EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poslovnik Europskog nadzornika zaštite podataka

This summary has been archived and will not be updated. See 'Poslovnik Europskog nadzornika zaštite podataka' for an updated information about the subject.

Poslovnik Europskog nadzornika zaštite podataka

Od 2004. godine Ured Europskog nadzornika zaštite podataka narastao je od malog tijela koje se sastoji od dvaju članova i tajništva do tijela s više od 50 zaposlenika. Ured je reorganiziran 2010. godine, a usvajanje poslovnika 2012. godine obilježilo je punoljetnost institucije.

DOKUMENT

Odluka Europskog nadzornika zaštite podataka br. 2013/504/EU od 17. prosinca 2012. o usvajanju poslovnika.

SAŽETAK

Europski nadzornik zaštite podataka (ENZP) jest neovisno nadzorno tijelo koje osigurava da institucije i tijela Europske unije (EU) poštuju osobne podatke i privatnost. Njegove ovlasti definirane su Uredbom (EZ) br. 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka. Njegova uloga može se podijeliti u tri skupine:

  • nadzor: osigurava da institucije i tijela EU-a osobne podatke osoblja EU-a i drugih pojedinaca obrađuju na zakonit način. Kontrolori podataka moraju poštivati obveze poput obrađivanja osobnih podataka samo u specifične i zakonite svrhe navedene pri prikupljanju podataka. Vlasnik podataka (osoba čiji se podaci obrađuju) ima ostvariva prava poput prava na informiranje o obradi i prava na ispravak podataka. Sve institucije/tijela EU-a moraju imati internog službenika za zaštitu podataka. ENZP također istražuje pritužbe pojedinaca koji smatraju da su neka institucija ili tijelo EU-a prekršili njihova prava vezana za osobne podatke;
  • savjetovanje: ENZP savjetuje Europsku komisiju, Parlament i Vijeće u pogledu utjecaja zaštite podataka novih nacrta zakona i drugih pitanja vezanih za privatnost građana. ENZP strogo nadzire reviziju pravnog okvira za zaštitu podataka;
  • suradnja: ENZP surađuje s drugim tijelima za zaštitu podataka s ciljem poticanja korištenja dosljednog pristupa pitanjima zaštite podataka u cijeloj Europi. Središnja platforma za suradnju s nacionalnim nadzornim tijelima jest radna skupina iz članka 29.

ENZP je 2012. godine usvojio poslovnik. On ponavlja mnoga načela definirana Uredbom (EZ) br. 45/2001, ali i propisuje podrobna pravila o internim procesima za donošenje oduka, ulogama nadzornika i upravnog odbora, organizaciji i radu tajništva, planiranju, internoj administraciji te otvorenosti i transparentnosti institucije.

Pozadina

Od osnivanja ENZP-a 2004. godine došlo je do velikih promjena u pravnom, gospodarskom i tehnološkom kontekstu. Lisabonski ugovor potvrdio je zaštitu podataka kao opće načelo prava EU-a, a niz presuda Suda Europske unije naglasilo je važnost privatnosti i zaštite podataka kao sastavnog dijela donošenja odluka u EU-u.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Odluka 2013/504/EU

18.12.2012.

-

SL L 273, 15.10.2013.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001.).

27.06.2014

Top