EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0689

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 689/2014 od 23. lipnja 2014. o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

OJ L 183, 24.6.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/689/oj

24.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 183/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 689/2014

od 23. lipnja 2014.

o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 2. ožujka 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 204/2011.

(2)

U skladu s člankom 16. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 204/2011Vijeće je pregledalo popis iz Priloga III. toj Uredbi.

(3)

Trebalo bi ažurirati podatke za utvrđivanje identiteta u vezi s jednim subjektom na popisu iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 204/2011.

(4)

Više nema osnove za zadržavanje dvaju subjekata na popisu iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 204/2011.

(5)

Prilog III. Uredbi (EU) br. 204/2011 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) br. 204/2011 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 23. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 58, 3.3.2011., str. 1.


PRILOG

Prilog III. Uredbi (EU) br. 204/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Unos za subjekt „Capitana Seas Limited” zamjenjuje se sljedećim unosom:

 

„Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja

36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt u vlasništvu Saadija Qadhafija osnovan na Britanskim Djevičanskim Otocima

12.4.2011.”

2.

Unosi za sljedeće subjekte brišu se:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).


Top