EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prava putnika u zračnom prometu EU-a u slučaju uskraćenog ukrcaja, kašnjenja leta ili otkazanog leta

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 261/2004 kojom se utvrđuju opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja, kao i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

Cilj joj je osigurati visoku razinu zaštite putnika utvrđivanjem općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku.

KLJUČNE TOČKE

Uredba se primjenjuje:

 • na putnike koji putuju iz zračne luke smještene na državnom području zemlje EU-a na koju se primjenjuju Ugovori o EU-u i
 • na putnike koji putuju iz zračne luke smještene na državnom području zemlje izvan EU-a u zračnu luku smještenu na državnom području zemlje EU-a na koju se primjenjuju Ugovori o EZ-u, ako je stvarni zračni prijevoznik leta prijevoznik EU-a.

Pod uvjetom da putnici imaju potvrđenu rezervaciju za određeni let i, osim u slučaju otkazivanja leta, prijave se za let kako je navedeno u putnoj karti ili, ako vrijeme nije navedeno, ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska. Ovom se uredbom utvrđuju prava koja imaju putnici ako:

 • im je uskraćen ukrcaj protiv njihove volje,
 • njihov let kasni,
 • im je let otkazan

Uredba se ne primjenjuje na putnike koje putuju:

 • besplatno ili
 • po umanjenoj tarifi koja nije dostupna izravno ili neizravno javnosti

Uskraćivanje ukrcaja

Kada zračni prijevoznik razumno očekuje da će doći do uskraćivanja ukrcavanja na let, prvo će pozvati dobrovoljce koji su voljni odustati od svoje rezervacije u zamjenu za određene pogodnosti. Ako se ne javi dovoljan broj dobrovoljaca kako bi se ostali putnici s rezervacijama mogli ukrcati na let, zračni prijevoznik tada može uskratiti ukrcaj putnicima protiv njihove volje, u slučaju čega im mora nadoknaditi štetu.

Zračni prijevoznik daje prioritet osobama sa smanjenom pokretljivošću i svim osobama u njihovoj pratnji.

U slučaju otkazivanja leta ili uskraćivanja ukrcaja, dotični putnici imaju pravo na:

 • nadoknadu iznosa karte u roku od sedam dana, na povratni let u prvu točku polazišta ili na preusmjeravanje do njihova konačnog odredišta,
 • skrb (osvježavajuće napitke, obroke, smještaj u hotelu, prijevoz između zračne luke do mjesta smještaja, dva besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili elektroničke poruke),
 • odštetu u ukupnom iznosu od:
  • 250 EUR za sve letove dužine 1500 km ili kraće;
  • 400 EUR za sve letove unutar EU-a dulje od 1500 km i za sve druge letove dužine između 1500 km i 3500 km;
  • 600 EUR za sve ostale letove.

Kašnjenja leta

Uredbom se uvodi trojni sustav:

 • u slučaju dugih kašnjenja leta (dva sata ili više, ovisno o udaljenosti leta), putnicima u svakom slučaju moraju biti ponuđeni besplatni obroci i osvježavajući napitci i dva besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili elektroničke poruke;
 • ako se vrijeme odlaska odgađa do sljedećeg dana, putnicima također mora biti ponuđen smještaj u hotelu i prijevoz između zračne luke do mjesta smještaja;
 • kada je kašnjenje leta pet sati ili duže, putnici mogu izabrati nadoknadu cjelokupnog iznosa vrijednosti karte zajedno s, kada je to primjereno, povratnim letom u prvu točku polazišta.

U zahtjevu za prethodnu odluku (Spojeni predmeti C-402/07 i C-432/07), Sud Europske unije pojasnio je da kad putnici stignu u mjesto odredišta tri ili više sati nakon planiranog vremena dolaska, oni (kao i putnici čiji su letovi otkazani) mogu zatražiti paušalnu naknadu od zračnog prijevoznika, osim ako je kašnjenje uzrokovano izvanrednim okolnostima. Prema načelu jednakog postupanja, treba se smatrati da su putnici čiji su letovi odgođeni ili otkazani „u posljednjem trenutku” u usporedivoj situaciji u pogledu primjene njihova prava na naknadu štete, s obzirom na to da ti putnici trpe slične neugodnosti, odnosno gubitak vremena.

Otkazivanje

U slučaju otkazivanja leta, dotični putnici imaju pravo na:

 • skrb (osvježavajuće napitke, obroke, smještaj u hotelu, prijevoz između zračne luke do mjesta smještaja, dva besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili elektroničke poruke),
 • nadoknadu iznosa karte u roku od sedam dana, na povratni let u prvu točku polazišta ili na preusmjeravanje do njihova konačnog odredišta,
 • odštetu u ukupnom iznosu od:
  • 250 EUR za sve letove dužine 1500 km ili kraće;
  • 400 EUR za sve letove unutar EU-a dulje od 1500 km i za sve druge letove dužine između 1500 km i 3500 km;
  • 600 EUR za sve ostale letove.

Odšteta

Odšteta se mora isplatiti ako putnik nije bio dovoljno unaprijed obaviješten o otkazivanju. Odšteta se ipak ne mora platiti ako prijevoznik može dokazati da je do otkazivanja došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nije moglo izbjeći čak ni ako su sve razumne mjere poduzete.

Premještaj u viši ili niži razred

Ako zračni prijevoznik premjesti putnika u razred niži od onoga za koji je karta plaćena, dužan je putniku u roku od sedam dana nadoknaditi kako slijedi:

 • 30 % cijene karte za sve letove od 1500 km ili kraće;
 • 50 % cijene karte za sve letove unutar EU-a duže od 1500 km, osim za letove između zemalja EU-a i francuskih prekomorskih departmana, i za sve ostale letove između 1500 km i 3500 km;
 • 75 % cijene karte za sve ostale letove, uključujući letove između zemalja EU-a i francuskih prekomorskih departmana.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. veljače 2005.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

Nakon epidemije bolesti COVID-19 i uvođenja mjera za suočavanje s krizom Europska komisija donijela je:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL L 46, 17.2.2004., str. 1.–8.)

VEZANI DOKUMENT

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 19. studenoga 2009. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon protiv Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) i Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz protiv Air France SA (C-432/07). Zahtjevi za prethodnu odluku: Bundesgerichtshof - Njemačka i Handelsgericht Wien - Austrija. Zračni promet – Uredba (EZ) br. 261/2004 – članak 2. točka (l) i članci 5., 6. i 7. – Pojmovi „kašnjenje” i „otkazivanje leta” – Pravo na odštetu u slučaju kašnjenja – Pojam „izvanredne okolnosti”. Spojeni predmeti C-402/07 i C-432/07.

Posljednje ažuriranje 02.06.2020

Top