EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intermodalni prijevoz: kombinirani prijevoz robe između država EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 92/106/EEZ – zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

  • Direktiva ima za cilj promovirati intermodalne* prijevozne usluge podržavanjem međunarodnog prijevoza koji ispunjava određene kriterije (tj. tzv. kombinirani prijevoz ili CT):
    • putem zaštite kombiniranog prijevoza od nacionalnih ograničenja (sheme odobrenja, tarife i kvote);
    • pojašnjenjima da se ograničenja kabotaže * na cestama ne primjenjuju na cestovne dionice kombiniranog prijevoza;
    • dopuštanjem većih tereta za vozila koja se koriste na cestovnim dionicama kombiniranog prijevoza;
    • odobravanjem financijske potpore poreznim poticajima i proširenjem definicije prijevoza za vlastite potrebe za kombinirani prijevoz.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Direktiva se odnosi na kombinirani prijevoz robe između zemalja EU-a kada:

  • vozilo ili prikolica koristi cestu na početnoj ili završnoj dionici putovanja; a
  • na drugoj dionici, željeznički ili unutarnji plovni put ili pomorski prijevoz, pri čemu je takva dionica dulja od 100 km zračne linije; i
  • čini početnu ili završnu dionicu cestovnog prijevoza na tom putovanju:
    • između točke utovara robe i najbliže odgovarajuće utovarne željezničke postaje pri početnoj dionici te između najbliže odgovarajuće istovarne željezničke postaje i točke istovara pri završnoj dionici, ili
    • unutar promjera koji nije veći od 150 km zračne linije od luke unutarnjeg plovnog puta ili pomorske luke utovara ili istovara.

Dopuštene dimenzije i najveće dopuštene mase za kamione koji obavljaju prekogranični promet utvrđene su Direktivom 96/53/EZ (vidjeti sažetak).

Putna isprava

U putnoj ispravi koja se mora osigurati za kombinirani prijevoz navode se:

  • željezničke utovarne i istovarne postaje koje se odnose na tu željezničku dionicu; i
  • utovarne i istovarne luke unutarnjeg plovnog puta koje se odnose na tu dionicu unutarnjeg plovnog puta ili pomorske utovarne ili istovarne luke koje se odnose na pomorski dio tog puta.

Prekogranični prijevoz

  • Prijevoznici s poslovnim nastanom u nekoj zemlji EU-a i koji zadovoljavaju uvjete poslovanja i pristupa tržištu prijevoza robe između država članica mogu, u okviru kombiniranog prijevoza, obavljati prijevoz na početnim i/ili završnim dionicama cestovnog prijevoza koje su sastavni dio kombiniranog prijevoza i koje mogu ili ne moraju uključivati prelazak granice.
  • Direktiva utvrđuje posebna pravila kombiniranog prijevoza, pri čemu stranka koja šalje/prima robu obavlja početnu/završnu dionicu cestovnog prijevoza za vlastiti račun. Stranka koja prima/šalje robu može obavljati prijevoz za svoj račun pod određenim uvjetima.

Uredbom (EC) br. 1072/2009 utvrđuju se zajednička pravila za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta, usmjerena na strane cestovne prijevoznike koji obavljaju prijevoz po režimu cestovne kabotaže (vidjeti sažetak).

Obveze zemalja EU-a

Zemlje EU-a poduzimaju mjere kojima se treba osigurati da se porezi na motorna vozila koji se primjenjuju na cestovna vozila koja sudjeluju u kombiniranom prijevozu smanje ili nadoknade.

Preispitivanje

Europska komisija svake dvije godine sastavlja za Vijeće izvješće o razvoju kombiniranog prijevoza.

OTKAD SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se primjenjuje od 15. prosinca 1992. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 30. lipnja 1993.

POZADINA

Dodatne informacije potražite ovdje:

KLJUČNI POJMOVI

Intermodalni: prijevoz robe željezničkim, riječnim ili pomorskim prijevozom uz cestovni prijevoz.
Kabotaža: kad prijevoznik registriran u jednoj zemlji EU-a obavlja nacionalni prijevoz u drugoj zemlji EU-a.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.–42.)

Naknadne izmjene i dopune Direktive 92/106/EEZ ugrađene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.–87.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.–75.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 07.07.2020

Top