EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sporazumi o zračnom prijevozu između EU-a i SAD-a

 

SAŽETAK DOKUMENATA:

Sporazum o zračnom prijevozu

Odluka 2007/339/EZ o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prometu između EU-a i SAD-a

Odluka (EU) 2020/1110 o sklapanju Sporazuma o zračnom prometu između EU-a i SAD-a

ČEMU SLUŽE OVAJ SPORAZUM I ODLUKE?

 • Sporazumom se omogućuje otvaranje svih transatlantskih ruta zrakoplovnim tvrtkama iz EU-a i SAD-a.
 • Također uključuje dogovor o dodatnom razvijanju sporazuma o temama vlasništva i kontrole nad zrakoplovnim prijevoznicima.
 • Odlukom 2007/339/EZ označuje se potpisivanje Sporazuma od strane Europske zajednice (sada EU), a Odlukom (EU) 2020/1110 i EU-ovo odobrenje Sporazuma.

KLJUČNE TOČKE

Pristup tržištu: prometna prava i komercijalna/operativna pitanja

 • Sporazumom je zrakoplovnim prijevoznicima iz EU-a dopušteno:
  • upravljati letovima za SAD iz bilo koje zračne luke u EU-u, neovisno o mjestu njihova osnivanja unutar EU-a (koncept zračnog prijevoznika Zajednice);
  • obavljati međunarodne letove između EU-a i SAD-a (prava treće* i četvrte* slobode), i rute izvan EU-a i SAD-a (prava pete slobode*), bez ograničenja broja letova ili vrste zrakoplova;
  • obavljati neograničene usluge prijevoza tereta sedme slobode* (uz prava koja je prethodno odobrilo osam zemalja EU-a, neće biti dodatnih prava sedme slobode isključivo za teretni promet za zrakoplovne prijevoznike iz SAD-a);
  • upravljati letovima ograničene sedme slobode u putničkom prijevozu između SAD-a i bilo koje točke u Europskom zajedničkom zračnom prostoru (ECAA)* (iako zrakoplovnim prijevoznicima iz SAD-a nisu dana takva prava).
 • Sporazumom se omogućuje slobodno određivanje cijena (iako zrakoplovni prijevoznici iz SAD-a ne mogu odrediti cijene za rute unutar EU-a) te on sadržava detaljna pravila o franšizi i brendiranju kako bi zrakoplovnim prijevoznicima iz EU-a omogućio da svoju prisutnost u mreži prošire na tržište SAD-a.
 • Njime se također omogućuju neograničena skupna oznaka (pri čemu dva zrakoplovna prijevoznika ili njih više mogu dijeliti isti let) te nove prilike zrakoplovnim prijevoznicima u EU-u da zrakoplovnim prijevoznicima iz SAD-a na međunarodnim rutama ustupe zrakoplov s posadom (sporazumom o uvođenju dodatnog zrakoplova u promet, engl. wet-lease).

Pristup tržištu: vlasništvo i nadzor

 • Jamstvo zrakoplovnih prijevoznika iz SAD-a:
  • dopušteni postotak vlasništva od strane državljana EU-a, uključujući mogućnost prelaska 50 % ukupnog kapitala;
  • pošteno i brzo razmatranje transakcija koje uključuju ulaganje EU-a u zrakoplovne prijevoznike SAD-a.
 • Jamstvo zrakoplovnih prijevoznika iz EU-a:
  • Pravo ograničavanja ulaganja SAD-a u zrakoplovne prijevoznike EU-a na 25 % udjela s pravom glasa (odražavajući sustav SAD-a);
  • SAD prihvaća sve zrakoplovne prijevoznike iz EU-a u vlasništvu ili pod nadzorom građana EU-a ili ECAA-a.
 • Jamstvo zrakoplovnih prijevoznika iz zemlje izvan EU-a:
  • jednostrano prihvaćanje SAD-a da EU ima vlasništvo i nadzor nad svim zrakoplovnim prijevoznicima u Europskom gospodarskom području, ECAA-u i u 18 afričkih zemalja.
 • Zajednički odbor, uspostavljen Sporazumom, ima ulogu u pitanjima koja se odnose na vlasništvo i nadzor.

Regulatorna suradnja

Sporazumom se također jača suradnja između dviju stranaka u sljedećim područjima.

 • Zaštita: rad na usklađivanju praksi i standarda te smanjivanju regulatornih razlika u mjerama zaštite.
 • Sigurnost: poboljšane konzultacije i suradnja u slučaju briga oko sigurnosti s obje strane.
 • Politika tržišnog natjecanja: obveza suradnje u primjeni režima tržišnog natjecanja na sporazume koji utječu na transatlantsko tržište i poticanja usklađenih regulatornih pristupa sporazumima.
 • Državne subvencije: priznavanje da one mogu utjecati na sposobnost zrakoplovnih prijevoznika da se natječu pod poštenim i jednakim uvjetima te potreba za sporazumima koji dopuštaju rasprave o subvencijama.
 • Okoliš: prepoznavanje važnosti zaštite okoliša i namjere za poboljšavanje tehničke suradnje radi smanjenja emisija u zračnom prometu i učinkovitosti iskorištenja goriva.

Sporazum obuhvaća i jasan plan u kojem se navodi nepotpuni popis „stavaka od prioritetnog interesa” za pregovore u drugoj fazi postizanja sporazuma.

Sporazum u drugoj fazi

Daljnji pregovori između EU-a i SAD-a započeli su 2008., a rezultirali su potpisivanjem sporazuma u drugoj fazi 2010. Ovaj protokol nastavlja se na prvi sporazum te obuhvaća dodatne mogućnosti za ulaganje i pristup tržištu. Njime se također jača okvir za suradnju u regulatornim područjima kao što su zaštita, sigurnost, socijalni aspekti i posebice okoliš, pri čemu su se obje strane usuglasile o namjenskoj Zajedničkoj izjavi o okolišu.

Norveška i Island sporazumu su pristupili 2011.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

Sporazum je stupio na snagu 29. lipnja 2020. Međutim, privremeno se primjenjuje od 30. ožujka 2008. (članak 25. Sporazuma o zračnom prometu).

POZADINA

 • Prije sporazuma iz 2007., odnosi sa SAD-om u zračnom prijevozu bili su uređeni bilateralnim sporazumima među zemljama EU-a i SAD-a. Šesnaest zemalja EU-a već je imalo potpisane sporazume o „otvorenom nebu”. Međutim, takav fragmentirani pristup pokazao se preprekom jer je sprječavao dovršetak pravog jedinstvenog tržišta.
 • Sud Europske unije 2002. izrekao je presude u slučajevima koje je pred njega uputila Europska komisija (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 i C-476/98). U njima se pojasnilo dijeljenje vanjskih kompetencija između EU-a i zemalja EU-a te su se pojasnile određene teme u vezi sa slobodom poslovnog nastana.
 • Posljedično, Komisiji je odobreno pregovarati sa SAD-om o sporazumu o zračnom prijevozu koji bi se primjenjivao na EU u cjelini.
 • Za više informacija vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Prava treće slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, spuštanja na teritorij prve zemlje prometa iz matične zemlje prijevoznika.
Prava četvrte slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, polijetanja na teritoriju prve zemlje prometa namijenjenog matičnoj zemlji prijevoznika.
Prava pete slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, spuštanja na teritorij i polijetanja s teritorija prve zemlje prometa koji dolazi iz zemlje izvan EU-a ili u nju odlazi.
Prava sedme slobode: u pogledu usluga redovitog međunarodnog zračnog prijevoza, pravo ili privilegija, koju jedna zemlja dodjeljuje drugoj, prijevoza između teritorija zemlje koja dodjeljuje i bilo koje zemlje izvan EU-a. Ovo pravo ne zahtijeva da se radi o usluzi spajanja ili produžetka bilo koje usluge iz matične zemlje prijevoznika ili u nju.
Europski zajednički zračni prostor: uključuje zemlje EU-a, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju, Island, Crnu Goru, Norvešku, Srbiju i Misiju privremene uprave Ujedinjenih Naroda na Kosovu.

GLAVNI DOKUMENTI

Sporazum o zračnom prijevozu (SL L 134, 25.5.2007., str. 4.–41.)

Sukcesivne izmjene Sporazuma o zračnom prijevozu uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

Odluka 2007/339/EZ Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća od 25. travnja 2007. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane (SL L 134, 25.5.2007., str. 1.–3.)

Odluka Vijeća (EU) 2020/1110 od 23. siječnja 2018. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane (SL L 244, 29.7.2020., str. 6.–7.)

VEZANI DOKUMENTI

Informacije o stupanju na snagu Sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Američkih Država, s druge strane (SL L 261, 11.8.2020., str. 1.)

Odluka 2011/708/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća 16. lipnja 2011. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njenih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane; te o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Dodatnog sporazuma između Europske unije i njenih država članica s jedne strane, Islanda s druge strane i Kraljevine Norveške s treće strane, o primjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane, Europske unije i njenih država članica s druge strane, Islanda s treće strane i Kraljevine Norveške s četvrte strane (SL L 283, 29.10.2011., str. 1.–2.)

Odluka 2010/465/EU Vijeća i predstavnika vlada država članica Europske unije koji su se sastali unutar Vijeća od 24. lipnja 2010. o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (SL L 223, 25.8.2010., str. 1.–2.)

Protokol o izmjeni Sporazuma o zračnom prijevozu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice i njezinih država članica, potpisanog 25. i 30. travnja 2007. (SL L 223, 25.8.2010., str. 3.–19.)

Posljednje ažuriranje 13.08.2020

Top