EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ugovor iz Maastrichta o Europskoj uniji

Ugovor iz Maastrichta o Europskoj uniji

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Ugovor o Europskoj uniji

ČEMU SLUŽI OVAJ UGOVOR?

 • Ugovor iz Maastrichta ambiciozan je ugovor. Njime je stvorena Europska unija. Obuhvaća tri odvojena područja (takozvane stupove):
 • Među najznačajnije inovacije Ugovora ubrajaju se:

KLJUČNE TOČKE

Europske zajednice (1. stup)

Njima se objedinjuju tradicionalno djelovanje, rad i postupci donošenja odluka triju izvornih organizacija EU-a:

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (2. stup)

Njome se nastoji:

 • zaštititi zajedničke vrijednosti, temeljne interese i neovisnost EU-a;
 • ojačati sigurnost EU-a i njezinih država članica;
 • očuvati mir i međunarodna sigurnost u skladu s načelima Ujedinjenih naroda;
 • promicati međunarodna suradnja;
 • razvijati i učvršćivati demokracija i vladavina prava te poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Suradnja u području pravosuđa i unutarnjih poslova (3. stup)

Njome se javnosti nastoji pružiti visoka razina sigurnosti:

Ekonomska i monetarna unija

Zemlje EU-a moraju:

Zajednička valuta (euro)

Ona:

 • je uvedena u tri faze:
 • uspostavlja kriterije o inflaciji, razinama javnog duga, kamatnim stopama i tečajnim stopama koje zemlje moraju ispuniti prije uvođenja eura;
 • pruža mogućnost izuzeća za Ujedinjenu Kraljevinu (1) iz 3. faze i podvrgava sudjelovanje Danske nacionalnom referendumu.

Nove politike

EU je odgovorna za:

Društveni protokol

 • Njime se odgovornost EU-a proširuje na:
  • promicanje zapošljavanja;
  • poboljšanje uvjeta života i rada;
  • osiguranje primjerene socijalne zaštite;
  • vođenje socijalnog dijaloga;
  • razvijanje ljudskih resursa kako bi se osigurala visoka i održiva razina zaposlenosti;
  • integraciju osoba isključenih s tržišta rada.
 • Ujedinjena Kraljevina (1) ima pravo izuzeća iz socijalnog protokola.

Europsko građanstvo

Njime se svakom državljaninu zemlje EU-a pruža pravo:

Institucionalne promjene

One uključuju:

 • pojačane zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta;
 • više većinskog glasovanja pri donošenju zakonodavstva od strane vlada EU-a;
 • osnivanje Odbora regija;
 • primjena načela supsidijarnosti, prema kojemu će EU djelovati samo ako je to učinkovitije na razini EU-a nego na nacionalnoj razini.

OTKADA SE OVAJ UGOVOR PRIMJENJUJE?

Ugovor je potpisan 7. veljače 1992., a stupio je na snagu 1. studenoga 1993.

POZADINA

Službeno poznat kao Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor iz Maastrichta označio je početak „nove faze u postupku stvaranja sve tješnje povezane zajednice naroda u Europi”, dajući prethodnoj zajednici političku dimenziju.

GLAVNI DOKUMENT

Ugovor o Europskoj uniji (SL C 191, 29.7.1992., str. 1.–112.)

Posljednje ažuriranje 21.03.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Top