EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europska željeznička mreža za konkurentni prijevoz robe

Ovom uredbom utvrđuju se pravila za uspostavu i organizaciju međunarodnih željezničkih koridora za konkurentni prijevoz robe željeznicom kako bi se razvila europska željeznička mreža za konkurentni prijevoz robe.

DOKUMENT

Uredba (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe.

SAŽETAK

Cilj ove uredbe je razvoj europske željezničke mreže za konkurentni prijevoz robe uspostavom pravila za uspostavu i organizaciju međunarodnih željezničkih koridora za konkurentni prijevoz robe željeznicom. Prilogom ovoj uredbi, koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1316/2013, utvrđuje se 9 početnih teretnih koridora koje države članice Europske unije (EU) na koje se to odnosi moraju staviti u funkciju do studenoga 2013., studenoga 2015., odnosno studenoga 2020. godine.

Za svaki teretni koridor, države EU-a moraju uspostaviti izvršni odbor, koji se sastoji od predstavnika nadležnih tijela država EU-a. Za svaki teretni koridor, predmetni upravitelji infrastrukture moraju uspostaviti upravni odbor, koji se sastoji od predstavnika upravitelja infrastrukture. Taj Upravni odbor izrađuje provedbeni plan koji uključuje plan ulaganja, mjere predviđene za provedbu koridora i glavne elemente istraživanja tržišta. On također osniva savjetodavnu skupinu koja se sastoji od upravitelja i vlasnika terminala na teretnim koridorima te drugu savjetodavnu skupinu koja se sastoji od željezničkih poduzeća zainteresiranih za korištenje teretnih koridora.

Upravni odbor zajednički definira i priprema međunarodne unaprijed utvrđene željezničke rute za teretne vlakove kako bi mogao ponuditi trajanje transporta sukladno potrebama teretnih operatora.

Upravni odbor uspostavlja ili imenuje zajedničko tijelo koje će ovlaštenim podnositeljima zahtjeva predstavljati jedinstveno mjesto na kojem će moći i podnositi zahtjeve i zaprimati odgovore vezane uz kapacitet infrastrukture za teretne vlakove koji prelaze najmanje jednu granicu duž teretnog koridora. Ovo jedinstveno kontaktno mjesto (one-stop shop) donosit će odluke po pitanju prijava za unaprijed utvrđene željezničke rute i rezervne kapacitete za međunarodne teretne vlakove. Svi zahtjevi koje jedinstveno mjesto usluge ne može ispuniti bit će proslijeđeni nadležnim upraviteljima infrastrukture, koji će donositi odluke vezane uz zahtjeve i prosljeđivati ih jedinstvenom mjestu usluge na daljnju obradu.

Za slučajeve smetnji u prometu, bit će usvojena pravila prvenstva za različite vrste prometa.

Bit će objavljen dokument sa svim relevantnim informacijama koje se tiču uporabe koridora. Regulatorna tijela će surađivati i razmjenjivati informacije, posebice u slučaju pritužbi.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) br. 913/2010

9.11.2010

-

SL L 276 od 20.10.2010

Zakon(i) o izmjenama i dopunama

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Uredba (EU) br. 1316/2013

21.12.2013

-

SL L 348 od 20.12.2013

19.05.2014

Top