EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cestovna sigurnost: Smjer politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020.

SAŽETAK DOKUMENTA:

Komunikacija Europske komisije (COM(2010) 389 završna verzija) – ususret europskom području sigurnosti na cestama za razdoblje 2011.-2020.

ČEMU SLUŽI OVA KOMUNIKACIJA EUROPSKE KOMISIJE?

Iako je u području cestovne sigurnosti u Europskoj uniji (EU) ostvaren napredak tijekom trećeg europskog akcijskog programa sigurnosti cestovnog prometa (RSAP) koji se održavao u razdoblju 2003.-2010.), Europska komisija naglašava da je potrebno dodatno pojačati napore za poboljšanje cestovne sigurnosti.

KLJUČNE TOČKE

Cilj smjera europske politike cestovne sigurnosti (2011-2020) jest osigurati opći okvir i izazovne ciljeve za usmjeravanje nacionalnih i lokalnih strategija, u skladu s načelom supsidijarnosti. Unutar općeg okvira, Komisija ističe potrebu za:

 • stvaranjem okvira za suradnju na temelju razmjene najboljih praksi diljem EU-a;
 • donošenje strategije za ozljede i prvu pomoć za rješavanje potrebe smanjivanja broja ozljeda na cesti;
 • poboljšanje sigurnosti ugroženih sudionika u prometu.

Načela i cilj

Komisija uspostavlja 3 glavna načela:

 • težnja ka najvišim standardima cestovne sigurnosti u cijeloj Europi – poticanjem građana EU-a da preuzmu glavnu odgovornost za vlastitu sigurnost i sigurnost ostalih na cestama EU-a, s naglaskom na poboljšanje sigurnosti ugroženijih sudionika u prometu;
 • integrirani pristup cestovnoj sigurnosti – kroz suradnju s drugim područjima politike EU-a, kao što su energija, okoliš, obrazovanje, inovacije i tehnologije te pravosuđe.
 • supsidijarnost, razmjernost i zajednička odgovornost – putem koncepta zajedničke odgovornosti, obveze i praktičnog djelovanja na svim razinama od zemalja EU-a i njihovih tijela do regionalnih i lokalnih tijela.

Nastavno na RSAP program za razdoblje 2003.-2010., Komisija predlaže održavanje ciljaprepolovljavanja ukupnog broja smrti na cestama u EU-u u razdoblju 2010.-2020. To pokazuje jasnu predanost EU-a cestovnoj sigurnosti, a zajednički cilj pružit će građanima EU-a više ujednačenu razinu cestovne sigurnosti unutar EU-a. Komisija potiče pojedinačne zemlje EU-a da doprinesu ostvarenju ovog zajedničkog cilja kroz vlastite nacionalne strategije cestovne sigurnosti.

Tijekom javne rasprave o smjeru ove politike između srpnja i prosinca 2009. godine, predložen je cilj za smanjenje teških ozljeda u cestovnom prometu. Budući da postoji zajednička definicija za „teške ozljede”, Komisija mora dodati zajednički „cilj za smanjivanje ozljeda” tom smjeru europske politike cestovne sigurnosti do 2020.

Strateški ciljevi

Komisija je identificirala sedam ciljeva za čije ostvarivanje će biti predloženo djelovanje i na razini EU-a i na nacionalnoj razini:

 • poboljšanje obrazovanja i osposobljavanja sudionika u prometu – potrebno je poboljšati kvalitetu sustava dozvola i osposobljavanja, s naglaskom na mlade vozačeKomisija će surađivati sa zemljama EU-a s ciljem razvoja zajedničke strategije cestovne sigurnosti za obrazovanje i osposobljavanje, uključujući učenje prije ispita, vozački ispit i osposobljavanje nakon dobivanja dozvole;
 • povećanje provedbe cestovnih pravila – Komisija, Europski parlament i Vijeće surađivat će kako bi uspostavili sustav prekogranične razmjene informacija u području cestovne sigurnosti. Komisija će također raditi prema zajedničkoj provedbenoj strategiji cestovne sigurnosti koja će uključivati provedbene kampanje, nacionalne provedbene ciljeve i tehnologiju vozila kao pomoć provedbi, uključujući mogućnost ograničivača brzine u lakim gospodarskim vozilima i uređaja za blokadu motora u slučaju alkoholiziranosti vozača;
 • sigurnija cestovna infrastruktura – Komisija će osigurati da se sredstva EU-a odobravaju samo za infrastrukturu koja zadovoljava sigurnosne zahtjeve EU-a. Komisija će također promicati primjenu odgovarajućih načela sigurnog upravljanja u sekundarnoj cestovnoj mreži u zemljama EU-a, posebice kroz razmjenu najboljih praksi.
 • sigurnija vozila – uz nastavak poticanja napretka sigurnosti vozila, Komisija će također procijeniti i predložiti djelovanje u području usklađivanja i progresivnog jačanja zakonodavstva EU-a o testovima tehničke ispravnosti i tehničkim pregledima na cesti;
 • poticanje korištenja moderne tehnologije za povećanje cestovne sigurnosti – Komisija će nastaviti poticati korištenje inteligentnih prometnih sustava za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa. Učinkovitost i brzina spašavanja bit će poboljšane donošenjem usluge europskog sustava poziva u nuždi koji će biti ugrađen u vozila, „e-poziv”;
 • poboljšanje hitnih usluga i usluga nakon ozljeda – Komisija će predložiti uspostavljanje globalne strategije djelovanja vezano uz ozljede u prometu i prvu pomoć. Komisija će posebice ispitati načine poboljšanja učinkovitosti intervencija prve pomoći i postupanja nakon liječenja kako bi se smanjio utjecaj prometnih nezgoda.
 • zaštita ugroženih sudionika u prometu – Komisija će nastaviti s poboljšavanjem sigurnosti motociklista, usredotočavanjem na ponašanje, kao i sigurnosti vozila i infrastrukture. Također će poticati uspostavljanje odgovarajućih infrastruktura za povećanje sigurnosti biciklista i drugih ugroženih sudionika u prometu.

Provedba smjera europske politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020.

Otvorena suradnja između zemalja EU-a i Komisije olakšava provedbu politike cestovne sigurnosti EU-a. Usporedno s tim, zemlje EU-a također imaju nacionalne planove sigurnosti na cestama koji uključuju specifične nacionalne ciljeve, a koji su individualni njihovoj konkretnoj situaciji.

Komisija će nastaviti s poboljšanjem postojećih alata za prikupljanje i analizu podataka, kao što je CARE, baza podataka EU-a o prometnim nezgodama uspostavljena u skladu s Odlukom Vijeća 93/704/EZ te Europski opservatorij za cestovnu sigurnost (ERSO), a koje javnosti čini dostupnima putem internetskih podataka o cestovnoj sigurnosti i znanju na europskoj razini.

POZADINA

Za više informacija, pogledajte Cestovna sigurnost na mrežnoj stranici Europske komisije.

DOKUMENT

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Ususret europskom području sigurnosti na cestama: smjer politike cestovne sigurnosti za razdoblje 2011.-2020. (COM(2010) 389 završna verzija od 20. srpnja 2010.)

Posljednje ažuriranje 09.05.2016

Top