EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska godina za razvoj (2015.)

Europska unija (EU) najveći je donator službene razvojne pomoći u svijetu. Unatoč ovoj snažnoj predanosti, građani EU-a često nemaju informacije o razvojnoj suradnji. Europska godina za razvoj obilježavat će se 2015. kako bi se podigla svijest u tom području.

DOKUMENT

Odluka br. 472/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o Europskoj godini za razvoj (2015.).

SAŽETAK

Oko 1,3 milijarde ljudi i dalje živi u krajnjem dohodovnom siromaštvu, a potrebe za ljudski razvoj brojnih drugih još nisu zadovoljene.

Godina 2015., posljednja godina za ostvarivanje milenijskih razvojnih ciljeva, smatra se jedinstvenom prilikom za razmatranje ovih međunarodnih obveza, zajedno s glavnim rezultatima razvojne politike EU-a. Europska godina za razvoj u 2015. nudi priliku da se predstave najvažnije provedene europske politike.

PODIZANJE JAVNE SVIJESTI

Glavni ciljevi Europske godine za razvoj (2015.) jesu:

  • informirati građane Europske unije o razvojnoj suradnji EU-a, naglašavajući rezultate koje je EU ostvario zajedno s državama članicama;
  • potaknuti izravno sudjelovanje građana i organizacija EU-a u razvojnoj suradnji;
  • podići svijest o prednostima razvojne suradnje EU-a i za korisnike i za građane EU-a razvijajući osjećaj zajedničke odgovornosti i solidarnosti s trećim zemljama.

EU I NACIONALNA DJELOVANJA

Europska godina za razvoj (2015.) usredotočit će se na široku informacijsku i komunikacijsku kampanju u cijeloj Uniji usmjerenu ciljanim skupinama kao što su mladi ljudi, koju će nadopunjavati djelovanja koja poduzimaju države članice (primjerice, događanja za promoviranje debata, razmjenu informacija i dijeljenje iskustava i dobrih praksi).

I djelovanja EU-a i nacionalna djelovanja uključivat će građane, organizacije mladih, socijalne partnere, privatni sektor i, prema potrebi, nacionalnu i lokalnu vlast.

IZRAVNA I NEIZRAVNA POTPORA EU-A

Izravna i neizravna potpora EU-a bit će ponuđena u obliku bespovratnih sredstava (kojima će se pokriti do 80 % konačnih troškova aktivnosti u specifičnim slučajevima) ili prava na uporabu specifičnog logotipa Europske godine za razvoj (2015.) za djelovanja i mjere koje se provode u kontekstu Europske godine.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Odluka br. 472/2014/EU

29.5.2014.

-

SL L 136 od 9.5.2014.

30.06.2014

Top