EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0887

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 887/2014 оd 14. kolovoza 2014. o tehničkom formatu za slanje europskih statističkih podataka o vinogradima u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 243, 15.8.2014, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/887/oj

15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 887/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o tehničkom formatu za slanje europskih statističkih podataka o vinogradima u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1337/2011 utvrđuje se okvir za izradu usporedivih europskih statističkih podataka o trajnim nasadima.

(2)

Trebalo bi odrediti strukturu podataka za slanje statističkih podataka o vinogradima te standard razmjene podataka.

(3)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za poljoprivrednu statistiku,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice šalju statističke podatke o vinogradima iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1337/2011 na temelju strukture utvrđene definicijama strukture podataka SDMX. Podaci se šalju Europskoj komisiji (Eurostatu) koristeći usluge jedinstvene ulazne točke ili se stavljaju na raspolaganje kako bi im Europska komisija (Eurostat) mogla pristupiti koristeći usluge jedinstvene ulazne točke.

Članak 2.

Struktura podataka za slanje statističkih podataka o vinogradima Europskoj komisiji (Eurostatu) navedena je u Prilogu.

Članak 3.

Podaci se dostavljaju za svaku pojedinu obveznu varijablu i sve agregate.

Članak 4.

Podaci se dostavljaju u hektarima i u brojevima gospodarstava.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 30.12.2011., str. 7.


PRILOG

Struktura podataka za slanje statističkih podataka o vinogradima

Informacije koje treba uključiti u poslanu dokumentaciju:

Tablica 1.

Gospodarstva na kojima se proizvodi vino prema vrsti proizvodnje

Broj

Polje

Napomene

1.

Regija/država

Oznake NUTS0/NUTS2 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Vrsta proizvodnje

Oznake su navedene u tablici 5.

4.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

5.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

6.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

7.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 2.

Gospodarstva na kojima se proizvodi vino prema razredu veličine (i agregatnoj proizvodnji) na nacionalnoj razini

Broj

Polje

Napomene

1.

Država

Oznake NUTS 0 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Agregatna proizvodnja

Oznake su navedene u tablici 6.

4.

Razred veličine ukupne površine pod vinovom lozom

Oznake su navedene u tablici 7.

5.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

6.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

7.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

8.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 3.

Gospodarstva na kojima se proizvodi vino prema stupnju specijalizacije i razredu veličine na nacionalnoj razini

Broj

Polje

Napomene

1.

Država

Oznake NUTS 0 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Specijalizacija

Oznake su navedene u tablici 8.

4.

Razred veličine ukupne površine pod vinovom lozom

Oznake su navedene u tablici 7.

5.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

6.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

7.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

8.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 4.

Glavne sorte vinove loze prema dobnom razredu

Broj

Polje

Napomene

1.

Regija/država

Oznake NUTS0/NUTS2 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Glavna sorta grožđa

Oznake su navedene u tablici 10.

4.

Dobni razred

Oznake su navedene u tablici 9.

5.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

6.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

7.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

8.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 5.

Oznake vrste proizvodnje

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupna površina pod vinovom lozom (u/još uvijek nije u proizvodnji)

Σ 2, 9, 16, 17

2.

Vinova loza u proizvodnji – ukupno

Σ 3, 7, 8

3.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe – ukupno

Σ 4, 5, 6

4.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

5.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

6.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe za vina bez zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

7.

Vinova loza u proizvodnji – grožđe dvostruke namjene

 

8.

Vinova loza u proizvodnji – suho grožđe

 

9.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – ukupno

Σ 10, 14, 15

10.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe – ukupno

Σ 11, 12, 13

11.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

12.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

13.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe za vina bez zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

14.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – grožđe dvostruke namjene

 

15.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – suho grožđe

 

16.

Vinova loza namijenjena za proizvodnju materijala za vegetativno razmnožavanje vinove loze

 

17.

Sorte vinove loze koje nisu drugdje klasificirane

 


Tablica 6.

Oznake agregatne proizvodnje

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupna površina pod vinovom lozom

Σ 2, 6, 7, 8

2.

Vinova loza za vinsko grožđe – ukupno

Σ 3, 4, 5

3.

Vinova loza za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

4.

Vinova loza za vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

5.

Vinova loza za vina bez zaštićene oznake izvornosti i/ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

6.

Vinova loza za grožđe dvostruke namjene

 

7.

Vinova loza za suho grožđe

 

8.

Sorte vinove loze koje nisu drugdje klasificirane

 


Tablica 7.

Oznake razreda veličine ukupne površine pod vinovom lozom

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupno

Σ 2 – 8

2.

Manje od 0,10 ha

 

3.

Od 0,10 do 0,49 ha

 

4.

Od 0,50 do 0,99 ha

 

5.

Od 1 do 2,9 ha

 

6.

Od 3 do 4,9 ha

 

7.

Od 5 do 9,9 ha

 

8.

10 ha ili više

 


Tablica 8.

Oznake stupnja specijalizacije

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom – ukupno

Σ 2, 9, 10, 11

2.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina

Σ 3, 7, 8

3.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i/ili sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

Σ 4, 5, 6

4.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

5.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

6.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

7.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina bez zaštićene oznake izvornosti i/ili bez zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

8.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom za proizvodnju nekoliko vrsta vina

 

9.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom za proizvodnju suhog grožđa

 

10.

Gospodarstva s drugim površinama pod vinovom lozom

 

11.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom za nekoliko vrsta proizvodnje

 


Tablica 9.

Oznake dobnog razreda

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupno

Σ 2 – 5

2.

Manje od 3 godine

 

3.

Od 3 do 9 godina

 

4.

Od 10 do 29 godina

 

5.

30 godina ili više

 


Tablica 10.

Oznake glavne sorte grožđa

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupan broj glavnih sorti grožđa

Σ 2, 170, 375, 387

2.

Ukupan broj glavnih sorti crnog grožđa (R)

Σ 3 – 169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Băbească neagră (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Bombino rosso (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Fetească neagră (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvedre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di Troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

Ostale glavne sorte crnog grožđa (R)

 

169.

Ostale glavne sorte crnog miješanog grožđa (R)

 

170.

Ukupan broj glavnih sorti bijelog grožđa (W)

Σ 171 – 374

171.

Airen (W)

 

172.

Alarije (W)

 

173.

Albana (W)

 

174.

Albariño (W)

 

175.

Albillo (W)

 

176.

Albillo Mayor (W)

 

177.

Alicante Branco (W)

 

178.

Aligote (W)

 

179.

Alvarinho (W)

 

180.

Ansonica (W)

 

181.

Antão Vaz (W)

 

182.

Arany sárfehér (W)

 

183.

Arinto/Pedernã (W)

 

184.

Arneis (W)

 

185.

Asirtiko (W)

 

186.

Athiri (W)

 

187.

Auxerrois (W)

 

188.

Avesso (W)

 

189.

Azal (W)

 

190.

Bacchus (W)

 

191.

Baco blanc (W)

 

192.

Beba (W)

 

193.

Bellone (W)

 

194.

Bianca (W)

 

195.

Biancame (W)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (W)

 

197.

Blanca Cayetana (W)

 

198.

Bombino bianco (W)

 

199.

Borba (W)

 

200.

Bourboulenc (W)

 

201.

Calagraño (W)

 

202.

Cariñena blanco (W)

 

203.

Cataratto lucido (W)

 

204.

Catarratto commune (W)

 

205.

Cayetana blanca (W)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (W)

 

207.

Chasan (W)

 

208.

Chasselas (W)

 

209.

Chenin (W)

 

210.

Clairette (W)

 

211.

Cococciola (W)

 

212.

Coda di volpe bianca (W)

 

213.

Côdega do Larinho (W)

 

214.

Colombard (W)

 

215.

Cortese (W)

 

216.

Cramposie selectionata (W)

 

217.

Cserszegi fűszeres (W)

 

218.

Diagalves (W)

 

219.

Dimyat (W)

 

220.

Doña Blanca (W)

 

221.

Elbling, Weißer (W)

 

222.

Ezerfürtű (W)

 

223.

Ezerjó (W)

 

224.

Falanghina (W)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (W)

 

226.

Feteasca alba (W)

 

227.

Feteasca regala (W)

 

228.

Fiano (W)

 

229.

Folle blanche (W)

 

230.

Frâncușă (W)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (W)

 

232.

Furmint (W)

 

233.

Galbena de Odobesti (W)

 

234.

Garganega (W)

 

235.

Garnacha blanca (W)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (W)

 

237.

Godello (W)

 

238.

Gouveio (W)

 

239.

Gouveio Real (W)

 

240.

Grasă de Cotnari (W)

 

241.

Grecanino dorato (W)

 

242.

Grechetto (W)

 

243.

Greco (W)

 

244.

Greco bianco (W)

 

245.

Grenache blanc (W)

 

246.

Grillo (W)

 

247.

Gros Manseng blanc (W)

 

248.

Gutedel, Weißer (W)

 

249.

Hárslevelű (W)

 

250.

Huxelrebe (W)

 

251.

Iordana (W)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (W)

 

253.

Jacquere (W)

 

254.

Kerner (W)

 

255.

Királyleányka (W)

 

256.

Kövidinka (W)

 

257.

Kunleány (W)

 

258.

Lakhegyi mézes (W)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (W)

 

260.

Len de l'El (W)

 

261.

Listan blanca (W)

 

262.

Loureiro (W)

 

263.

Macabeu/Macabeo (W)

 

264.

Malvasia (W)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (W)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (W)

 

267.

Malvasia bianca lunga (W)

 

268.

Malvasia Branca (W)

 

269.

Malvasia del Lazio (W)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (W)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (W)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (W)

 

273.

Malvasia Rei (W)

 

274.

Mantua/Chelva (W)

 

275.

Marisancho (W)

 

276.

Marsanne (W)

 

277.

Mauzac (W)

 

278.

Melon (W)

 

279.

Messeguera (W)

 

280.

Misket cherven (W)

 

281.

Monemvasia (W)

 

282.

Montepulciano bianco (W)

 

283.

Montua (W)

 

284.

Moscatel de Alejandría (W)

 

285.

Moscatel de grano menudo (W)

 

286.

Moscatel de Malaga (W)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/ Tămâioasă românească (W)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (W)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (W)

 

290.

Moscato giallo (W)

 

291.

Moschato (W)

 

292.

Müller - Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (W)

 

293.

Muscadelle (W)

 

294.

Muscat Alexandrie (W)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (W)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (W)

 

297.

Muskateller (W)

 

298.

Mustoasă de Măderat (W)

 

299.

Neuburger (W)

 

300.

Nuragus (W)

 

301.

Ondarrabi Zuri (W)

 

302.

Ortega (W)

 

303.

Ortrugo (W)

 

304.

Palomino fino (W)

 

305.

Palomino superior (W)

 

306.

Pardina (W)

 

307.

Parellada (W)

 

308.

Passerina (W)

 

309.

Pecorino (W)

 

310.

Pedro Ximenez (W)

 

311.

Perruno (W)

 

312.

Petit Manseng (W)

 

313.

Pignoletto (W)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (W)

 

315.

Piquepoul blanc (W)

 

316.

Planta nova (W)

 

317.

Prosecco lungo (W)

 

318.

Rabigato (W)

 

319.

Rabo de Ovelha (W)

 

320.

Rebula (W)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Risling vlašský (W)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (W)

 

323.

Rkatsiteli (W)

 

324.

Rompola (W)

 

325.

Roussanne (W)

 

326.

Sarba (W)

 

327.

Sardone (W)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (W)

 

329.

Savagnin Blanc (W)

 

330.

Savvatiano (W)

 

331.

Scheurebe (W)

 

332.

Seara Nova (W)

 

333.

Semillon (W)

 

334.

Šipon (W)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (W)

 

336.

Soultanina (W)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (W)

 

338.

Szürkebarát (W)

 

339.

Terret blanc (W)

 

340.

Tocai friulano (W)

 

341.

Torrontes (W)

 

342.

Tortosina (W)

 

343.

Trajadura/Treixadura (W)

 

344.

Tramini (W)

 

345.

Trebbiano abruzzese (W)

 

346.

Trebbiano di Soave (W)

 

347.

Trebbiano giallo (W)

 

348.

Trebbiano romagnolo (W)

 

349.

Trebbiano toscano (W)

 

350.

Treixadura (W)

 

351.

Ugni blanc (W)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (W)

 

353.

Verdeca (W)

 

354.

Verdejo blanco (W)

 

355.

Verdicchio bianco (W)

 

356.

Verdoncho (W)

 

357.

Verduzzo friulano (W)

 

358.

Verduzzo trevigiano (W)

 

359.

Vermentino (W)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (W)

 

361.

Vilana (W)

 

362.

Viogner (W)

 

363.

Viognier (W)

 

364.

Viosinho (W)

 

365.

Vital (W)

 

366.

Welschriesling (W)

 

367.

Xarello blanco (W)

 

368.

Xinisteri (W)

 

369.

Zalagyöngye (W)

 

370.

Zalema (W)

 

371.

Zenit (W)

 

372.

Zibibbo (W)

 

373.

Ostale glavne sorte bijelog grožđa (W)

 

374.

Ostale glavne sorte bijelog miješanog grožđa (W)

 

375.

Ukupan broj ostalih glavnih sorti grožđa drugačije boje (O)

Σ 376 – 386

376.

Babeasca gri (O)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (O)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (O)

 

379.

Grenache gris (O)

 

380.

Grenas Rose (O)

 

381.

Moschofilero (O)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (O)

 

383.

Roditis (O)

 

384.

Sauvignon gris (O)

 

385.

Ostale glavne sorte grožđa drugačije boje (O)

 

386.

Ostale glavne sorte miješanog grožđa drugih miješanih boja (O)

 

387.

Ukupan broj glavnih sorti grožđa neodređene boje

 


Tablica 11.

Oznake jedinice

Broj

Oznaka

1.

Broj gospodarstava

2.

Hektari


Top