EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0241

2014/241/EU: Odluka Vijeća od 14. travnja 2014. o ratifikaciji Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. od strane država članica ili pristupanju država članica toj Konvenciji u interesu Europske unije

OJ L 128, 30.4.2014, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/241/oj

30.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 128/45


ODLUKA VIJEĆA

od 14. travnja 2014.

o ratifikaciji Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. od strane država članica ili pristupanju država članica toj Konvenciji u interesu Europske unije

(2014/241/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v. i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Međunarodna konvencija iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009., (dalje u tekstu „Konvencija”), donesena je 15. svibnja 2009. pod pokroviteljstvom Međunarodne pomorske organizacije (IMO) kao rezultat rasprava Međunarodne konferencije o sigurnom i okolišno prihvatljivom recikliranju brodova. Konvencija obuhvaća izradu nacrta, izgradnju, korištenje i pripremu brodova kako bi se olakšalo sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje a da se ne ugrozi sigurnost broda i učinkovitost njegova rada. Isto tako obuhvaća rad postrojenja za recikliranje brodova na siguran i okolišno prihvatljiv način te uspostavljanje odgovarajućeg provedbenog mehanizma za recikliranje brodova.

(2)

Konvencija stupa na snagu 24 mjeseca nakon što je ratificira najmanje 15 država koje predstavljaju kombiniranu trgovačku flotu koja čini najmanje 40 % ukupne bruto tonaže svjetskog trgovačkog brodovlja i čiji najveći kombinirani godišnji obujam recikliranja brodova tijekom prethodnih 10 godina iznosi najmanje 3 % ukupne bruto tonaže kombiniranog trgovačkog brodovlja tih istih država.

(3)

U svojim zaključcima od 21. listopada 2009., Vijeće je snažno potaknulo države članice da kao prioritet ratificiraju Konvenciju kako bi olakšali njezino stupanje na snagu što je prije moguće te kako bi se ostvarile stvarne i učinkovite promjene u praksi.

(4)

Uredba (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) ima za cilj, između ostalog, smanjiti i, koliko je god moguće, ukloniti štetne učinke na zdravlje ljudi i okoliš izazvane recikliranjem brodova te olakšati ratifikaciju Konvencije. Članak 5. stavak 9., članak 7. stavak 2., članak 10. stavak 1., članak 10. stavak 2., članak 12. stavak 1. i članak 12. stavak 3. te Uredbe omogućuju usklađivanje prava Unije s Konvencijom. Članak 32. stavak 4. upućuje na situaciju država članica koje nemaju brodove koji viju njihovu zastavu ili su registrirani pod njihovom zastavom ili su zatvorile svoje nacionalne registre brodova. Te države članice mogu odstupiti od određenih odredbi Uredbe sve dok nemaju brodova registriranih pod svojom zastavom.

(5)

Unija ne može pristupiti Konvenciji jer samo države mogu biti stranke Konvencije.

(6)

Stoga bi Vijeće trebalo ovlastiti države članice koje imaju brodove koji spadaju u područje primjene Konvencije, a viju njihovu zastavu ili su registrirani pod njihovom zastavom, da ratificiraju Konvenciju ili joj pristupe,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice ovlašćuju se, u odnosu na dijelove koji su u isključivoj nadležnosti Unije, ratificirati Međunarodnu konvenciju iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova, iz 2009. ili pristupiti toj konvenciji.

Članak 2.

Države članice koje su ratificirale Konvenciju ili su pristupile toj Konvenciji o tome obavješćuju Komisiju u roku od 6 mjeseci od dana polaganja svojih isprava o ratifikaciji ili pristupu kod Glavnog tajnika IMO-a.

Vijeće će razmotriti napredak ratifikacije do 31. prosinca 2018.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  Uredba (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (SL L 330, 10.12.2013., str. 1.).


Top