Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0086

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 86/2012 od 1. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano uz tvar lasalocid Tekst značajan za EGP

OJ L 30, 2.2.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 264 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/86/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

264


32012R0086


L 030/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 86/2012

od 1. veljače 2012.

o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano uz tvar lasalocid

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 14. u vezi s člankom 17.,

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za lijekove koje je formulirao Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 treba odrediti najveće dopuštene količine rezidua (dalje u tekstu: NDK) za farmakološki djelatne tvari koje su namijenjene uporabi u Europskoj uniji u veterinarsko-medicinskim proizvodima za životinje za proizvodnju hrane ili u biocidnim proizvodima koji se koriste u stočarstvu.

(2)

Farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla navedene su u Prilogu Uredbi Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (2).

(3)

Lasalocid je trenutačno uključen u tablici 1. Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 kao dopuštena tvar kod peradi, za mišiće, kožu i masti, jetru, bubrege i jaja.

(4)

Europskoj agenciji za lijekove podnesen je zahtjev za mijenjanjem postojećeg unosa da se uključe goveda.

(5)

Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode je preporučio proširenje postojećeg unosa da se uključe mišići, masti, jetra i bubrezi goveda, osim životinja čije je mlijeko namijenjeno za prehranu ljudi.

(6)

Unos za lasalocid u tablici 1. Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 stoga treba izmijeniti tako da se uključe goveda.

(7)

Primjereno je osigurati razuman rok da određene zainteresirane strane poduzmu mjere koje mogu biti potrebne za usklađivanje s novim NDK-om.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 37/2010 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 2. travnja 2012.

Ova Uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(2)  SL L 15, 20.1.2010., str. 1.


PRILOG

Unos za lasalocid u tablici 1. u Prilogu Uredbi (EZ) br. 37/2010 zamjenjuje se sljedećim:

Farmakološki djelatna tvar

Marker rezidua

Vrste životinja

NDK

Ciljna tkiva

Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009.)

Terapijska klasifikacija

„Lasalocid

Lasalocid A

Perad

20 μg/kg

Mišići

NEMA UNOSA

Tvari učinkovite protiv infekcija/Antibiotici”

100 μg/kg

Koža i masti

100 μg/kg

Jetra

50 μg/kg

Bubreg

150 μg/kg

Jaja

Goveda

10 μg/kg

Mišići

Nije za uporabu kod životinja čije se mlijeko proizvodi za prehranu ljudi

20 μg/kg

Masti

100 μg/kg

Jetra

20 μg/kg

Bubreg


Top