EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prava osoba smanjene pokretljivosti – zračni prijevoz

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EZ) br. 1107/2006 – prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu

SAŽETAK

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

  • Njome se zračnim prijevoznicima zabranjuje odbijanje rezervacija ili ukrcaja putnika zbog njihove smanjene pokretljivosti ili invalidnosti*.
  • Njome se također osigurava da ti putnici dobiju besplatnu pomoć kako bi im se omogućila upotreba zračnog prijevoza pod jednakim uvjetima kao i drugim putnicima.

KLJUČNE TOČKE

Iznimke i posebni uvjeti

Pod određenim okolnostima zračni prijevoznik, njegov zastupnik ili organizator putovanja može odbiti primiti rezervaciju osobe smanjene pokretljivosti ili osobe s invaliditetom ili je ukrcati:

  • radi ispunjavanja odgovarajućih sigurnosnih zahtjeva predviđenih pravom (prijevoznik također može zahtijevati da osoba bude u pratnji druge osobe koja je toj osobi sposobna pružiti pomoć radi ispunjavanja navedenih sigurnosnih zahtjeva);
  • ako veličina zrakoplova ili njegovih vrata fizički onemogućava ukrcaj ili prijevoz te osobe.

U bilo kojoj od navedenih situacija o razlozima je potrebno odmah obavijestiti osobu na koju se to odnosi. Potrebno je uložiti razumne napore kako bi se osobi ponudila druga prihvatljiva mogućnost. Osobe kojima zbog navedenih razloga nije bio dozvoljen ukrcaj imaju pravo na naknadu troškova ili promjenu rute u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004.

Pomoć u zračnoj luci

Osobe smanjene pokretljivosti ili s invaliditetom imaju pravo besplatno primiti pomoć navedenu u Uredbi:

  • u zračnim lukama (pri odlasku, dolasku ili tranzitu); i
  • u zrakoplovu (primjerice, prijevoz opreme za pokretanje i prijevoz pasa vodiča za slijepe).

Upravna tijela zračne luke te usluge mogu financirati obračunavanjem posebne pristojbe korisnicima zračne luke.

Kršenja i kazne

Zemlje članice EU-a i Europskog udruženja slobodne trgovine moraju utvrditi kazne za kršenja ove uredbe te osnovati neovisna tijela za rješavanje pritužbi.

Uredbom (EZ) br. 261/2004 utvrđuju se pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja, kao i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku, a koja važe na razini EU-a.

Smjernice

Europska komisija objavila je 2012. godine smjernice o tumačenju ove uredbe. Bavile su se praktičnim problemima i nesigurnostima s kojima se i dalje suočavaju i zračni prijevoznici i putnici s invaliditetom ili smanjene pokretljivosti.

OTKAD SE UREDBA PRIMJENJUJE?

Stupila je na snagu 15. kolovoza 2006.

KLJUČNI POJMOVI

* Osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti: bilo koja osoba čija je pokretljivost pri korištenju prijevoza smanjena zbog bilo koje tjelesne invalidnosti (osjetilna ili koja utječe na pokretljivost, trajna ili privremena), intelektualne invalidnosti ili oštećenja ili bilo kojeg drugog uzroka invalidnosti ili starosti, koja zahtijeva primjerenu pažnju i prilagodbu usluge koja je na raspolaganju svim putnicima njezinim posebnim potrebama.

DOKUMENT

Uredba (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006., str. 1-9)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EZ) br. 1107/2006 uključene su u osnovni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL L 46, 17.2.2004., str. 1.-8.)

Posljednje ažuriranje 15.02.2016

Top