EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zajednička organizacija poljoprivrednih tržišta u EU-u

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Uredba (EU) br. 1308/2013 – zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

ČEMU SLUŽI OVA UREDBA?

 • Ciljevi su joj stabilizirati tržišta i spriječiti eskalaciju krize tržišta pružanjem sigurnosne mreže poljoprivrednim tržištima upotrebom alata za intervenciju na tržištu (javna intervencija* i potpore za privatno skladištenje) te izvanrednim mjerama. Također nudi potrebne mjere za transparentnosti tržišta da bi se proizvođačima u poljoprivredi omogućilo da donose bolje odluke o proizvodnji i ulaganjima s obzirom na kretanja na tržištu.
 • Cilj joj je unaprijediti proizvodnost i kvalitetu na razini proizvodnje, potaknuti potražnju i pomoći poljoprivrednim sektorima EU-a da se bolje prilagode promjenama na tržištu te da povećaju svoju konkurentnost kroz pomoć određenim sektorima (osobito voća i povrća te vina).
 • Njome se također želi potaknuti suradnja u lancu dobave hrane preko organizacija proizvođača* i sektorskih organizacija* (organizacije koje predstavljaju dionike u lancu dobave hrane uključene u proizvodnju proizvoda u određenim sektorima, trgovanje tim proizvodima i/ili u njihovu obradu).
 • Propisuju se minimalni zahtjevi kvalitete (tržišni standardi), pravila i uvjeti da bi se osigurala kvaliteta proizvodnog postupka i proizvoda. Za niz proizvoda utvrđuju se pravila za upotrebu neobveznih rezerviranih napomena za značajke proizvoda ili proizvodnih postupaka dodane vrijednosti. Također se utvrđuju pravila trgovanja poljoprivrednim proizvodima i posebna pravila o tržišnom natjecanju.
 • Uredba je izmijenjena nekoliko puta, a posljednji je put izmijenjena Uredbom (EU) 2020/2220 kojom se uvode prijelazna pravila za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) koja obuhvaćaju razdoblje 2021.–2022.

KLJUČNE TOČKE

Glavna pravila utvrđena uredbom dijele se u nekoliko dijelova. Europskoj komisiji dodjeljuje se ovlast donošenja dodatnih delegiranih i provedbenih akata da bi dodatno razradila ta pravila.

 

 • 1.

  Unutarnje tržište

  Sam odjeljak o unutarnjem tržištu podijeljen je na niz naslova i poglavlja.

  Tržišna intervencija

  Uredbom se utvrđuju pravila za tržišnu intervenciju za definiran popis proizvoda u poljima u nastavku.

  Javna intervencija i potpora za privatno skladištenje

  Uredbom se utvrđuju pravila za tržišnu intervenciju vezana uz:

  • javnu intervenciju ako proizvode kupuju vlade EU-a ili njihove agencije i skladište ih do prodaje; te
  • dodjeljivanje potpore za skladištenje proizvoda koje obavljaju organizacije iz privatnog sektora.

  Uredbom se Komisiji daju ovlasti donositi:

  • delegirane akte, da bi se osiguralo da su proizvodi prikladni za dugoročno skladištenje te da su dobre, prikladne i tržišne kvalitete (vidjeti Delegiranu uredbu (EU) 2016/1238); i
  • provedbene akte, koji obuhvaćaju teme poput utvrđivanja minimalnog kapaciteta skladištenja za intervencijska skladišta (vidjeti Provedbenu uredbu (EU) 2016/1240).

  Programi potpore

  Uredba sadržava pravila o brojnim programima potpore.

  • Za opskrbu obrazovnih ustanova voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima:
   • zemlje EU-a moraju izraditi strategiju provedbe programa na nacionalnoj i regionalnoj razini;
   • dodatna pravila utvrđena su u Uredbi (EU) 2017/40, Uredbi (EU) 2017/39 i Uredbi (EU) 2020/600.
  • U sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina:
   • trogodišnji programi rada koje izrađuju organizacije proizvođača i/ili njihova udruženja u korist proizvođača iz Grčke, Francuske i Italije;
   • dodatna pravila utvrđena su u Uredbi (EU) br. 615/2014, Uredbi (EU) br. 611/2014 i Uredbi (EU) 2020/600.
  • U sektoru voća i povrća:
   • pravila o operativnim fondovima i operativnim programima, nacionalnoj financijskoj pomoći i o nacionalnoj strategiji za te programe;
   • dodatna pravila utvrđena su u Uredbi (EU) br. 543/2011, Uredbi (EU) 2020/743, Uredbi (EU) 2020/884 i Uredbi (EU) 2020/600.
  • U sektoru vina:
  • U pčelarskom sektoru:
  • U sektoru hmelja:
   • detaljna pravila utvrđena su u Uredbi (EU) br. 738/2010.
  • Za program odobravanja nasada vinove loze:

  Pravila EU-a za utvrđivanje cijena i ostalih parametara potrebnih za tržišne mjere za različite poljoprivredne proizvode utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1370/2013 (vidjeti sažetak).

  Stavljanje na tržište i organizacije proizvođača

  Uredbom se utvrđuju pravila za stavljanje na tržište i organizacije proizvođača koja obuhvaćaju sljedeća polja.

  Stavljanje na tržište

  • Tržišni standardi – proizvodi na koje se odnosi ovaj odjeljak moraju biti u skladu sa standardima da bi bili stavljeni na tržište u EU-u. Detaljna pravila utvrđena su u:
  • Postoje pravila o sustavima za promicanje jedinstvenih značajki poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (Uredba (EU) br. 1151/2012). Odnose se na aspekte kao što su zaštićene oznake podrijetla, oznake zemljopisnog podrijetla, tradicionalni izrazi te predstavljanje i označivanje (vidjeti sažetak). Detaljna pravila za sektor vina utvrđena su u Uredbi (EU) 2019/33 (vidjeti sažetak) i Uredbi (EU) 2019/34.

  Pojedini sektori (šećer, vino i mlijeko)

  • Detaljna pravila utvrđena su za:
   • šećer u Uredbi (EZ) br. 967/2006,
   • mlijeko u Uredbi (EU) br. 880/2012 i Uredbi (EU) br. 511/2012;
   • vino u Uredbi (EU) 2018/273 i Uredbi (EU) 2018/274 (registar vinograda, trgovina, dokumentacija, deklaracije, kontrole).

  Organizacije proizvođača i sektorske organizacije

  • Te organizacije potrebne su za ispunjavanje posebnih zahtjeva i postizanje posebnih ciljeva koje je potrebno prepoznati i izuzeti od određenih pravila tržišnog natjecanja EU-a.
  • Pravila i obvezni doprinosi mogu se proširiti na gospodarske subjekte koji nisu dio takve organizacije.
  • Detaljna pravila utvrđena su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/232 i, za sektor voća i povrća, u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/892.
  • Posebna pravila za skupine proizvođača hmelja utvrđena su u Uredbi (EZ) br. 1299/2007.

   

 • 2.

  Trgovina sa zemljama izvan EU-a

  Uredbom se utvrđuju pravila o uvoznim i izvoznim dozvolama, uvoznim carinama, carinskim kvotama, zaštitnim mjerama i izvoznim subvencijama.

  Dodana pravila utvrđena su u:

  • Uredbi (EU) 2015/1538 u pogledu zahtjeva za uvozne dozvole;
  • Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/1237 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1239;
  • Uredbi (EU) 2019/2163 o dodatnim uvoznim carinama;
  • Uredbi Komisije (EU) br. 642/2010 o definiranju načina izračuna uvoznih carina u sektoru žitarica;
  • Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/760 i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2020/761, uz Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2020/1988 i Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2020/1987 o upravljanju uvoznim i izvoznim carinskim kvotama.

   

 • 3.

  Pravila tržišnog natjecanja

  Uredbom se utvrđuju pravila o:

  • tržišnom natjecanju i poljoprivredi;
   • primjenjuju se na sve sporazume, odluke i prakse iz članka 101. stavka 1. i članka 102. UFEU-a o proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i trgovanju njima
   • iznimka u primjeni tih pravila dodjeljuje se poljoprivrednicima i udrugama u pogledu ciljeva ZPP-a, uz sporazume i usklađenu praksu priznatih sektorskih organizacija;
  • državnoj potpori za poljoprivredu.

   

 • 4.

  Opća pravila

  Izvanredne mjere

  • Mjere protiv tržišnih poremećaja koje omogućuju učinkovit i djelotvoran odgovor na opasnost od tržišnih poremećaja uzrokovanih znatnim rastom ili padom cijena na unutarnjim ili vanjskim tržištima ili drugim događajima i okolnostima koji bitno remete tržište ili prijete njegovim remećenjem u slučaju da je vjerojatno da će se takvo stanje ili njegovi učinci na tržište nastaviti ili pogoršati. Takve se mjere u osnovi odnose na određenu prijetnju ili poremećaj.
  • Primjeri primjene izvanrednih mjera mogu se pronaći u:
   • Uredbi (EU) br. 1263/2014 za mliječne proizvode u vrijeme ruskog embarga na izvoze iz EU-a;
   • Uredbi (EU) 2020/592, Uredbi (EU) 2020/1275, Uredbi (EU) 2020/884 i Uredbi (EU) 2020/600 za sektore voća i povrća te vina u vrijeme pandemije bolesti COVID-19 te u uredbama (EU) 2020/133 i 2020/419 o rješavanju nametanja carina SAD-a na uvoze vina;
   • Uredbi (EU) 2015/1853 o pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva tijekom krize na tržištu mliječnih proizvoda i svinjskog mesa u 2015.
  • Mjere koje se odnose na bolesti životinja i gubitak povjerenja potrošača zbog postojanja opasnosti za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka. Odnose se na sljedeće sektore:
   • govedine i teletine
   • mlijeka i mliječnih proizvoda
   • svinjetine
   • ovčetine i kozetine
   • jaja
   • mesa peradi.
  • Mjere ove vrste provedene su, na primjer, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1507 o izvanrednim mjerama potpore za sektore jaja i mesa peradi u Poljskoj (nakon izbijanja influence ptica).
  • Posebni problemi:
   • hitne mjere povezane sa sadnjom vinove loze u vrijeme pandemije bolesti COVID-19 utvrđene su u Uredbi (EU) 2020/601.
  • Sporazumi i odluke tijekom razdoblja ozbiljne neravnoteže tržišta:
   • posebna pravila utvrđena su, na primjer, tijekom pandemije bolesti COVID-19 u Uredbi (EU) 2020/593, Uredbi (EU) 2020/594 i Uredbi (EU) 2020/599.

  Komunikacija i izvješćivanje

  Pravila o komunikaciji i izvješćivanju utvrđena su u Uredbi (EU) 2017/1185.

  Pričuva za krize u poljoprivrednom sektoru

  Sredstva iz pričuve mogu se staviti na raspolaganje u godinama za koje je potrebna dodatna potpora za sektor.

Otkad se ova uredba primjenjuje?

 • Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.
 • Uredbom se stavljaju izvan snage uredbe (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.

POZADINA

Pravila za financiranje ZPP-a, upravljanje njime i nadzor nad njime utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1306/2013 (vidjeti sažetak).

Komisija je predložila reformu ZPP-a usmjerenu poticanju održivog i tržišno konkurentnog poljoprivrednog sektora koji može znatno pridonijeti europskom zelenom planu (vidjeti sažetak), posebno u odnosu na strategiju „od polja do stola” (vidjeti sažetak) i strategiju o bioraznolikosti (vidjeti sažetak). Prijedlozi su posebno usmjereni na:

 • osiguranje poštenog dogovora i stabilne gospodarske budućnosti za poljoprivrednike,
 • postavljanje viših ambicija za djelovanje u područjima zaštite okoliša i klime,
 • jačanje položaja proizvođača poljoprivrednih proizvoda.

KLJUČNI POJMOVI

Javna intervencija: ako proizvode otkupljuju nadležna tijela država članica EU-a i skladište ih do prodaje.
Organizacije proizvođača: organizacije proizvođača formirane da bi se povećala sposobnost zajedničkog pogađanja, osobito pri ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 152. Uredbe.
Sektorske organizacije: organizacije proizvođača i prerađivača ili trgovaca u dobavnom lancu, osobito pri ostvarivanju posebnih ciljeva iz članka 157. Uredbe.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.–854.)

Sukcesivne izmjene i dopune Uredbe (EU) br. 1308/2013 uključene su u izvorni tekst. Ovaj pročišćeni tekst namijenjen je isključivo dokumentiranju.

VEZANI DOKUMENTI

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnja djelovanja Unije – Glava VII. – Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanju i usklađivanju zakonodavstava – Poglavlje 1. – Pravila o tržišnom natjecanju – Odjeljak 1. – Pravila koja se primjenjuju na poduzetnike – Članak 101. (bivši članak 81. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 88.–89.)

Pročišćene verzije Ugovora o funkcioniranju Europske unije – Dio treći – Politike i unutarnja djelovanja Unije – Glava VII. – Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanju i usklađivanju zakonodavstava – Poglavlje 1. – Pravila o tržišnom natjecanju – Odjeljak 1. – Pravila koja se primjenjuju na poduzetnike – Članak 102. (bivši članak 82. UEZ-a) (SL C 202, 7.6.2016., str. 89.)

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.–607.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.–29.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.–675.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirani i provedbeni akti

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1988 od 11. studenoga 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upravljanja uvoznim carinskim kvotama prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva (SL L 422, 14.12.2020., str. 4.–136.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1987 od 14. srpnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu polaganja i oslobađanja sredstava osiguranja u okviru upravljanja carinskim kvotama na temelju kronološkog redoslijeda podnošenja zahtjeva (SL L 422, 14.12.2020., str. 1.–3.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1275 od 6. srpnja 2020. o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/592 o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 300, 14.9.2020., str. 26.–31.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1028 od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje svježeg ili rashlađenog mesa goveda starih osam mjeseci ili više u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2020/596 (SL L 227, 16.7.2020., str. 8.–9.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1029 od 15. srpnja 2020. o utvrđivanju roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje ovčetine i kozletine u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2020/595 (SL L 227, 16.7.2020., str. 10.–11.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/884 od 4. svibnja 2020. o odstupanju za 2020. od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u pogledu sektora voća i povrća te od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 u pogledu sektora vina u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 (SL L 205, 29.6.2020., str. 1.–8.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila upravljanja uvoznim i izvoznim carinskim kvotama na temelju dozvola i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu polaganja sredstava osiguranja u upravljanju carinskim kvotama (SL L 185, 12.6.2020., str. 1.–23.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/761 od 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava upravljanja carinskim kvotama na temelju dozvola (SL L 185, 12.6.2020., str. 24.–252.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/743 od 30. ožujka 2020. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/891 u pogledu izračuna vrijednosti proizvodnje koju je organizacija proizvođača u sektoru voća i povrća stavila na tržište (SL L 176, 5.6.2020., str. 1.–3.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/600 od 30. travnja 2020. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) 2017/892, Provedbene uredbe (EU) 2016/1150, Provedbene uredbe (EU) br. 615/2014, Provedbene uredbe (EU) 2015/1368 i Provedbene uredbe (EU) 2017/39 u pogledu određenih mjera za suzbijanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (SL L 140, 4.5.2020., str. 40.–45.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2020/601 od 30. travnja 2020. o hitnim mjerama kojima se odstupa od članaka 62. i 66. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu valjanosti odobrenja za sadnju vinove loze i krčenja u slučaju predviđene ponovne sadnje (SL L 140, 4.5.2020., str. 46.–49.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/591 od 30. travnja 2020. o otvaranju privremenog izvanrednog programa potpore za privatno skladištenje određenih sireva i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 140, 4.5.2020., str. 1.–5.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/592 od 30. travnja 2020. o privremenim izvanrednim mjerama kojima se odstupa od određenih odredaba Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća radi odgovora na tržišne poremećaje u sektoru voća i povrća i sektoru vina koji su uzrokovani pandemijom bolesti COVID-19 i s njome povezanim mjerama (SL L 140, 4.5.2020., str. 6.–12.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/593 od 30. travnja 2020. o odobravanju sporazuma i odluka o mjerama za stabilizaciju tržišta u sektoru krumpira (SL L 140, 4.5.2020., str. 13.–16.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/594 od 30. travnja 2020. o odobravanju sporazuma i odluka o mjerama za stabilizaciju tržišta u sektoru živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sličnoga, rezanog cvijeća i ukrasnog lišća (SL L 140, 4.5.2020., str. 17.–20.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/595 od 30. travnja 2020. o dodjeli potpore za privatno skladištenje ovčjeg i kozjeg mesa i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 140, 4.5.2020., str. 21.–25.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/596 od 30. travnja 2020. o dodjeli potpore za privatno skladištenje svježeg ili rashlađenog mesa goveda starih osam i više mjeseci i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 140, 4.5.2020., str. 26.–30.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/597 od 30. travnja 2020. o dodjeli potpore za privatno skladištenje maslaca i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 140, 4.5.2020., str. 31.–33.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/598 od 30. travnja 2020. o dodjeli potpore za privatno skladištenje obranog mlijeka u prahu i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 140, 4.5.2020., str. 34.–36.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/599 od 30. travnja 2020. o odobravanju sporazuma i odluka o planiranju proizvodnje u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 140, 4.5.2020., str. 37.–39.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/419 od 30. siječnja 2020. o odstupanju od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 84, 20.03.2020., str. 1.–4.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/133 od 30. siječnja 2020. o odstupanju od Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 27 od 31.1.2020., str. 24.–26.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2163 od 17. prosinca 2019. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2020. i 2021. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće (SL L 328, 18.12.2019., str. 58.–60.)

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/974 od 12. lipnja 2019. o odobrenju nacionalnih programa za poboljšanje proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda koje dostavljaju države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 157, 14.6.2019., str. 28.–30.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/935 od 16. travnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu metoda analize za određivanje fizičkih, kemijskih i organoleptičkih svojstava proizvoda od vinove loze te obavješćivanja o odlukama država članica o povećanju prirodne alkoholne jakosti (SL L 149, 7.6.2019., str. 53.–57.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 od 12. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati alkoholna jakost, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze, najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode i njihova odlaganja te objave zapisa OIV-a (SL L 149, 7.6.2019., str. 1.–52.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 od 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11.1.2019., str. 2.–45.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera (SL L 9, 11.1.2019., str. 46.–76.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1507 od 10. listopada 2018. o izvanrednim mjerama potpore za sektore jaja i mesa peradi u Poljskoj (SL L 255, 11.10.2018., str. 7.–11.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L 58, 28.2.2018., str. 1.–59.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/274 od 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (SL L 58, 28.2.2018., str. 60.–95.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 od 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (SL L 171, 4.7.2017., str. 74.–99.)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 od 20. travnja 2017. o dopuni uredaba (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji (SL L 171, 4.7.2017., str. 100.–102.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4.7.2017., str. 113.–130.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 od 13. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (SL L 138, 25.5.2017., str. 4.–56.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 od 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.–91.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 od 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL L 5, 10.1.2017., str. 11.–19.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 od 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10.1.2017., str. 1.–10.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1237 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o primjeni sustava uvoznih i izvoznih dozvola te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o oslobađanju i zadržavanju sredstava osiguranja položenih za takve dozvole, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 2535/2001, (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 2336/2003, (EZ) br. 951/2006, (EZ) br. 341/2007 i (EZ) br. 382/2008 te o stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 2390/98, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 507/2008 (SL L 206, 30.7.2016., str. 1.–14.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1238 od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (SL L 206, 30.7.2016., str. 15.–43.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola (SL L 206, 30.7.2016., str. 44.–70.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1240 od 18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje (SL L 206, 30.7.2016., str. 71.–127.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2016/1150 od 15. travnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina (SL L 190, 15.7.2016., str. 23.–71.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 od 15. travnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina i izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 (SL L 190, 15.7.2016., str. 1.–22.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/232 od 15. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na određene aspekte suradnje proizvođača (SL L 44, 19.2.2016., str. 1.–4.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1853 od 15. listopada 2015. o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva (SL L 271, 16.10.2015., str. 25.–30.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 od 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 9.–16.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/1366 od 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8.8.2015., str. 3.–6.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1263/2014 od 26. studenoga 2014. o privremenoj izvanrednoj pomoći proizvođačima mlijeka u Estoniji, Latviji i Litvi (SL L 341, 27.11.2014., str. 3.–5.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 615/2014 od 6. lipnja 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programâ rada za potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina (SL L 168, 7.6.2014., str. 95.–102.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 611/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o programima potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina (SL L 168, 7.6.2014., str. 55.–61.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 880/2012 od 28. lipnja 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu transnacionalne suradnje i ugovornih pregovaranja organizacija proizvođača u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 263, 28.9.2012., str. 8.–9.)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 511/2012 od 15. lipnja 2012. o obavješćivanju o proizvođačkim organizacijama i sektorskim organizacijama te o ugovornom pregovaranju i odnosima predviđenima u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (SL L 156, 16.6.2012., str. 39.–40.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 29/2012 od 13. siječnja 2012. o tržišnim standardima za maslinovo ulje (SL L 12, 14.1.2012., str. 14.–21.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.–163.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 133/2011 od 14. veljače 2011. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća (SL L 41, 15.2.2011., str. 4.–5.)

Uredba Komisije (EU) br. 738/2010 od 16. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila o plaćanju njemačkim organizacijama proizvođača u sektoru hmelja (SL L 216, 17.8.2010., str. 11.–13.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EU) br. 642/2010 od 20. srpnja 2010. o pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu uvoznih carina za sektor žitarica (SL L 187, 21.7.2010., str. 5.–22.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi (SL L 168, 28.6.2008., str. 5.–16.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 589/2008 od 23. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja (SL L 163, 24.6.2008., str. 6.–23.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 566/2008 od 18. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu stavljanja na tržište mesa od životinja vrste goveda starih 12 mjeseci ili manje (SL L 160, 19.6.2008., str. 22.–25.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 543/2008 od 16. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarada za meso peradi (SL L 157, 17.6.2008., str. 46.–87.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 1299/2007 od 6. studenoga 2007. o priznavanju proizvođačkih grupa za hmelj (kodificirana verzija) (SL L 289, 7.11.2007., str. 4.–7.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 1850/2006 od 14. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za certificiranje hmelja i proizvoda od hmelja (SL L 355, 15.12.2006., str. 72.–87.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u vezi s proizvodnjom šećera iznad kvote (SL L 176, 30.6.2006., str. 22.–31.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Uredba Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 248, 5.9.1991., str. 1.–83.)

Vidjeti pročišćeni tekst.

Posljednje ažuriranje 18.06.2021

Top