EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0018

Direktiva Vijeća 2013/18/EU od 13. svibnja 2013. o prilagodbi Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora zbog pristupanja Republike Hrvatske

OJ L 158, 10.6.2013, p. 230–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 273 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/18/oj

12/Sv. 5

HR

Službeni list Europske unije

273


32013L0018


L 158/230

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA 2013/18/EU

od 13. svibnja 2013.

o prilagodbi Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora zbog pristupanja Republike Hrvatske

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Ugovor o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 3. stavak 4.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 50.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. Akta o pristupanju Hrvatske, ako je akte institucija koji su doneseni prije pristupanja potrebno prilagoditi zbog pristupanja, a potrebne prilagodbe nisu predviđene u tom aktu o pristupanju ili njegovim prilozima, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog Komisije, u tu svrhu donosi potrebne akte ako Komisija nije donijela izvorni akt.

(2)

U Završnom aktu Konferencije na kojoj je sastavljen i usvojen Ugovor o pristupanju Hrvatske navodi se da su visoke ugovorne stranke postigle politički dogovor o nizu prilagodbi akata koje su donijele institucije, a potrebne su zbog pristupanja, te su pozvale Vijeće i Komisiju da te prilagodbe usvoje prije pristupanja, upotpunjene i ažurirane prema potrebi, kako bi se uzeo u obzir razvoj prava Unije.

(3)

Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U Prilogu I. dijelu A Direktive 2009/28/EZ, u tablicu se nakon unosa za Francusku umeće sljedeće:

„Hrvatska

12,6 %

20 %”

Članak 2.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do datuma pristupanja Hrvatske Uniji. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od datuma pristupanja Hrvatske Uniji.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu podložno stupanju na snagu Ugovora o pristupanju Hrvatske i na dan njegovog stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2013.

Za Vijeće

Predsjednik

S. COVENEY


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.


Top