EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1364

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1364/2013 оd 17. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mlađi iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi

OJ L 343, 19.12.2013, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1364/oj

19.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 343/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1364/2013

оd 17. prosinca 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mlađi iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3., članak 15. stavak 2. i članak 40.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 834/2007 utvrđuju se osnovni zahtjevi za ekološku proizvodnju morskih algi i životinja akvakulture. Detaljna pravila za provedbu tih zahtjeva utvrđena su u Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 (2).

(2)

U razdoblju između studenoga 2012. i travnja 2013. određene države članice podnijele su zahtjeve za reviziju pravila o proizvodima, tvarima i metodama koje se mogu koristiti u ekološkoj proizvodnji proizvoda akvakulture. Te zahtjeve treba ocijeniti stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji koja je osnovana Odlukom Komisije (EZ) 2009/427 (3); na temelju te ocjene Komisija namjerava procijeniti potrebu revizije tih pravila 2014.

(3)

U nekim je zahtjevima navedeno da na tržištu nema dovoljno ekološke mlađi i sjemena školjkaša na raspolaganju za zadovoljavanje zahtjeva iz članaka 25.e i 25.o Uredbe (EZ) br. 889/2008.

(4)

Budući da nema dovoljnih količina ekološke mlađi i sjemena školjkaša, radi omogućivanja kontinuiteta, izbjegavanja prekida proizvodnje proizvoda ekološke akvakulture u Uniji i pružanja vremena potrebnog tržištu za daljnji razvoj ekološke mlađi i sjemena školjkaša, opravdano je, do primitka stručnog mišljenja, odgoditi primjenu postotka od 50 % utvrđenog u članku 25.e stavku 3. i članku 25.o stavku 1. trećem podstavku Uredbe (EZ) br. 889/2008 za godinu dana, do 31. prosinca 2014.

(5)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere iz ove Uredbe u skladu su s mišljenjem regulatornog Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 25.e stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Maksimalni postotak mlađi iz neekološke akvakulture uvedene u uzgajalište treba biti 80 % od 31. prosinca 2011., 50 % od 31. prosinca 2014. i 0 % od 31. prosinca 2015.”

2.

U članku 25.o stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, maksimalni postotak sjemena iz neekoloških mrijestilišta školjkaša koji se može uvesti u ekološku proizvodnju treba biti 80 % od 31. prosinca 2011., 50 % od 31. prosinca 2014. i 0 % od 31. prosinca 2015.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 31. prosinca 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2009/427 od 3. lipnja 2009. o osnivanju stručne skupine za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (SL L 139, 5.6.2009., str. 22.).


Top