Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0129

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 129/2012 od 13. veljače 2012. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Queso Manchego (ZOI))

OJ L 43, 16.2.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 233 - 237

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/129/oj

15/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

233


32012R0129


L 043/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.02.2012.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 129/2012

od 13. veljače 2012.

o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Queso Manchego (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno drugu rečenicu njezinog članka 9. stavka 2.,

budući da:

(1)

U skladu s prvim podstavkom članka 9. stavka 1. i člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 510/2006, Komisija je ispitala zahtjev Španjolske za odobrenje izmjena specifikacije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Queso Manchego”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1107/96 (2), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 561/2009 (3).

(2)

Zahtjev se odnosi na metodu proizvodnje zaštićene oznake izvornosti „Queso Manchego” i uključuje izmijene jedinstvenog dokumenta.

(3)

Komisija je ispitala dotičnu izmjenu i donijela odluku da je ista opravdana. S obzirom da se radi o manjoj izmjeni u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 510/2006, Komisija je može donijeti bez primjene postupka utvrđenog u člancima 5., 6. i 7. te Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Specifikacija zaštićene oznake izvornosti „Queso Manchego”ovime se mijenja u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Pročišćeni jedinstveni dokument, koji navodi glavne točke specifikacije utvrđen je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dan od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. veljače 2012.

Za Komisiju, u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(2)  SL L 148, 21.6.1996., str. 1.

(3)  SL L 166, 27.6.2009., str. 36.


PRILOG I.

Odobrene su sljedeće izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Queso Manchego”:

Sirovine

Referentni parametri koji se odnose na analitička svojstva mlijeka su ažurirani na temelju niza ispitivanja, koje je proveo službeni laboratorij, tj. centar, kojem se šalju uzorci prikupljeni na poljoprivrednim gospodarstvima. Udio laktoze i gustoća mlijeka se više neće utvrđivati jer ne utječu na kvalitetu gotovog proizvoda, i jer se njihova analiza temeljila na metodi proizvodnje koja više ne odražava razvoj, koji se odvija na poljoprivrednim gospodarstvima.

Međutim, kiselost mlijeka se mjeri određivanjem razine pH, a ne po metodi Dornic, te se shodno tome mijenja specifikacija.

Povrh toga, uslijed tehnološkog napretka ostvarenog u proizvodnoj industriji, proizvodni postupak se odvija s višom razinom nadzora u pogledu ključnih parametara za određivanje konačne kvalitete, te je stoga ranija inačica u odnosu na neke faze proizvodnje postala zastarjela.

Sljedeći dio se mijena na odgovarajući način:

Dio E –   Dobivanje proizvoda

U fazi „rezanja skute”, više se ne određuje veličina zrna skute kada se reže skuta, jer se to smatra mjerilom koje svaka industrija mora sama odrediti s obzirom na postupak koji se upotrjebljava. Skuta mora imati odgovarajuću konzistenciju kako bi se osiguralo pravilno cijeđenje u skladu s vrstom sira koji se proizvodi i to se ne određuje navođenjem točne veličine zrna skute, već mnogim provjerama, koje se provode kao dio sustava proizvodnje i samim iskustvom proizvođača.

Faza „prešanja” uključuje vrijeme potrebno za prešanje, koje je u postojećoj specifikaciji uključeno u fazu odstranjivanja iz kalupa, što je nepravilno. Utvrđuje se vrijeme prešanja između 1 i 6 sati. Ovo vrijeme prešanja se izmijenilo u odnosu vrijeme, koje je prvobitno utvrđeno, kao posljedica tehnoloških napredaka sustava prešanja, koji više ne zahtijeva tako duga vremenska razdoblja koja imaju nepovoljni učinak na proizvode manje veličine. Ovo razdoblje se određuje kao prikladno za različite veličine proizvoda i različite kalupe preše i omogućava proizvođaču da odluči o najboljem vremenu za uklanjanje proizvoda iz kalupa i prelazak u fazu soljenja, koje se ne određuje brojem utrošenih sati već mjerenjem pH vrijednosti, koja je pokazatelj stanja proizvoda.

Faze „zrenja i pohranjivanja” su spojene u jedinstvenu fazi nazvanu „zrenje”, pri čemu je faza pohranjivanja ukinuta jer se zrenje ne prekida kada se proizvod nalazi u prostorijama za pohranjivanje, drugim riječima zrenje se nastavlja tijekom životnog vijeka proizvoda, te proizvod nastavlja zreti pod uvjetom da se čuva na odgovarajućoj nadziranoj temperaturi i relativnoj vlažnosti. Zato su faze spojene, s temperaturom postavljenom između 3 °C i 16 °C i vlažnošću između 75 % i 90 %.

U odnosu na temperaturu najmanja vrijednost je povećana s 1 °C na 3 °C, što je prikladnije za održavanje proizvoda i jamči nužne zdravstvene zahtjeve, s obzirom da se pri 1 °C proizvod lako može pokvariti. U pogledu najviše temperature, 16 °C je referentna vrijednost.

Raspon vlažnosti je ukupna vrijednost koja obuhvaća dvije faze:


PRILOG II.

JEDINSTVENI DOKUMENT

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 510/2006

„QUESO MANCHEGO”

EZ br. ES-PDO-0217-0087-06.12.2010.

ZOZP ( ) ZOI (X.)

1.   Naziv

„Queso Manchego”

2.   Država članica

Španjolska

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 1.3.

Sirevi

3.2.   Opis proizvoda na koje se odnosi naziv iz točke 1.

Prešani sir iz mlijeka ovaca pasmine „Manchega”, koji zrije najmanje 30 dana, kada ima težinu do 1,5 kg, i od 60 dana do najviše dvije godine za teže sireve.

Sir „Queso Manchego” se može raditi od pasteriziranoga ili surovog mlijeka. Ako je izrađen od sirovog mlijeka, na oznaci može biti napisano „Artesano”.

„Queso Manchego” je punomasni sir, koji ima nakon zrenja ima sljedeća fizička svojstva:

oblik: cilindrični s glatkim stranicama,

najveća visina: 12 cm,

najveći promjer: 22 cm,

odnos između promjera i visine: između 1,5 i 2,2,

najmanja težina: 0,4 kg,

najveća težina: 4,0 kg.

Fizikalno-kemijska svojstva sira su:

pH 4,8 do 5,8,

suha tvar: najmanje 55 %,

udio masti:najmanje 50 % suhe tvari,

ukupne bjelančevine u suhoj tvari: najmanje 30 %,

natrijev klorid (NaCl): najviše 2,3 %.

Svojstva tijesta:

konzistencija: čvrst i kompaktan,

boja: u rasponu od bijele do boje žute slonovače,

miris:mliječan, intenzivno kiseo i snažan, kod sireva koji su vrlo zreli razvija se oštar i dugotrajan okus,

okus:mliječan, intenzivno kiseo i snažan, kod sireva koji su vrlo zreli razvija oštar okus, Ugodan i izniman okus nakon kušanja koje daje mlijeko ovaca „Manchega” pasmine,

izgled: manje, neravnomjerno raspoređene udubine, premda one ponekad nisu prisutne,

tekstura: nije previše elastičan, maslast, kod sireva koji su vrlo zreli može postati zrnast.

Mikrobiološke granice su kako slijedi:

Escherichia coli: najviše 1 000 kolonija/gramu,

Staphylococcus aureus: najviše 100 kolonija/gram,

salmonella: odsutnost u 25 grama,

listeria: odsutnost u 25 grama.

Sir je blago mliječan, intenzivno kiseo i snažan, kod sireva koji su vrlo zreli razvija oštar okus. Ugodan i izniman okus nakon kušanja koje daje mlijeko ovaca „Manchega” pasmine.

3.3.   Sirovine (samo za prerađene proizvode)

Sir „Queso Manchego” se pravi od mlijeka ovaca pasmine „Manchega”, prirodnog sirišta ili drugih odobrenih enzima za zgrušavanje i natrijevoga klorida.

Mlijeko ne smije sadržavati nikakve lijekove koji mogu imati negativan učinak u proizvodnji, zrenju ili pohranjivanju sira.

Sir „Queso Manchego” se može raditi od pasteriziranoga ili surovog mlijeka. Ako je izrađen od sirovog mlijeka, na oznaci može biti napisano „Artesano”.

Analitičke značajke sira su sljedeće:

udio masti: najmanje 6,5 %,

bjelančevine: najmanje 4,5 %,

upotrebljiva suha tvar: najmanje 11 %,

pH od 6,5 do 7,

temperaturu zamrzavanja ≤ – 0,550 °C.

3.4.   Krmivo (samo za proizvode životinjskog podrijetla)

Ovce pasmine Manchega tijekom cijele godine pasu na pašnjacima i tako uživaju u prirodnim resursima tog područja. Kada se nalaze u ogradi, njihovoj se hrani dodaje koncentrirano krmivo, sijeno i nusproizvodi.

Pri uzgoju ovaca pašnjake je potrebno ograničiti na očišćene dijelove grmlja. Ova godišnja ispaša sastoji se od Mendicago minima, Scorpirus subillosa, Astrafalus stella, Astrafalus sesamus itd.

Takozvani „madajales” su najcjenjeniji pašnjaci za ovce. Oni se sastoje od gomoljasta livadne trave i velike količine leguminoznih biljaka, kao što su Mendicago rigidula, Medicago lupulina, Mendicago trunculata, Trigonella polyderata, Coronilla scorpoides itd.

Uslijed dubokog, hladnijeg tla mogu nastati „fenelares”, odnosno gusti pašnjaci, koji se sastoje od trajnica i dvogodišnjih biljaka, pri čemu najviše prevladava trava Bracnypodium phoenicoides.

3.5.   Posebne faze proizvodnje koje se moraju odvijati u određenom zemljopisnom području

3.6.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

Sireve s oznakom podrijetla „Queso Manchego” registrirani proizvođači mogu slati i pustiti u prodaju isključivo u pakiranjima takve vrste koja ne utječe na njihovu kvalitetu.

„Queso Manchego” sir se uvijek stavlja na tržište s korom, koja može biti oprana.

Pored toga se sir „Queso Manchego” može premazati s parafinom i zakonski dozvoljenim, neaktivnim prozirnim tvarima ili može biti umočen u maslinovo ulje, pod uvjetom da kora zadrži svoju prirodnu boju i izgled te da kazeinska naljepnica ostane čitljiva.

Ni u kakvim okolnostima ne smiju se koristiti tvari od kojih bi kora mogla postati crna.

„Queso Manchego” sir može se stavljati na tržište u komadima, narezan ili nariban pod uvjetom da je zapakiran i da je naznačeno njegovo podrijetlo. Tu djelatnost mogu obavljati poduzeća, koja su prihvatila i ispunjavaju dogovorene protokole, izvan područja zemljopisnog podrijetla, čime jamče za djelatnost u svezi sa sirom „Queso Manchego” i osiguravaju njegovu slijedivost.

Pakiranje mora zadovoljiti postojeće propise.

3.7.   Pravila koja se odnose na označavanje

Oznake moraju sadržavati sljedeći navod: „Denominación de Origen Queso Manchego” (oznaka podrietla „Queso Manchego”). Kada se sir pravi od sirovog mlijeka, to se može naznačiti na oznaci korištenjem riječi „Artesano”.

Proizvod koji se stavlja na tržište nosi numeriranu sekundarnu oznaku, koju izdaje regulatorni odbor i koju su registrirana poduzeća pričvrstila na takav način da je nije moguće ponovno uporabiti, pri čemu svaki komad sira „Queso Manchego” na jednoj strani ima strani kazeinsku naljepnicu sa serijskim brojem, pričvršćenu tijekom faze oblikovanja i prešanja.

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

Oznaka podrijetla ”Queso Manchego” sljedeća područja lokalnih vlasti: 45 u pokrajini Albacete, 84 u pokrajini Ciudad Real, 156 u pokrajini Cuenca i 122 u pokrajini Toledo.

Uključena su sljedeća područja: Alcoba de los Montes and El Robledo u pokrajini Ciudad Real, Albadalejo del Cuende, Villarejo de la Peñuela, Villarejo-Sobrehuerta i Villar del Horno u pokrajini Cuenca.

5.   Veza sa zemljopisnog područja

5.1.   Posebnost zemljopisnog područja

Zemljopisno područje La Mancha smješteno je u južnom dijelu središnje visoravni poluotoka i za njega je značajan niski reljef koji se spušta prema Atlantskom oceanu.

La Mancha je visoka ravnica s vapnenasto-glinenim tlom te je podloga njenih pašnjaka bogata vapnencem i ilovačom.

To područje ima ekstremnu klimu i izloženo je vrlo promjenjivoj kontinentalnoj klimi, s vrlo hladnim zimama i vrućim ljetima. Temperatura povremeno dosiže 40 °C, ponekad odstupa za 20 °C tijekom samo jednog dana i 50 °C tijekom jedne godine. Padaline su oskudne, što čini ovo područje jednim od najsušnijih područja u Španjolskoj, gdje je iznimno suho okruženje s relativnom vlažnošću od približno 65 %.

Ovce pasmine Manchega su najbolje prilagođene tlu i vremenskim uvjetima u ovom području.

5.2.   Posebnost proizvoda

Prešani sir s tvrdom korom i čvrstim i kompaktnim tijestom, te bojom u rasponu od bijele do žute boje slonovače, s intenzivnim i trajnim mirisom, lagano kiselkastim, te jakim i ispunjenim okusom nakon kušanja, te s maslastom i blago rahlom teksturom slabe rastezljivosti.

5.3.   Posljedična veza između zemljopisnog područja i kvalitete i svojstava proizvoda (za POI) ili posebne kvalitete, ugleda i drugih značajki proizvoda (za ZOZP)

Tlo i klimatski uvjeti u ovom području imaju veliki utjecaj na postupak prirodnog odabira koji su učinili ovce pasmine Manchenga najbolje prilagođenima ovom području i davanju mlijeka koje pruža siru „Queso Manchego” njegovu osobitu boju, miris, okus i teksturu.

Od ovaca pasmine Manchenga gotovo od pamtivijeka se prave sirevi, a tijekom stoljeća tehnike proizvodnje su se usmjeravale na poboljšanje kvalitete tradicionalnog sira iz pokrajine La Manche.

Upućivanje na objavu specifikacije

(Članak 5. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006)

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/10/20/pdf/2010_17415.pdf&tipo=rutaDocm


Top