EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1026

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1026/2013 od 22. listopada 2013. o okončanju parcijalne privremene revizije antidampinških mjera primjenjivih na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine, proširenih na uvoz koji se otprema iz Malezije, bez obzira na to jesu li proizvodi prijavljeni kao podrijetlom iz Malezije ili ne

OJ L 283, 25.10.2013, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1026/oj

25.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/7


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1026/2013

od 22. listopada 2013.

o okončanju parcijalne privremene revizije antidampinških mjera primjenjivih na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine, proširenih na uvoz koji se otprema iz Malezije, bez obzira na to jesu li proizvodi prijavljeni kao podrijetlom iz Malezije ili ne

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 11. stavak 3. i članak 13. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog koji je podnijela Europska komisija nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.1.   Mjere na snazi

(1)

Uredbom (EZ) br. 91/2009 (2), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 924/2012 (3) Vijeće je uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje trenutno obuhvaćenih oznakama KN ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 i ex 7318 22 00 podrijetlom iz Narodne Republike Kine („mjere na snazi”).

(2)

Provedbenom uredbom (EU) br. 723/2011 (4) Vijeće je mjere na snazi proširilo na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje koji se otpremaju iz Malezije, bez obzira na to jesu li prijavljeni kao proizvodi podrijetlom iz Malezije ili ne („proširene mjere na snazi”).

1.2.   Zahtjev za parcijalnu privremenu reviziju

(3)

Proizvođač izvoznik iz Malezije, društvo Malaysian Precision Manufacturing SDN BHD („podnositelj zahtjeva”), podnio je zahtjev za parcijalnu privremenu reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. i člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe.

(4)

Zahtjev je u smislu opsega bio ograničen na odobravanje izuzeća od proširenih mjera na snazi prema podnositelju zahtjeva.

(5)

U zahtjevu je podnositelj zahtjeva tvrdio da je on zaista proizvođač određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje i da raspolaže kapacitetima potrebnima za proizvodnju ukupne količine određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje koju je, od početka razdoblja ispitnog postupka za sprečavanje izbjegavanja mjera koji je doveo do uvođenja proširenih mjera na snazi, otpremio u Uniju.

(6)

Podnositelj zahtjeva dostavio je dokaze prima facie da je u Maleziji status proizvođača određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje imao puno prije uvođenja mjera na snazi. Nadalje, podnositelj zahtjeva tvrdio je da su, unatoč tome što je povezan s određenim proizvođačima određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje smještenima u Narodnoj Republici Kini, njegovi odnosi s povezanim društvima u Narodnoj Republici Kini bili uspostavljeni prije uvođenja mjera na snazi i da nisu korišteni za izbjegavanje proširenih mjera na snazi.

1.3.   Pokretanje parcijalne privremene revizije

(7)

14. svibnja 2013.,utvrdivši, nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom, da zahtjev sadržava dostatne dokaze prima facie za pokretanje parcijalne privremene revizije, Komisija je pokrenula parcijalnu privremenu reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 3. i člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe, objavom obavijesti u Službenom listu Europske unije  (5) („obavijest o pokretanju”). Ta je parcijalna privremena revizija bila ograničena na ispitivanje mogućnosti odobravanja izuzeća od proširenih mjera na snazi prema podnositelju zahtjeva.

1.4.   Zainteresirane strane

(8)

Komisija je o pokretanju parcijalne privremene revizije službeno obavijestila podnositelja zahtjeva, predstavnike Malezije i Narodne Republike Kine te udruženje proizvođača Unije. Zainteresirane strane imale su mogućnost pisanim putem iznijeti svoje stavove i zatražiti raspravu u roku iz obavijesti o pokretanju postupka. Javio se samo podnositelj zahtjeva. Rasprava nije zatražena.

(9)

Kako bi dobila informacije koje se smatraju nužnima za ispitni postupak, Komisija je podnositelju zahtjeva poslala upitnik, ali on nije dostavio odgovor u za to propisanom roku.

2.   POVLAČENJE ZAHTJEVA I OKONČANJE POSTUPKA

(10)

Podnositelj zahtjeva je 18. lipnja 2013. povukao svoj zahtjev za parcijalnu privremenu reviziju proširenih mjera na snazi. Podnositelj zahtjeva tvrdio je da nije u mogućnosti Komisiji dostaviti podatke koji se u upitniku zahtijevaju u vezi s njegovim povezanim društvima. Nadalje, podnositelj zahtjeva žalio se da je rok za dostavljanje odgovora na upitnik prekratak. Međutim, nije podnesen nikakav valjano obrazloženi zahtjev za produženje roka za dostavljanje odgovora na upitnik.

(11)

S obzirom na povlačenje, razmotrena je opravdanost nastavka postupka revizije po službenoj dužnosti. Komisija je utvrdila da ne postoje nikakvi uvjerljivi razlozi koji bi dovodili do zaključka da okončanje ne bi bilo u interesu Unije. Zbog toga bi postupak revizije trebalo okončati.

(12)

Zainteresirane strane obaviještene su o namjeri okončanja postupka revizije te im je bilo omogućeno podnošenje primjedbi. Nisu zaprimljene nikakve primjedbe.

(13)

Stoga se zaključuje da je parcijalnu privremenu reviziju antidampinških mjera primjenjivih na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine, proširenih na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje koji se otpremaju iz Malezije, bez obzira na to jesu li prijavljeni kao proizvodi podrijetlom iz Malezije ili ne, potrebno okončati bez izmjene proširenih antidampinških mjera na snazi,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Parcijalna privremena revizija antidampinških mjera, primjenjivih na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje podrijetlom iz Narodne Republike Kine, proširenih na uvoz određenih željeznih ili čeličnih elemenata za pričvršćivanje koji se otpremaju iz Malezije, bez obzira na to jesu li prijavljeni kao proizvodi podrijetlom iz Malezije ili ne, pokrenuta u skladu s člankom 11. stavkom 3. i člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1225/2009, ovime se okončava bez izmjene proširenih antidampinških mjera na snazi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. listopada 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

L. LINKEVIČIUS


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  SL L 29, 31.1.2009., str. 1.

(3)  SL L 275, 10.10.2012., str. 1.

(4)  SL L 194, 26.7.2011., str. 6.

(5)  SL C 134, 14.5.2013., str. 34.


Top