EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/029/15

Poziv na dostavu prijedloga – EACEA/05/2017 – Program akademske mobilnosti unutar Afrike

OJ C 29, 28.1.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 29/25


POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA – EACEA/05/2017

Program akademske mobilnosti unutar Afrike

(2017/C 29/15)

1.   Ciljevi i opis

Opći cilj programa jest promicati održivi razvoj i naposljetku pridonijeti smanjenju stope siromaštva povećanjem dostupnosti osposobljene i visoko kvalificirane stručne radne snage u Africi.

Poseban cilj programa jest poboljšanje vještina i sposobnosti studenata i osoblja putem bolje mobilnosti unutar Afrike. Jačanjem suradnje među visokoobrazovnim ustanovama u Africi povećat će se pristup kvalitetnom obrazovanju i potaknuti studente u Africi te im omogućiti da upišu postdiplomske studije na afričkom kontinentu. Osim toga, mobilnost osoblja (akademskog i administrativnog) osnažit će kapacitete visokoobrazovnih ustanova u Africi po pitanju međunarodne suradnje.

Konkretnije, programom se nastoji:

(a)

pridonijeti povećanju kvalitete visokog obrazovanja promicanjem internacionalizacije i usklađivanja programa te kurikuluma ustanova koje sudjeluju u programu;

(b)

omogućiti studentima, akademskom i ostalom osoblju da steknu korisno jezično, kulturno i radno iskustvo u kontekstu mobilnosti u drugoj afričkoj zemlji.

2.   Prihvatljivi podnositelji prijava i sastav partnerstva

Partnerstvo se mora sastojati od najmanje četiri, a najviše šest afričkih visokoobrazovnih ustanova kao partnera (uključujući podnositelja prijave) i jednog stručnog partnera iz EU-a.

Prihvatljive podnositelje prijava i partnere čine visokoobrazovne ustanove s kolegijima na postdiplomskoj razini (magistarski i/ili doktorski studij) visokog obrazovanja i kvalifikacijama koje priznaju nadležna tijela u njihovoj zemlji. Uvjete ispunjavaju samo visokoobrazovne ustanove koje priznaju mjerodavna državna tijela u Africi. Podružnice visokoobrazovnih ustanova izvan Afrike ne ispunjavaju uvjete.

Stručni partner mora biti visokoobrazovna ustanova iz države članice Europske unije kojoj je dodijeljena Povelja Erasmus za visoko obrazovanje.

3.   Prihvatljive aktivnosti i trajanje

Projekt uključuje organizaciju i provedbu mobilnosti studenata i osoblja za kvalitetne magistarske i doktorske programe te pružanje obrazovanja/osposobljavanja i ostalih usluga stranim studentima te zadataka za podučavanje/osposobljavanje, istraživanje i ostalih usluga osoblju iz zemalja u sklopu projekta. Mobilnost se mora održavati samo u jednoj od prihvatljivih zemalja u sklopu ovog poziva na dostavu prijedloga.

Trajanje projekta mora biti 60 mjeseci.

4.   Kriteriji za dodjelu sredstava

Sve prijave procijenit će vanjski stručnjaci na temelju triju kriterija za dodjelu sredstava navedena u nastavku:

Kriteriji

Bodovi

1.

Važnost

20

2.

Kvaliteta

70

2.1.

Akademska kvaliteta

15

2.2.

Sastav partnerstva i mehanizmi suradnje

15

2.3.

Organizacija i provedba mobilnosti

20

2.4.

Studentske prostorije/prostor za osoblje i naknadno praćenje

10

2.5.

Rodna uravnoteženost

10

3.

Održivost

10

Ukupno

100

Prijedlozi moraju imati najmanje 50 od 100 bodova da bi ih se moglo uzeti u obzir za financiranje.

5.   Proračun i bespovratna sredstava

Ukupni indikativni iznos dostupan u sklopu ovog poziva za dostavu prijedloga procjenjuje se na 9 900 000 EUR i treba omogućiti mobilnost za približno 350 osoba.

Svaka dodjela bespovratnih sredstava iznosit će od 1 000 000 EUR (minimalni iznos) do 1 400 000 EUR (maksimalni iznos).

Bespovratna sredstva EU-a dodjeljuju se na temelju prijava za jednokratne iznose za organizaciju mobilnosti i pojedinačne troškove za provedbu mobilnosti.

6.   Dostava prijedloga i rok

Rok za dostavu prijedloga za Program akademske mobilnosti unutar Afrike jest 2. svibnja 2017. u 12.00 (podne) po srednjoeuropskom vremenu.

Prijave za dodjelu bespovratnih sredstava moraju se dostaviti putem elektroničkog obrasca (eForm) i pripadajućih priloga izrađenih isključivo za ovu svrhu, koji će biti dostupni na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Formalno valjanim prijavama smatrat će se samo elektroničke prijave (eForm s prilozima).

Uz to, podnositelji prijava moraju putem e-pošte poslati primjerak prijave (eForm s prilozima), s jasnom naznakom registarskog broja projekta koji su primili prilikom predaje obrasca eForm, na sljedeću adresu: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu.

Prihvatit će se samo prijave dostavljene u roku i u skladu sa zahtjevima navedenima u pozivu na dostavu prijedloga. Prijave dostavljene samo putem e-pošte neće se prihvatiti.

7.   Potpune informacije

Smjernice poziva na dostavu prijedloga te sve povezane informacije i dokumenti za dostavu prijedloga u sklopu ovog poziva dostupni su na internetskim stranicama agencije: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en.


Top