EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nadzor prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 95/50/EZ – jedinstveni postupci nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Njome se uvodi jedinstveni sustav na razini EU-a za nasumičan nadzor vozila koja prevoze opasne tvari u cestovnom prometu radi osiguravanja visokih razina sigurnosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva se primjenjuje na nadzor koji zemlje EU-a provode u vezi s prijevozom opasnih tvari u cestovnom prometu vozilima koja prijevoz obavljaju njihovim državnim područjem ili koja na njihovo državno područje ulaze iz treće zemlje. Ne primjenjuje se na prijevoz opasnih tvari koje su u nadležnosti oružanih snaga.
 • Taj nadzor provodi se na državnom području zemlje EU-a pod uvjetom da se ne provodi kao granični nadzor na unutarnjim granicama EU-a, već kao dio uobičajenog nadzora bez diskriminacije.
 • Direktiva ima tri priloga:
  • Prilog I. – zapisnik o nadzoru koji treba ispuniti tijekom provjere;
  • Prilog II. – popis i kategorizacija prekršaja (na primjer, Kategorija I. uključuje prijevoz robe čiji prijevoz nije odobren, nepostojanje izjave pošiljatelja o sukladnosti tvari i njihove ambalaže s propisima o prijevozu, neodgovarajuće vozilo ili ambalažu itd.);
  • Prilog III. – primjer standardnog obrasca izvješća koji zemlja EU-a podnosi Europskoj komisiji o povredama i kaznama koje su zabilježene na nacionalnoj razini.
 • Nadzor mora:
  • obuhvatiti barem elemente uključene u zapisnik o nadzoru u Prilogu I.;
  • biti proveden na različitim mjestima, u bilo koje doba dana; i
  • obuhvatiti što je moguće veći dio cestovne mreže kako bi se kontrolne točke teže mogle izbjeći.
 • Tijela zemalja EU-a mogu iz prometa isključiti pošiljke koje nisu usklađene s odredbama. Mogu od njih zatražiti da se prije nego što nastave vožnju usklade s odredbama ili, ovisno o okolnostima ili sigurnosnim zahtjevima, mogu provesti druge odgovarajuće mjere. One mogu uključivati, prema potrebi, zabranu ulaska takvih vozila u EU.
 • Nadzor se može provoditi i u poslovnim prostorima.
 • Zemlje EU-a trebaju surađivati kako bi se ova Direktiva djelotvorno provodila (povrede prijaviti zemlji u kojoj je prijevoznik registriran, dijeliti informacije itd.).
 • Svaka zemlja EU-a, za svaku kalendarsku godinu, Komisiji šalje izvješće o primjeni Direktive, uključujući podatke navedene u Direktivi kao što su:
  • procijenjena količina opasnih tvari koje se prevoze u cestovnom prometu (u prevezenim tonama ili u tonama po kilometru);
  • broj provedenih nadzora i broj vozila na kojima je proveden nadzor s obzirom na mjesto registracije (domaća vozila, vozila registrirana u drugim zemljama EU-a ili u trećim zemljama);
  • broj i vrsta zabilježenih prekršaja;
  • vrsta i broj izrečenih kazni.
 • Komisija Europskom parlamentu i Vijeću svake tri godine treba slati izvješće o primjeni Direktive u zemljama EU-a.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. listopada 1995. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 1. siječnja 1997.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Vijeća 95/50/EZ od 6. listopada 1995. o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (SL L 249, 17.10.1995., str. 35.–40.)

Sukcesivne izmjene Direktive 95/50/EZ uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive Vijeća 95/50/EZ o jedinstvenim postupcima nadzora prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu (COM(2017) 112 final, 6.3.2017.)

Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str. 13.–59.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 03.12.2018

Top