EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pregledi ispravnosti za sigurnost gospodarskih vozila

Ovom Direktivom nastoji se poboljšati sigurnost na cesti i smanjiti negativni utjecaj gospodarskih vozila na okoliš. Direktivom se uspostavljaju minimalni zahtjevi i usklađena pravila za preglede tehničke ispravnosti tih vozila unutar Europske unije (EU).

DOKUMENT

Direktiva 2014/47/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o pregledima tehničke ispravnosti na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage Direktive 2000/30/EZ.

SAŽETAK

KOJA JE SVRHA OVE DIREKTIVE?

Ovom Direktivom nastoji se poboljšati sigurnost na cesti i smanjiti negativni utjecaj gospodarskih vozila na okoliš. Direktivom se uspostavljaju minimalni zahtjevi i usklađena pravila za preglede tehničke ispravnosti tih vozila unutar Europske unije (EU).

Ovaj zakon usvojen je uz izmijenjena pravila o dokumentima za registraciju vozila i novu Direktivu o periodičnim tehničkim pregledima vozila.

Područje primjene

Zakon obuhvaća autobuse i turističke autobuse (kategorije M2 i M3), kamione (N2 i N3) i priključna vozila iznad 3,5 tone (O3 i O4), kao i traktore koji se koriste za gospodarski cestovni prijevoz, a čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 40 km/h (T5).

Države EU-a također mogu provoditi preglede tehničke ispravnosti na vozilima koja nisu obuhvaćena ovom Direktivom, poput lakih gospodarskih vozila, ili izvršavati preglede na drugim mjestima osim javnih cesta.

Pregledi

Oni se sastoje od početnih i, kada je potrebno, detaljnijih pregleda koji se fokusiraju na kočnice, gume, kotače i šasiju te štetno djelovanje (buka, emisije ispušnih plinova itd.). Učestalost pregleda mora biti razmjerna broju vozila registriranih u svakoj državi EU-a. Cilj je da najmanje 5 % svih gospodarskih vozila registriranih u EU-u bude pregledano svake godine.

Inspektori

Inspektori se suzdržavaju od bilo kakve diskriminacije na temelju nacionalnosti vozača, države registracije ili države u kojoj je vozilo stavljeno u uporabu. Inspektori ne smiju biti ni u kakvom sukobu interesa koji bi mogao utjecati na njihovu nepristranost i naknada ne smije ovisiti o ishodu njihova pregleda.

Odgovornosti vozača

Vozači su dužni na vozilu nositi najnoviji certifikat o ispravnosti vozila, kao i najnovije izvješće o pregledu ispravnosti, ako je dostupno. Vozači moraju surađivati s inspektorima i omogućiti im pristup vozilu, njegovim dijelovima i dokumentaciji.

Sustav stupnjevanja rizika

Od 2019. godine države EU-a moraju koristiti sustav stupnjevanja rizika koji inspektorima omogućava identifikaciju visokorizičnih prijevoznih tvrtki kako bi se one mogle detaljnije i češće provjeravati.

Osiguranje tereta

Zakon uključuje načela pregleda i norme za osiguranje tereta, kao i procjenu nedostataka.

Nedostaci

Nedostaci se klasificiraju kao manji, veći ili opasni. Bilo koji veći ili opasan nedostatak otkriven tijekom pregleda mora se ispraviti prije daljnjeg korištenja vozila na javnim cestama.

Razmjena informacija

Države EU-a određuju kontaktnu točku koja osigurava razmjenu informacija i pomaže kontaktnim točkama u drugim državama EU-a. Od država se također očekuje redovito sudjelovanje u usklađenim pregledima na cesti sa susjednim državama EU-a.

KADA DIREKTIVA STUPA NA SNAGU?

Ova direktiva primjenjuje se od 20.5.2018. godine.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list

Direktiva 2014/47/EU

19.5.2014

20.5.2017.

SL L 127 od 29.4.2014., str. 134.-218.

Ispravak

-

-

SL L 197 od 4.7.2014., str. 87.-87.

VEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ. (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.-128.).

Direktiva 2014/46/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/37/EZ o dokumentima za registraciju vozila (SL L 127, 29.4.2014., str. 129.-133.).

23.09.2014

Top