EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Osiguravanje kompatibilnosti željezničkih sustava EU-a

Europska unija nastoji ubrzati integraciju svoje željezničke mreže* uvođenjem zajedničkih uvjeta i standarda. Ovi uvjeti i standardi pomažu u osiguravanju visokih razina sigurnosti i djelotvornosti.

DOKUMENT

Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka).

SAŽETAK

Europska unija nastoji ubrzati integraciju svoje željezničke mreže* uvođenjem zajedničkih uvjeta i standarda. Ovi uvjeti i standardi pomažu u osiguravanju visokih razina sigurnosti i djelotvornosti.

ŠTO RADI OVA DIREKTIVA?

Propisuje uvjete koje je potrebno zadovoljiti kako bi se ostvarila interoperabilnost** u sklopu željezničkog sustava EU-a na način da je kompatibilan s Direktivom 2004/49/EZ o sigurnosti željeznice. Ovo se posebice odnosi na procedure za odobrenje puštanja u rad željezničkih vozila.

Uvjeti su vezani uz projektiranje, izgradnju, stavljanje u promet, modernizaciju, obnovu, rad i održavanje tog sustava. Također se odnose na profesionalne kvalifikacije i zdravstvene i sigurnosne uvjete osoblja koje njime upravlja i održava ga.

KLJUČNE TOČKE

EU želi ostvariti cilj interoperabilnog željezničkog sustava - kako sustava veliki brzina tako i tradicionalnog - donošenjem i potom provođenjem jednolikih tehničkih standarda primjenjivih u svim državama EU-a. Direktiva propisuje:

  • osnovne zahtjeve vezane uz sigurnost (npr. sastavnica poput opreme za kočenje), pouzdanost (npr. nadzor i održavanje ključnih sastavnica), ljudsko zdravlje, zaštita okoliša, tehnička kompatibilnost i rad sustava (Prilog III.);
  • tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI-ji) koje donosi Europska agencija za željeznice za svaki podsustav*** ili dio podsustava, kako se zahtijeva sukladno direktivi;
  • odgovarajuće europske specifikacije.

Europska komisija ima ovlasti usvojiti nove zakone o posebnim aspektima tehničkih specifikacija po pitanju interoperabilnosti željezničkog sustava. Aspekti obuhvaćeni ovim zakonima uključuju tehničke specifikacije za teretne vagone i lokomotive, pristup željezničkom sustavu osoba s invaliditetom i smanjenu mobilnost i sigurnost u tunelima.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 19. srpnja 2008.

POZADINA

Ova je Direktiva stavila izvan snage Direktivu 96/48/EZ o interoperabilnosti europskog željezničkog sustava velikih brzina i Direktivu 2001/16/EZ o interoperabilnosti europskog konvencionalnog željezničkog sustava.

KLJUČNI POJMOVI

* Mreža: pruge, kolodvori, terminali i sve vrste stabilnih postrojenja potrebnih za osiguranje sigurnog i neprekinutog prometa željezničkim sustavom.

** Interoperabilnost: mogućnost željezničkog sustava da osigura siguran i neprekinuti promet vlakova kojim se postižu potrebne razine iskorištenosti tih pruga.

*** Podsustavi: znači rezultat podjele željezničkih sustava (Prilog II.). Ti podsustavi, za koje je potrebno utvrditi temeljne zahtjeve, mogu biti konstrukcijski (npr. infrastruktura ili signalizacija) ili funkcionalni (upravljanje prometom ili održavanje prometa).

Više informacija potražite na internetskoj stranici Europske komisije na stranicama o interoperabilnosti.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2008/57/EZ

19.7.2008.

19.7.2010.

SL L 191, 18.7.2008., str. 1.-45.

Sukcesivne izmjene, dopune i ispravci Direktive 2008/57/EZ uključeni su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst služi samo za orijentaciju.

Posljednje ažuriranje 10.06.2015

Top