EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sigurnost željeznica na području EU-a

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva (EU) 2016/798 o sigurnosti željeznica

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

KLJUČNE TOČKE

Direktivom se utvrđuju brojne mjere za razvoj i unaprjeđenje sigurnosti te unaprjeđenje pristupa tržištu za usluge željezničkog prijevoza, uključujući:

 • uspostavljanje Agencije kao tijela koje izdaje potvrde o sigurnosti željezničkim prijevoznicima koji djeluju u više od jedne zemlje EU-a;
 • utvrđivanje odgovornosti između različitih tijela uključenih u željeznički sustav EU-a;
 • razvoj zajedničkih sigurnosnih ciljeva i zajedničkih sigurnosnih metoda u cilju dokidanja nacionalnih pravila, a time i prepreka razvoju jedinstvenog europskog željezničkog prostora;
 • utvrđivanje načela za izdavanje, obnavljanje, mijenjanje i ograničavanje ili ukidanje potvrda o sigurnosti i uvjerenja o sigurnosti;
 • zahtijevanje, od svake zemlje EU-a, uspostavljanja nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost i tijela za istraživanje željezničkih nesreća i incidenata;
 • utvrđivanje zajedničkih načela za upravljanje i nadzor željezničke sigurnosti.

Područje primjene

Direktiva se primjenjuje na željeznički sustav u zemljama EU-a, a ne primjenjuje se:

 • na podzemne željeznice;
 • na tramvaje i vozila lake željeznice i infrastrukturu kojom se koriste isključivo ta vozila;
 • mreže koje nisu dio željezničkih sustava EU-a i koje su namijenjene samo lokalnom, gradskom ili prigradskom prijevozu putnika, zajedno s poduzećima čija vozila prometuju samo u tim mrežama.

Razvoj i upravljanje sigurnošću

 • U granicama svojih nadležnosti u skladu s pravom EU-a, Agencija i zemlje EU-a odgovorne su za održavanje sigurnosti željeznice i općenito poboljšanje uz davanje prednosti sprečavanju nesreća.
 • Zemlje EU-a moraju osigurati i sljedeće:
  • da mjere za razvoj i poboljšanje sigurnosti slijede pristup utemeljen na sustavu;
  • da su upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici odgovorni za siguran rad željezničkog sustava EU-a i nadzor svih s tim povezanih rizika.

Zajedničke sigurnosne metode i zajednički sigurnosni ciljevi

 • Procjena razina sigurnosti, ostvarenje sigurnosnih ciljeva i usklađenost s ostalim sigurnosnim zahtjevima uspostavljaju se upotrebom zajedničkih sigurnosnih metoda (CSM-ova). Osobito, zajedničkim metodama:
  • za vrednovanje i procjenu rizika;
  • za ocjenu sukladnosti za izdavanje potvrda o sigurnosti i uvjerenja o sigurnosti;
  • za nadzor koji provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost i nadgledanje koje provode željeznički prijevoznici;
  • za ocjenu ostvarenja sigurnosnih ciljeva na razini EU-a i nacionalnoj razini.
 • Minimalni sigurnosni ciljevi koje treba ostvariti željeznički sustav EU-a u cjelini navedeni su u zajedničkim sigurnosnim ciljevima (CST-ima). CST-i mogu biti u obliku kriterija za prihvatljivost rizika ili ciljnih razina sigurnosti.

Jedinstvena potvrda o sigurnosti

 • Pristup željezničkoj infrastrukturi odobrava se samo prijevoznicima koji imaju jedinstvenu potvrdu o sigurnosti koju su izdali ili Agencija ili relevantna nacionalna tijela nadležna za sigurnost.
 • Svrha jedinstvene potvrde o sigurnosti jest pružanje dokaza o tome da je dotični željeznički prijevoznik ustanovio sustav upravljanja sigurnošću i da može na siguran način obavljati djelatnost na planiranom području djelovanja.

Izmjene zbog izbijanja bolesti COVID-19

 • Direktiva (EU) 2016/798 trebala je stupiti na snagu od 16. lipnja 2020. Međutim, kako bi se željezničkom sektoru pružile veća pravna sigurnost i fleksibilnost kako bi se mogao nositi s izvanrednim okolnostima proizašlima zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19, donesena je izmijenjena Direktiva (EU) 2020/700 radi produljenja razdoblja prenošenja i stavljanja izvan snage Direktive (EU) 2016/798 (izvorno utvrđeno na razdoblje od 16. lipnja 2020. do 31. listopada 2020.). Njome se također usklađuju datumi početka primjene CSM-ova s revidiranim rokovima.
 • Uredbom (EU) 2020/698 utvrđuju se posebne i privremene mjere zbog izbijanja bolesti COVID-19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu. Uredbom se za šest mjeseci produljuju rokovi iz Direktive (EU) 2016/798 koji se odnose na obnovu jedinstvenih potvrda o sigurnost koje istječu u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2020. i na valjanost uvjerenja o sigurnosti koja istječu u razdoblju od 1. ožujka 2020. do 31. kolovoza 2020.

Izmjene u pogledu primjene propisa o sigurnosti željeznice i interoperabilnosti u okviru izravne veze ispod Engleskog kanala

Uredba (EU) 2020/1530 proširuje definiciju nacionalnog tijela zaduženog za sigurnost u pogledu bilo kojeg tijela povjerenog zemlji EU-a i zemlji koja nije članica EU-a te uspostavlja aranžmane.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Direktiva se primjenjuje od 15. lipnja 2016. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 16. lipnja 2020. Taj je datum dodatno produljen izmjenom Direktive (EU) 2020/700 do 31. listopada 2020.

POZADINA

Za više informacije vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (SLL 138, 26.5.2016., str. 102.–149.)

Sukcesivne izmjene i dopune Direktive (EU) 2016/798 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o utvrđivanju posebnih i privremenih mjera zbog izbijanja bolesti COVID‐19 u pogledu obnove ili produljenja određenih potvrda, dozvola i ovlaštenja te odgodi određenih redovnih provjera i redovnih osposobljavanja u određenim područjima zakonodavstva o prometu (SL L 165, 27.5.2020., str. 10.–24.)

Uredba (EU) 2016/796 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 (SL L 138, 26.5.2016., str. 1.–43.)

Direktiva (EU) br. 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (SL L 138, 26.5.2016., str. 44.–101.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 06.11.2020

Top