EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XG1107(01)

Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/2074, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1656, i Uredbom (EU) 2017/2063, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

ST/13141/2018/INIT

SL C 401, 7.11.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 401/2


Obavijest osobama na koje se primjenjuju mjere ograničavanja predviđene Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/2074, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1656, i Uredbom (EU) 2017/2063, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli

(2018/C 401/03)

Osobama navedenima u Prilogu I. Odluci Vijeća (ZVSP) 2017/2074 (1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2018/1656 (2), i Prilogu IV. Uredbi (EU) 2017/2063 (3), kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2018/1653 (4), o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli skreće se pozornost na sljedeće informacije.

Nakon što je preispitalo popis uvrštenih osoba Vijeće Europske unije odlučilo je da bi osobe navedene u spomenutim prilozima trebale i dalje biti uvrštene na popis osoba na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke (ZVSP) 2017/2074 i Uredbe (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli. Razlozi za uvrštenje tih osoba na popis navedeni su na odgovarajućim mjestima u tim prilozima.

Dotične osobe obavještavaju se o mogućnosti podnošenja molbe nadležnim tijelima relevantne države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama u Prilogu III. Uredbi (EU) 2017/2063 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Venezueli, kako bi pribavili odobrenje za upotrebu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili određena plaćanja (usp. članak 9. Uredbe).

Dotične osobe mogu do 23. kolovoza 2019. Vijeću podnijeti zahtjev, zajedno s popratnom dokumentacijom, za ponovno razmatranje odluke o njihovu uvrštenju na navedene popise na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Sve zaprimljene primjedbe razmotrit će se u svrhu periodičnog preispitivanja Vijeća, u skladu s člankom 13. Odluke (ZVSP) 2017/2074 i člankom 17. stavkom 4. Uredbe (EU) 2017/2063.

Dotične osobe također se obavještavaju o mogućnosti osporavanja odluke Vijeća pred Općim sudom Europske unije, u skladu s uvjetima iz članka 275. drugog stavka i članka 263. četvrtog i šestog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


(1)  SL L 295, 14.11.2017., str. 60.

(2)  SL L 276, 7.11.2018., str. 10.

(3)  SL L 295, 14.11.2017., str. 21.

(4)  SL L 276, 7.11.2018., str. 1.


Top