EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Čista i energetski učinkovita vozila za cestovni prijevoz

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

  • Cilj je Direktive promicati i poticati razvoj tržišta čistih i energetski učinkovitih vozila u Europskoj uniji (EU).
  • Izmijenjena Direktivom (EU) 2019/1161, njome se utvrđuju minimalni nacionalni ciljevi za nabavu čistih vozila. Ciljevi su definirani kao minimalni udio čistih vozila u zbrojenim javnim tijelima i određenim javnim prijevoznicima u državi članici.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Izmijenjena Direktivom (EU) 2019/1161, Direktiva se primjenjuje na ugovore za nabavu određenih vozila za cestovni prijevoz (automobili, kombiji, kamioni i autobusi) i usluga, od strane javnih naručitelja, naručitelja i operatera za obavljanje obveza javnih usluga na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga.

Izmijenjenom direktivom proširena je primjena Direktive tako da sada obuhvaća nabavu preko:

  • ugovora za kupnju, iznajmljivanje, unajmljivanje i leasing vozila;
  • ugovora o javnim uslugama za javni cestovni putnički prijevoz;
  • ugovora o javnim uslugama za javne usluge cestovnog prijevoza, usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene, izvanredni putnički prijevoz, usluge skupljanja otpada te usluge prijevoza i dostave pošte i paketa.

Izmjenom Direktive (EU) 2019/1161 također je uvedena nova definicijačistog vozila*.

Minimalni ciljevi javne nabave

Direktivom 2009/33/EZ, kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2019/1161, utvrđuju su minimalni ciljevi javne nabave za laka vozila (automobili i kombiji), kamione i autobuse za 2025. i 2030. Kod autobusa je slučaj da se polovina ciljeva treba ostvariti s vozilima s nultom emisijom (električni autobusi na baterije ili autobusi na vodik). Ti su ciljevi navedeni u Prilogu Direktivi.

Za svaku je državu članicu različit cilj određen za laka vozila, kamione i autobuse. Ti se ciljevi izražavaju kao minimalni postotak čistih vozila u ukupnom broju vozila nabavljenih preko javne nabave u svakoj državi članici, tijekom dva petogodišnja razdoblja: 2021. – 2025. i 2026. – 2030. Države članice trebaju osigurati da se ciljevi ostvare, ali imaju potpunu fleksibilnost u načinu raspodjele napora na razne javne naručitelje i naručitelje.

Razmjena najboljih praksi

Europska komisija potiče razmjenu znanja i najboljih praksi između država članica EU-a s ciljem promicanja kupnje čistih i energetski učinkovitih vozila za cestovni prijevoz.

Pokrenuto je nekoliko inicijativa kojima se osigurava provedba Direktive. One uključuju:

Postupak Odbora

Komisija ima ovlast donositi provedbene akte i u tome joj pomaže komisija kojom upravljaju propisi EU-a o komitologiji.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 4. lipnja 2009. i trebala je ući u zakonodavstvo država članica do 4. prosinca 2010.

Promjene uvedene izmjenom Direktive (EU) 2019/1161, uključujući uvod u definiciju „čistih vozila” i uspostava minimalnih nacionalnih ciljeva za njihovu nabavu, primjenjuju se od 2. kolovoza 2019. i trebale su ući u zakonodavstvo država članica do 2. kolovoza 2021.

POZADINA

Za više informacije vidjeti:

KLJUČNI POJMOVI

Čisto vozilo.
  • Lako vozilo (npr. automobil, kombi) definira se na temelju emisija CO2 (primjenjive granice emisija navedene su u Tablici 2. Priloga Direktivi).
  • Teško vozilo (npr. autobus, kamion) definira se na temelju upotrebe alternativnih goriva, kako su definirani u Direktivi 2014/94/EU (vidjeti sažetak). Odvojena je definicija navedena za teška vozila s nultim emisijama.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 120, 15.5.2009., str. 5.–12.).

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive 2009/33/EZ uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (SL L 307, 28.10.2014., str. 1.–20.).

Vidjeti pročišćeni tekst.

Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o provedbi Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (COM (2013) 214 final, 18.4.2013.).

Obavijest Komisije o primjeni članaka 2., 3., 4. i 5. Direktive 2009/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu s ciljem podupiranja mobilnosti s niskom razinom emisija 2020/C 352/01 (SL L 352, 22.10.2020., str. 1.–12.).

Posljednje ažuriranje 10.02.2022

Top