EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XG0128(05)

Obavijest osobama koje podliježu mjerama ograničavanja predviđenima u Odluci Vijeća 2011/72/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/153 i u Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2017/149, o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

OJ C 29, 28.1.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 29/9


Obavijest osobama koje podliježu mjerama ograničavanja predviđenima u Odluci Vijeća 2011/72/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/153 i u Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011, kako je provedena Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2017/149, o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Tunisu

(2017/C 29/07)

Sljedeće informacije daju se na pozornost osobama koje su navedene u Prilogu Odluci Vijeća 2011/72/ZVSP (1), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/153 (2), i u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011 (3) kako se provodi Provedbenom uredbom Vijeća (EU) 2017/149 (4).

Vijeće Europske unije, nakon što je preispitalo popis uvrštenih osoba, odlučilo je da bi osobe koje su navedene u tim prilozima trebale ostati uvrštene na popis osoba i subjekata na koje se odnose mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća 2011/72/ZVSP i Uredbe Vijeća (EU) 101/2011.

Dotične osobe upućuju se na mogućnost podnošenja zahtjeva nadležnim tijelima relevantne države članice ili država članica, kako je navedeno na internetskim stranicama u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EU) br. 101/2011, kako bi pribavili odobrenje za uporabu zamrznutih sredstava za osnovne potrebe ili posebna plaćanja (usp. članak 4. Uredbe).

Dotične osobe mogu do 31. listopada 2017. podnijeti zahtjev Vijeću, zajedno s popratnom dokumentacijom, za ponovno razmatranje odluke o njihovu uvrštenju na navedeni popis, na sljedeću adresu:

Vijeće Europske unije

Glavno tajništvo

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIJA

E-pošta: sanctions@consilium.europa.eu

Zaprimljene primjedbe razmotrit će se u svrhu idućeg preispitivanja popisa imenovanih osoba koje Vijeće provodi u skladu s člankom 5. Odluke 2011/72/ZVSP i člankom 12. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 101/2011.


(1)  SL L 28, 2.2.2011., str. 62.

(2)  SL L 23, 28.1.2017., str. 19.

(3)  SL L 31, 5.2.2011., str. 1.

(4)  SL L 23, 28.1.2017., str. 1.


Top