EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Računalni sustavi rezervacija zrakoplovnih karata

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 80/2009 o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Uspostavlja usklađeni Kodeks poslovanja o uporabi računalnih sustava rezervacija (CRS) s ciljem osiguravanja poštenog natjecanja i zaštite prava potrošača.
 • Primjenjuje se na zračni prijevoz (i na željeznički prijevoz kada se kombinira s letom).

KLJUČNE TOČKE

 • Dobavljači sustava* ne smiju:
  • postaviti nepravične ili neutemeljene uvjete zračnim prijevoznicima ili svojim naručiteljima;
  • sprječavati zračne prijevoznike u korištenju drugih sustava rezervacija, uključujući njihov vlastiti internetski sustav rezervacija i rezervacije putem pozivnih centara;
  • rezervirati specifične procedure za pohranjivanje ili obradu za jednog ili više sudjelujućih prijevoznika.
 • Dobavljači sustava moraju:
  • pohranjivati i obrađivati podatke dobivene od zračnih prijevoznika jednako pažljivo i pravovremeno;
  • javno objaviti opseg izravnog ili neizravnog kapitalnog udjela koji imaju u zračnom prijevozniku ili obrnuto;
  • osigurati glavni ekranski prikaz za svaku pojedinu transakciju putem CRS-a;
  • na ekranskom prikazu jasno označiti letove koje obavljaju zračni prijevoznici koji imaju zabranu obavljanja letova unutar EU-a;
  • obrađivati osobne podatke samo u svrhu (rezervacija ili izdavanje karte) za koju su dani;
  • svake četiri godine dostaviti neovisno revidirano izvješće u kojem su navedeni vlasnička struktura i model upravljanja.
 • Dobavljači sustava mogu staviti na raspolaganje podatke povezane s tržišnim aktivnostima, rezervacijama i prodajom, pod uvjetom da se ti podaci nude na nediskriminirajući način svim sudjelujućim prijevoznicima i ne identificiraju potrošača.
 • Ako dobavljači sustava u zemlji izvan EU-a diskriminiraju prijevoznike iz EU-a, Europska komisija može zatražiti od dobavljača koji rade u EU-u da na isti način postupaju prema zračnim prijevoznicima te zemlje.
 • Komisija može nametnuti novčane kazne koje nisu veće od 10 % ukupnog prometa u prethodnoj poslovnoj godini poduzećima koja namjerno ili iz nemara ne zadovoljavaju zakonodavstvo.

Komisija je 2009. donijela napomenu za pojašnjenje, u kojoj objašnjava na koji način tumači koncept „matičnog prijevoznika”, koji može imati odlučujući utjecaj na poslovanje dobavljača sustava.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 29. ožujka 2009.

POZADINA

Za više informacija pogledajte „Zračni prijevoz – Distribucijske mreže – CRS” na mrežnoj stranici Europske komisije.

KLJUČNI POJAM

* Dobavljač sustava: bilo koji subjekt i njegove podružnice, koji su odgovorni za rad ili prodaju CRS-a.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 80/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2299/89 (SL L 35, 4.2.2009., str. 47.–55.)

VEZANI DOKUMENTI

Napomena za pojašnjenje vezano uz definiciju matičnog prijevoznika u Uredbi (EZ) br. 80/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o Kodeksu poslovanja računalnih sustava rezervacija i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2299/89 (SL C 53, 6.3.2009., str. 4. –6.)

Posljednje ažuriranje 21.04.2016

Top