EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravila za prikupljanje statističkih podataka o cestovnom prijevozu robe

 

SAŽETAK:

Uredba (EU) br. 70/2012 – statistički podaci o cestovnom prijevozu tereta

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

  • Njome se utvrđuju pravila za pripremu usporedivih statističkih podataka o cestovnom prijevozu robe na razini EU-a.
  • Njome se revidira i stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1172/98 koja je izmijenjena nekoliko puta te se Uredbu usklađuje s Ugovorom iz Lisabona u pogledu dodjele ovlasti Europskoj komisiji za donošenje dodatnih zakona.

KLJUČNE TOČKE

Područje primjene

Svaka zemlja EU-a mora prikupiti i Komisiji (Eurostatu) prenijeti podatke o teretu prevezenom vozilima za cestovni prijevoz koja su registrirana na njihovom državnom području.

Uredba se ne primjenjuje na teret koji se prevozi:

  • vozilima za cestovni prijevoz robe čija dopuštena masa ili dimenzije prelaze dopuštene granice u predmetnim zemljama EU-a;
  • poljoprivrednim vozilima, vojnim vozilima i vozilima državne ili lokalne uprave, uz iznimku vozila za cestovni prijevoz robe koja pripadaju javnim tvrtkama, a posebno željezničkim tvrtkama.

Zemlje EU-a mogu isključiti vozila za cestovni prijevoz robe čija je nosivost ili najveća dopuštena masa ispod određene granice. Ta granica ne smije prelaziti indeks nosivosti od 3,5 tona ili najveću dopuštenu masu od 6 tona u slučaju pojedinačnih motornih vozila.

Ova se Uredba ne primjenjuje na Maltu sve dok broj malteških vozila za cestovni prijevoz robe koja imaju dozvolu za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza robe ne prelazi 400 vozila.

Prikupljanje i prijenos podataka

Svako tromjesečje, s pomoću istraživanja na temelju uzorka, zemlje EU-a moraju prikupiti i Eurostatu prenijeti podatke koji se odnose na tri područja:

  • vozila (vidjeti priloge I. i II. Uredbe);
  • putovanja (vidjeti prilog III. Uredbe);
  • robu (vidjeti priloge IV. i V. Uredbe).

Zemlje EU-a moraju prenijeti podatke u roku od pet mjeseci od kraja svakog tromjesečnog razdoblja promatranja.

Objava rezultata

Eurostat objavljuje podatke najkasnije 12 mjeseci od kraja razdoblja na koje se odnose.

Izvješća

Kada prosljeđuju podatke za prvo tromjesečje, zemlje EU-a Eurostatu šalju izvješće o metodama koje su korištene za prikupljanje podatka. Također moraju obavijestiti Eurostat o svim bitnim promjenama u tim metodama. Svake godine Eurostatu osiguravaju informacije o broju uzoraka, stopama nedostajućih odgovora i, u obliku standardnih pogrešaka ili intervala, o pouzdanosti glavnih statističkih rezultata.

Komisija (Eurostat) mora o provedbi Uredbe obavijestiti Europski parlament i Vijeće prvi puta do prosinca 2014. i svake tri godine nakon toga.

Odbor

Komisiju savjetuje i pomaže joj Odbor europskog statističkog sustava osnovan Uredbom (EZ) br 223/2009.

Ovlasti delegirane Komisiji

Komisija još nije izvršila ovlasti za donošenje delegiranih akata koje su joj dodijeljene Uredbom. U izvješću objavljenom 2016. Komisija je objasnila da na temelju gospodarskog i tehnološkog razvoja u području cestovnog prijevoza tereta te zaključaka radnih skupina Komisije o statističkim podacima o cestovnom prijevozu tereta, koje uključuju stručnjake iz zemalja EU-a, nije bilo potrebe za primjenom tih delegiranih ovlasti.

OTKAD SE OVA UREDBA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 23. veljače 2012.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe (SL L 32, 3.2.2012., str. 1.–18.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 70/2012 uključene su u izvorni dokument. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljenih Komisiji na temelju Uredbe (EU) br. 70/2012 od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe (COM(2016) 562 final, 12.9.2016.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 70/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2012. o statističkim izvješćima u vezi s cestovnim prijevozom robe (COM(2015) 17 final, 26.1.2015.)

Posljednje ažuriranje 07.11.2017

Top