Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0393

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 393/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1120/2009 i (EZ) 1122/2009 u pogledu kriterija prihvatljivosti i obveza obavješćivanja o sortama konoplje za provedbu programa izravne potpore za poljoprivrednike

OJ L 118, 30.4.2013, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 199 - 200

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; stavljeno izvan snage 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/393/oj

03/Sv. 071

HR

Službeni list Europske unije

199


32013R0393


L 118/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2013.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 393/2013

od 29. travnja 2013.

o izmjeni uredaba (EZ) br. 1120/2009 i (EZ) 1122/2009 u pogledu kriterija prihvatljivosti i obveza obavješćivanja o sortama konoplje za provedbu programa izravne potpore za poljoprivrednike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (1), a posebno njezin članak 39. stavak 2. i članak 142. točku (h),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009, površine koje se koriste za proizvodnju konoplje ispunjavaju uvjete za izravna plaćanja samo ako u korištenim sortama sadržaj tetrahidrokanabinola ne prelazi 0,2 %. U skladu s člankom 124. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 73/2009, utvrđeno je da se članak 39. te Uredbe primjenjuje i na površine u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini u novim državama članicama.

(2)

Člankom 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 1120/2009 od 29. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja predviđenog u glavi III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike (2) utvrđeno je da prava na plaćanje za površine zasađene konopljom podliježu uporabi sjemena sorata navedenih u „Zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta”, osim sorata Finola i Tiborszállási, koje su trenutačno prihvatljive samo u Finskoj odnosno Mađarskoj.

(3)

Na temelju obavijesti nekih država članica i imajući u vidu činjenicu da je postupak za isključenje određene sorte na razini država članica već predviđen, program se može pojednostavniti na razini Unije brisanjem odredbe koja ograničava prihvatljivost površina koje koriste sorte Finola i Tiborszállási na određenu državu članicu.

(4)

Člankom 40. Uredbe Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina (3) utvrđen je postupak koji se mora slijediti kada uzorci određene sorte premašuju sadržaj tetrahidrokanabinola utvrđen u članku 39. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(5)

Imajući u vidu da države članice raspolažu svim informacijama koje su potrebne kako bi od Komisije zatražile ovlaštenje za zabranu stavljanja na tržište konoplje čiji sadržaj tetrahidrokanabinola premašuje onaj utvrđen u članku 39. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i za isključenje takve sorte iz prihvatljivosti za izravna plaćanja, program se može dodatno pojednostavniti brisanjem obveze obavješćivanja o razinama tetrahidrokanabinola u uzorcima te sorte.

(6)

Uredbe (EZ) br. 1120/2009 i (EZ) br. 1122/2009 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za izravna plaćanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 10. Uredbe (EZ) br. 1120/2009 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

Proizvodnja konoplje

Za potrebe članka 39. Uredbe (EZ) br. 73/2009, isplata prava za površine zasađene konopljom podliježe uporabi sjemena sorata navedenih u ‚Zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta’ 15. ožujka godine na koju se plaćanje odnosi i objavljenih u skladu s člankom 17. Direktive Vijeća 2002/53/EZ (4). Sjeme je certificirano u skladu s Direktivom Vijeća 2002/57/EZ (5).

Članak 2.

U članku 40. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1122/2009, drugi podstavak briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 30, 31.1.2009., str. 16.

(2)  SL L 316, 2.12.2009., str. 1.

(3)  SL L 316, 2.12.2009., str. 65.

(4)  SL L 193, 20.7.2002., str. 1.

(5)  SL L 193, 20.7.2002., str. 74.”


Top