EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Promicanje tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje

Redovita tjelesna aktivnost doprinosi zdravijem stilu života pojedinaca. S druge strane, to osigurava zdravu radnu snagu - što je ključni preduvjet za ispunjenje ciljeva gospodarskog rasta i konkurentnosti Europske unije (EU). Državama članicama EU-a sada se preporučuje da potiču svoje građane da redovito vježbaju.

DOKUMENT

Preporuka Vijeća od 26. studenoga 2013. o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje (SL C 354, 4.12.2013.).

SAŽETAK

Većina europskih građana ne sudjeluje dovoljno u tjelesnim aktivnostima. Otprilike 60 % nikada se ili malokad bavi sportom ili tjelovježbom, iako je tjelesna neaktivnost glavni uzrok prerane smrti i obolijevanja u zemljama s visokim dohotkom te odgovorna za približno 1 milijun smrti godišnje u Europi. Osim niza osobnih tragedija, postoje znatni izravni i neizravni troškovi za društvo u cjelini.

Preporuka EU-a

Vlade EU-a suočile su se s ovim izazovom usvajanjem dobrovoljne preporuke 26. studenoga 2013. namijenjene nacionalnim tijelima i Komisiji o promicanju tjelesnih aktivnosti korisnih za zdravlje.

Njome se države potiču na razvoj nacionalnih kampanja i multidisciplinarnih strategija koje uključuju različita područja politike, poput sporta, zdravlja, obrazovanja, okoliša i prijevoza. One moraju obuhvaćati praktične i konkretne načine motiviranja ljudi na redovitu tjelovježbu.

Nadzor

Kako bi se ocijenila djelotvornost različitih mjera, od vlada se traži nadzor razina tjelesnih aktivnosti kao što su tjelesni odgoj u školama, programi za promicanje tjelesne aktivnosti starijih i projekti za promicanje aktivnog putovanja na posao.

Kontaktne točke i razmjena informacija

Uspostavljaju se nacionalne kontaktne točke za tjelesnu aktivnosti kako bi pomogle pri nadzoru, a podaci će se unositi u europsku bazu podataka o prehrani, pretilosti i tjelesnoj aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije.

Komisija pruža potporu pomaganjem pri razmjeni informacija i dobre prakse, uzajamnom učenju i umrežavanju. Također može osigurati znanstvene stručnjake koji mogu osposobljavati nacionalne kontaktne točke i podupirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju u njezinom sudjelovanju u inicijativi.

Izvješće

Komisija će podnijeti izvješće svake tri godine o napretku u provedbi ove preporuke i može izraditi europsku statistiku o razinama tjelesne aktivnosti također svake tri godine.

17.06.2014

Top