Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1012

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1012/2012 od 5. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i Uredbe (EZ) br. 1251/2008 u pogledu popisa vektorskih vrsta, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva za certificiranje u vezi s epizootskim ulcerativnim sindromom i u pogledu unosa Tajlanda na popis trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz određenih riba i proizvoda ribarstva u Uniju Tekst značajan za EGP

OJ L 306, 6.11.2012, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 292 - 309

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 26/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1012/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

292


32012R1012


L 306/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1012/2012

od 5. studenoga 2012.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i Uredbe (EZ) br. 1251/2008 u pogledu popisa vektorskih vrsta, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva za certificiranje u vezi s epizootskim ulcerativnim sindromom i u pogledu unosa Tajlanda na popis trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz određenih riba i proizvoda ribarstva u Uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih higijenskih pravila za hranu životinjskoga podrijetla (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno drugi stavak njezinog članka 16.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (3), a posebno članak 17. stavak 2., članke 22. i 25. te članak 61. stavak 3. Direktive,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 2074/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju provedbenih mjera za određene proizvode na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i za organizaciju službenih kontrola prema Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, o odstupanju od Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredaba (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (4) utvrđuju se obrasci certifikata o zdravlju životinja za unos u Uniju određenih akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

(2)

Obrazac certifikata o zdravlju životinja za uvoz proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi iz Dodatka IV. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 sadrži potvrdu o zdravlju životinja u pogledu zahtjeva za prijemljive vrste na određene bolesti navedene u dijelu II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ, uključujući epizootski ulcerativni sindrom.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. o provedbi Direktive Vijeća br. 2006/88/EZ u pogledu uvjeta i kriterija certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz u Zajednicu životinja i proizvoda akvakulture te utvrđivanju popisa vektorskih vrsta (5) utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja i zahtjeve certificiranja za uvoz u Uniju određenih životinja akvakulture i njihovih proizvoda.

(4)

Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 utvrđuje se popis vektorskih vrsta za bolesti navedene u dijelu II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ. Vektorske vrste za epizootski ulcerativni sindrom su trenutačno navedene na tom popisu.

(5)

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 utvrđuje, inter alia, popis trećih zemalja, državnih područja ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz u Uniju ukrasnih riba prijemljivih na jednu ili više bolesti navedenih u Prilogu IV. Direktivi 2006/88/EZ koje su namijenjene za zatvorene ukrasne objekte.

(6)

Indija i Vijetnam su navedene u tom Prilogu kako bi uvoz ribe prijemljive na epizootski ulcerativni sindrom podlijegao posebnim odredbama u vezi zdravlja životinja kojima se otklanja rizik te bolesti.

(7)

Osim toga obrasci certifikata o zdravlju životinja iz dijelova A i B Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 sadrže potvrde o zdravlju životinja u vezi zahtjeva za prijemljive vrste i vektorske vrste za prijenos određenih bolesti navedenih u dijelu II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ uključujući epizootski ulcerativni sindrom.

(8)

Direktiva 2006/88/EZ kako je izmijenjena Provedbenom Direktivom Komisije 2012/31/EU (6) više ne navodi epizootski ulcerativni sindrom (EUS) kao egzotičnu bolest u dijelu II Priloga IV. Direktivi.

(9)

Zbog dosljednosti i jasnoće zakonodavstva Unije Uredbu (EZ) br. 2074/2005 i Uredbu (EZ) br. 1251/2008 potrebno je izmijeniti kako bi se izbrisale odredbe koje se odnose na epizootski ulcerativni sindrom.

(10)

Zbog brisanja epizootskog ulcerativnog sindroma s popisa iz dijela II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ, odgovarajuće odredbe o zdravlju životinja koje se odnose na Indiju i Vijetnam postale su suvišne i stoga je te države potrebno izbrisati s popisa država koje moraju za akvatične životinje namijenjene izvozu u Uniju primjenjivati mjere zdravlja životinja specifične za tu bolest.

(11)

Tajland je naveden u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 kao treća zemlja iz koje je dopušten uvoz u Uniju cyprinidae namijenjenih uzgoju, ponovnom polaganju, sportsko-komercijalnom ribolovu i otvorenim i zatvorenim ukrasnim objektima. Tajland je zatražio uvrštenje u Prilog III. kako bi se dopustio izvoz i drugih vrsta ribe iz te treće zemlje u Uniju.

(12)

Ured za hranu i veterinarstvo (FVO) obavio je inspekcijski pregled u vezi zdravlja akvatičnih životinja na Tajlandu u studenom 2009. Nadležno tijelo Tajlanda uspješno je provelo preporuke FVO nakon tog inspekcijskog pregleda. Stoga je primjereno dopustiti također i uvoz drugih vrsta ribe iz te treće zemlje u Uniju. Unos za Tajland u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 potrebno je stoga izmijeniti u skladu s tim.

(13)

Uredbu (EZ) br. 2074/2005 i Uredbu (EZ) br. 1251/2008 potrebno je stoga izmijeniti u skladu s tim.

(14)

Primjereno je predvidjeti prijelazne mjere kako bi se omogućilo državama članicama i industriji poduzimanje potrebnih mjera za usklađivanje sa zahtjevima propisanima u ovoj Uredbi.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dodatak IV. Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prilozi I., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 mijenjaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Tijekom prijelaznog razdoblja do 1. ožujka 2013. pošiljke akvatičnih životinja popraćene certifikatima o zdravlju životinja izdanim u skladu s obrascima iz dijela A ili B Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 i proizvoda ribarstva popraćene certifikatima o zdravlju životinja izdanim u skladu s obrascem iz Dodatka IV. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 2074/2005 u formatu koji je vrijedio prije izmjena uvedenih ovom Uredbom mogu se stavljati na tržište ili unositi u Uniju pod uvjetom da stignu na svoje krajnje odredište prije tog datuma.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. studenoga 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(3)  SL L 328, 24.11.2006., str. 14.

(4)  SL L 338, 22.12.2005., str. 27.

(5)  SL L 337, 16.12.2008., str. 41.

(6)  SL L 297, 26.10.2012., str. 26.


PRILOG

„Dodatak IV. Prilogu VI.

Obrazac certifikata o zdravlju životinja za uvoz proizvoda ribarstva namijenjenih prehrani ljudi

Image

Image

Image

Image


PRILOG II

Prilozi I., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1251/2008 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

u Prilogu I. unos za epizootski ulcerativni sindrom se briše.

(2)

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III

Popis trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta  (1)

(iz članka 10. stavka 1. i članka 11.)

Država/državno područje

Akvakulturne vrste

Zona/kompartment

ISO oznaka

Ime

Riba

Mekušci

Rakovi

Oznaka

Opis

AU

Australija

X (1)

 

 

 

 

BR

Brazil

X (2)

 

 

 

 

CA

Kanada

X

 

 

CA 0 (3)

Čitavo državno područje

CA 1 (4)

Britanska Kolumbija

CA 2 (4)

Alberta

CA 3 (4)

Saskatchewan

CA 4 (4)

Manitoba

CA 5 (4)

Novi Brunswick

CA 6 (4)

Nova Škotska

CA 7 (4)

Otok princa Edvarda

CA 8 (4)

Newfoundland i Labrador

CA 9 (4)

Yukon

CA 10 (4)

Sjeverozapadna područja

CA 11 (4)

Nunavut

CL

Čile

X (1)

 

 

 

Čitava država

CN

Kina

X (2)

 

 

 

Čitava država

CO

Kolumbija

X (2)

 

 

 

Čitava država

CG

Kongo

X (2)

 

 

 

Čitava država

CK

Cookovo Otočje

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

HR

Hrvatska

X (1)

 

 

 

Čitava država

HK

Hong Kong

X (2)

 

 

 

Čitava država

ID

Indoznezija

X (1)

 

 

 

Čitava država

IL

Izrael

X (1)

 

 

 

Čitava država

JM

Jamajka

X (2)

 

 

 

Čitava država

JP

Japan

X (2)

 

 

 

Čitava država

KI

Kiribati

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

LK

Šri Lanka

X (2)

 

 

 

Čitava država

MH

Maršalovi Otoci

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

MK (5)

bivša jugoslavenska republika Makedonija

X (2)

 

 

 

Čitava država

MY

Malezija

X (2)

 

 

 

Poluotočna zapadna Malezija

NR

Nauru

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

NU

Niue

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

NZ

Novi Zeland

X (1)

 

 

 

Čitava država

PF

Francuska Polinezija

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

PG

Papua Nova Gvineja

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

PN

Pitcairn

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

PW

Palau

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

RU

Rusija

X (1)

 

 

 

Čitava država

SB

Solomonovi Otoci

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

SG

Singapur

X (2)

 

 

 

Čitava država

ZA

Južna Afrika

X (1)

 

 

 

Čitava država

TW

Tajvan

X (2)

 

 

 

Čitava država

TH

Tajland

X (1)

 

 

 

Čitava država

TR

Turska

X (1)

 

 

 

Čitava država

TK

Tokelau

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

TO

Tonga

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

TV

Tuvalu

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

US

Sjedinjene Američke Države (7)

X

 

X

US 0 (3)

Čitava država

X

 

 

US 1 (4)

Čitava država, osim sljedećih saveznih država: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota i Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Kalifornija)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay i Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Havaji)

WF

Wallis i Futuna

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

WS

Samoa

X (6)

X (6)

X (6)

 

Čitava država

(3)

u Prilogu IV. dijelovi A i B zamjenjuju se sljedećim:

„DIO A

Obrazac certifikata o zdravlju životinja za uvoz u Europsku uniju životinja akvakulture za uzgoj, ponovno polaganje, sportsko-komercijalni ribolov i otvorene ukrasne objekte

Image

Image

Image

Image

Image

DIO B

Obrazac certifikata o zdravlju životinja za uvoz u Europsku uniju ukrasnih akvatičnih životinja namijenjene za zatvorene ukrasne objekte

Image

Image

Image

Image


(1)  U skladu s člankom 11., ukrasne ribe koje nisu prijemljive ni na jednu od bolesti navedenih u dijelu II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ te ukrasni mekušci i ukrasni rakovi namijenjeni zatvorenim ukrasnim objektima mogu se također uvoziti u Uniju iz trećih zemalja ili državnih područja koji su članovi Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

(1)  Odnosi se na sve riblje vrste.

(2)  Odnosi se samo na Cyprinidae.

(3)  Ne odnosi se na riblje vrste prijemljive na ili vrste prenositeljice virusne hemoragijske septikemije u skladu s dijelom II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ.

(4)  Odnosi se samo na riblje vrste osjetljive na ili vrste prenositeljice virusne hemoragijske septikemije u skladu s dijelom II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ.

(5)  Privremena oznaka koja ni na koji način ne dovodi u pitanje konačan naziv te države, koji će se dogovoriti nakon dovršetka pregovora koji se trenutačno vode o toj temi pri Ujedinjenim narodima.

(6)  Odnosi se samo na uvoz ukrasnih riba koje nisu prijemljive ni na jednu od bolesti navedenih u dijelu II. Priloga IV. Direktivi 2006/88/EZ te ukrasne mekušce i ukrasne rakove namijenjene za zatvorene ukrasne objekte.

(7)  Za potrebe ove Uredbe Sjedinjene Američke države uključuju Portoriko, Američke Djevičanske Otoke, Američku Samou, Guam i Sjeverne Marijanske Otoke.”


Top