa na te norme u Službenom listu Europske unije

(Tekst značajan za EGP)

(2014/531/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 3. stavkom 1. Direktive 2001/95/EZ propisano je da proizvođači na tržište smiju stavljati samo sigurne proizvode.

(2)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2001/95/EZ proizvod se smatra sigurnim, s obzirom na rizike i kategorije rizika obuhvaćene odgovarajućim nacionalnim normama, ako je sukladan s neobveznim nacionalnim normama kojima su preuzete europske norme na koje je Komisija objavila uputu u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 2. te Direktive.

(3)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 2001/95/EZ europske norme utvrđuju europska tijela za normizaciju na temelju mandata koje izdaje Komisija.

(4)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive 2001/95/EZ Komisija objavljuje upute na te norme.

(5)

Komisija je 27. srpnja 2011. donijela Odluku 2011/477/EU (2). Tom se Odlukom određuje da, kako bi se smanjio rizik od davljenja i gušenja, unutarnji prozorski zastori (i prozorski zastori na upravljanje uzicom) moraju biti sigurno izvedeni, a eventualne dostupne uzice, lanci i lanci s kuglicama ne smiju stvarati opasnu petlju. Nadalje, ako samom izvedbom proizvoda nije uklonjen rizik od nastanka opasne petlje, proizvod mora imati odgovarajuće sigurnosne naprave kako bi se smanjio rizik od davljenja. Ako postoji sigurnosna naprava, mora biti osigurano da mala djeca ne mogu njome rukovati. Pored toga, iz sigurnosnih naprava ne smiju se odvajati mali dijelovi koji mogu uzrokovati gušenje djeteta, sigurnosne naprave ne smiju za djecu predstavljati rizik od fizičkih ozljeda, primjerice zbog oštrih rubova, priklještenja prstiju ili izbočenih dijelova, moraju proći ispitivanja izdržljivosti i trošenja materijala i moraju biti otporne na starenje uslijed vremenskih uvjeta.

(6)

Komisija je 4. rujna 2012. europskim tijelima za normizaciju izdala mandat M/505 za izradu europskih normi radi sprječavanja određenih rizika koje za djecu predstavljaju unutarnji zastori, prozorski zastori na upravljanje uzicom i sigurnosne naprave.

(7)

U okviru mandata Komisije Europski odbor za normizaciju 19. veljače 2014. po prvi je put objavio europske norme EN 16433:2014 i EN 16434:2014 te revidiranu europsku normu EN 13120:2009+A1:2014 za unutarnje zastore.

(8)

Europske norme EN 16433 i EN 16434 i određene odredbe europske norme EN 13120+A1 u skladu su s mandatom M/505 i ispunjavaju opći sigurnosni zahtjev Direktive 2001/95/EZ. Stoga treba objaviti upute na te norme u Službenom listu Europske unije.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju Direktive 2001/95/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeće europske norme ispunjavaju opći sigurnosni zahtjev Direktive 2001/95/EZ u pogledu rizika koje su njima obuhvaćene:

(a)

EN 16433:2014 „Unutarnji zastori — Zaštita protiv opasnosti od davljenja — Metode ispitivanja”;

(b)

EN 16434:2014 „Unutarnji zastori — Zaštita protiv opasnosti od davljenja — Zahtjevi i metode ispitivanja za sigurnost naprava”; i

(c)

odredbe 8.2. i 15. europske norme EN 13120:2009+A1:2014 „Unutarnji zastori — Zahtjevi izvedbe uključujući sigurnost”.

Članak 2.

Upute na norme EN 16433:2014 i EN 16434:2014 te odredbe 8.2. i 15. europske norme EN 13120:2009+A1:2014 objavljuju se u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 11, 15.1.2002., str. 4.

(2)  Odluka Komisije 2011/477/EU od 27. srpnja 2011. o sigurnosnim zahtjevima koje trebaju ispuniti europske norme kako bi se spriječili određeni rizici koje za djecu predstavljaju unutarnji zastori, prozorski zastori na upravljanje uzicom i sigurnosne naprave u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 196, 28.7.2011., str. 21.).


Top